Akademik İncelemeler Dergisi (AID)
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2602-3016 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |


Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Nisan ve Ekim olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan AİD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimizin  sosyal bilimler kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

(Alman Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çeviribilim, Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, Finans Ekonomisi, Folklor ve Müzikoloji, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İletişim Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finansı, İslam Tarihi ve Sanatları, Kültürel Çalışmalar, Maliye, Osmanlı Araştırmaları, Rekreasyon, Resim, Sanat Tarihi, Seramik ve Cam, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler)

Akademik İncelemeler Dergisi (AID)

e-ISSN 2602-3016 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Nisan ve Ekim olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan AİD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimizin  sosyal bilimler kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

(Alman Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çeviribilim, Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, Finans Ekonomisi, Folklor ve Müzikoloji, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İletişim Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finansı, İslam Tarihi ve Sanatları, Kültürel Çalışmalar, Maliye, Osmanlı Araştırmaları, Rekreasyon, Resim, Sanat Tarihi, Seramik ve Cam, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler)

Cilt 14 - Sayı 1 - Nis 2019
 1. OCCUPATIONAL SEGREGATION AND LABOUR FORCE PARTICIPATION OF WOMEN: CASE OF NORTH CYPRUS
  Sayfalar 1 - 26
  Demet BETON KALMAZ, Fatma GÜVEN LİNSANİLER
 2. GENÇLERİN MODEL ALDIKLARI TELEVİZYON KARAKTERLERİ
  Sayfalar 27 - 50
  Alev ÜSTÜNDAĞ
 3. SOSYALİST YUGOSLAVYA'NIN YIKILIŞINDA HIRVAT MİLLİYETÇİLİĞİNİN ROLÜ
  Sayfalar 51 - 86
  Caner SANCAKTAR
 4. PATERNALİST LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: SAKARYA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 87 - 116
  Damla KARŞU CESUR, Alev ERKİLET, Hasan Hüseyin TAYLAN
 5. DERGİ TASARIMINDA TİPOGRAFİ: TSE ÖNCÜ ÇOCUK DERGİSİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 117 - 150
  Mehmet Emin KAHRAMAN, Emir FİDAN
 6. YARIŞILABİLİR PİYASALAR MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: TÜRKİYE GSM PİYASASI
  Sayfalar 151 - 188
  Muhammet Rıdvan İNCE, Recep TARI
 7. TURKEY’S REFUGEE POLICY UNDER THE SHADOW OF THE NEO-OTTOMANISM: A SOURCE OF SILENT CONFLICT?
  Sayfalar 189 - 214
  Gülsen KAYA OSMANBAŞOĞLU
 8. YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ KİTAPLARIN KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 215 - 244
  Fidel ÇAKMAK
 9. KÜRESELLEŞME VE ÇAĞDAŞ SANAT
  Sayfalar 245 - 274
  Atiye GÜNER, İsmail Erim GÜLAÇTI
 10. SEYYİD BURHÂNEDDÎN MUHAKKİK-İ TİRMİZÎ’DE AHLAKÎ ARINMA
  Sayfalar 275 - 314
  Ender BÜYÜKÖZKARA
 11. YÖNETİŞİM VE EKONOMİK PERFORMANS BAĞLAMINDA OECD ÜLKELERİNİN KONUMLARI
  Sayfalar 315 - 344
  Simla GÜZEL, Dilek MURAT
 12. İSPANYA’DA BÖLGELİ DEVLETİN TARİHSEL GELİŞİMİ, YASAL DÜZENİ VE SİYASAL YAPILANIŞI
  Sayfalar 345 - 402
  Emrah KONURALP
 13. SOSYAL KONTROLÜN BAŞKA FENOMENLERİ GRAMATİK YAPILAR
  Sayfalar 403 - 442
  Nuh AKÇAKAYA
 14. SOSYAL MEDYA VE YATIRIM ARAÇLARININ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BITCOIN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 443 - 462
  Mustafa POLAT, Adem AKBIYIK
 15. ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÖLÜM KAYGISI İLE SOSYAL POLİTİKALARA GÜVEN İLİŞKİSİ
  Sayfalar 463 - 498
  Merve Nur nur OKTAR, Recep YILDIZ
 16. İŞKOLİKLİK VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 499 - 536
  Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Muhammet ÇANKAYA
 17. ALİ BALCI. THE PKK-KURDISTAN WORKERS’ PARTY’S REGIONAL POLITICS DURING AND AFTER THE COLD WAR
  Sayfalar 537 - 544
  Berkan ÖZGÜR
Dizinler