ISSN: 1303-6629
e-ISSN: 2149-0600
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Türk Gastroenteroloji Vakfı
Kapak Resmi
       

Akademisyenlerin dikkatine !!!!

ÖNEMLİ DUYURU! TR DİZİN 2020 KRİTERLERİ

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

1- Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve BELGELENDİRİLMELİDİR.

2- Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 

3- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

4- Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

5- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

6-Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Bu kurallar süreçteki makaleler için de geçerlidir.

2022 - Cilt: 21 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

2. Prevalence of anemia and clinical approach in patients discharged after gastrointestinal bleeding

Araştırma Makalesi

4. Gastrointestinal kanalda inflamatuvar fibroid polip: Tek merkeze ait 10 yıllık deneyimin değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

6. Prematüre bebeklerde konjenital hipotiroidi ve nekrotizan enterokolit ilişkisi

Olgu Sunumu

7. Kronik ishalin nadir bir nedeni; geç tanılı abetalipoproteinemi

Olgu Sunumu

8. Clostiridium difficile enfeksiyonuna eşlik eden protein kaybettiren enteropati olgusu

test-5