Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr


Akademisyenlerin dikkatine !!!!

ÖNEMLİ DUYURU! TR DİZİN 2020 KRİTERLERİ

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

1- Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve BELGELENDİRİLMELİDİR.

2- Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 

3- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

4- Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

5- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

6-Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Bu kurallar süreçteki makaleler için de geçerlidir.

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr
Kapak Resmi


Akademisyenlerin dikkatine !!!!

ÖNEMLİ DUYURU! TR DİZİN 2020 KRİTERLERİ

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

1- Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve BELGELENDİRİLMELİDİR.

2- Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 

3- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

4- Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

5- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

6-Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Bu kurallar süreçteki makaleler için de geçerlidir.

Cilt 18 - Sayı 3 - 25 Ara 2019
 1. Nadir görülen bir hastalık: psödomiksoma peritonei
  Sayfalar 79 - 79
  Ahmet UYANIKOĞLU , Burcu DİKEÇ , Muhammed AKIN , Hacer UYANIKOĞLU , Abdurrahim DUSAK
 2. Increased ascites natural killer cells in patients with chronic hepatitis B cirrhosis using lamivudine: A pilot study
  Sayfalar 80 - 86
  İbrahim Hakkı KÖKER , Belkıs ÜNSAL
 3. Hepatit B’ye bağlı siroz hastalarında hepatosellüler karsinom gelişiminde prediktif faktörlerin incelenmesi
  Sayfalar 87 - 90
  Alihan ORAL , Tolga ŞAHİN
 4. Outbreak of hepatitis C virus infection in hemodialysis unit
  Sayfalar 91 - 94
  Bengü TATAR , Şükran KÖSE , Murat SAYAN
 5. Yeni Tanı Almış Çölyak Hastalarında Tanı Anında Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Analizi
  Sayfalar 95 - 100
  Göksel BENGİ , Yakup DURAN
 6. Kolorektal kanserlerde vitamin D reseptör ekspresyonunun kolorektal kanserlerde evre ile ilişkili ve prognoz üzerine etkisi
  Sayfalar 101 - 108
  Mehmet Sezgin PEPELER , Berna SAVAŞ , Merve PAMUKCUOĞLU , Murat TÖRÜNER , Hakan AKBULUT
 7. 271 Splenektomili hastasının incelenmesi, Splenektomi Yapılmış Hastalarda Splenomegalinin Nedeni Gaucher Hastalığı Olabilir mi?
  Sayfalar 109 - 111
  Mustafa Zanyar AKKUZU , Orhan SEZGİN , Serkan YARAŞ , Osman ÖZDOĞAN , Enver ÜÇBİLEK , Engin ALTINTAŞ , Fehmi ATEŞ , Tuba KARA , Mustafa BERKEŞOĞLU
 8. İnflamatuvar barsak hastalıklarında epidemiyolojik özellikler ve hastalık farkındağı; İzmir örneği ile kesitsel bir çalışma
  Sayfalar 112 - 119
  Berna ÖZGÜRSOY URAN , Elif SARITAŞ YÜKSEL , Elif ÜNSAL AVDAL , Burcu ARKAN
 9. Ruptured hepatocellular carcinoma in a patient with chronic hepatitis C and a sustained viral response
  Sayfalar 126 - 128
  Firdevs TOPAL , Sabiye AKBULUT , Fatih Esad TOPAL , Şebnem KARASU