Akademik İncelemeler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-3016 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |


Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Nisan ve Ekim olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan AİD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate/Turnitin programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimizin  sosyal bilimler kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

(Alman Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çeviribilim, Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, Finans Ekonomisi, Folklor ve Müzikoloji, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İletişim Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finansı, İslam Tarihi ve Sanatları, Kültürel Çalışmalar, Maliye, Osmanlı Araştırmaları, Resim, Sanat Tarihi, Seramik ve Cam, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler)

Akademik İncelemeler Dergisi

e-ISSN 2602-3016 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Nisan ve Ekim olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan AİD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate/Turnitin programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimizin  sosyal bilimler kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

(Alman Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çeviribilim, Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, Finans Ekonomisi, Folklor ve Müzikoloji, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İletişim Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finansı, İslam Tarihi ve Sanatları, Kültürel Çalışmalar, Maliye, Osmanlı Araştırmaları, Resim, Sanat Tarihi, Seramik ve Cam, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler)

Cilt 15 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. TÜRKİYE’DE ENERJİ YATIRIM TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMI
  Sayfalar 1 - 28
  Cem GÖKCE
 2. TÜRKİYE İÇİN DIŞ BORCUN DIŞLAMA VE BORÇ FAZLASI HİPOTEZLERİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  Sayfalar 29 - 56
  Mehmet ELA , Uğur Korkut PATA
 3. THE INTERACTION BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT, FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF SUB- SAHARAN AFRICAN COUNTRIES
  Sayfalar 57 - 82
  Adem GÖK , Deniz GÜVERCİN
 4. İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ İLE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 83 - 112
  Gülden ÜLGEN , Mustafa Orhan ÖZER
 5. DO PRIVATE SECTOR SHORT-TERM EXTERNAL DEBT HAVE IMPACT ON CREDIT DEFAULT SWAP PREMIUMS IN TURKEY? AN ANALYSIS WITH ASYMMETRIC THRESHOLD COINTEGRATION APPROACH
  Sayfalar 113 - 132
  Esra N. KILCI , Burcu KIRAN
 6. MARITIME 4.0 AND EXPECTATIONS IN MARITIME SECTOR
  Sayfalar 133 - 170
  Dursun BALKAN
 7. TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİNİN DALGACIK TABANLI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE SINANMASI
  Sayfalar 171 - 186
  Mücahit AYDIN
 8. EVDEN ATÖLYEYE, ATÖLYEDEN FABRİKAYA ETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA: DEVREK BASTONU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 187 - 222
  Semih KURTKARA , Adem SAĞIR
 9. KARİYER GELİŞİMİ BAĞLAMINDA SANAYİ 4.0’IN MESLEK SEÇİMİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 223 - 244
  Hanife AKGÜL , Zeynep AYER
 10. DUYGUSAL EMEK ALGISININ TÜKENMİŞLİK SEVİYESİNE ETKİSİ: BANDIRMA BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 245 - 276
  İtır HASIRCI , Edip ÖRÜCÜ
 11. MANIFESTO STORYTELLING: A NEW METHOD OF ORGANIZATIONS
  Sayfalar 277 - 308
  Beris ARTAN ÖZORAN
 12. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE İNCELEME
  Sayfalar 309 - 344
  Fikret TOPAL , Soner TAUSCHER
 13. OSMANLIDA DEĞİŞİM ÇABALARI VE MEHMET SADIK RIFAT PAŞA
  Sayfalar 345 - 366
  Rahime Hülya ÖZTÜRK
 14. TEREKE KAYITLARINA GÖRE 19. YÜZYIL BAŞLARINDA AİLE: RUSÇUK ÖRNEĞİ
  Sayfalar 367 - 392
  Gülay BOLAT
 15. DİASPORA-ÜZERİNE-UZMAN(LIK) POLİTİKA ÇALIŞMALARI İÇİN NE İMA EDİYOR?
  Sayfalar 393 - 424
  Elif MADAKBAŞ GÜLENER
 16. SEYYİD KUTUP VE İHVAN İLİŞKİSİ
  Sayfalar 425 - 448
  Zehra Betül GÜNEY
 17. SÖYLENCE İLE GERÇEKLİK ARASINDA: 19. YÜZYIL OSMANLI MİZAH BASININDA KARAFERYE CADILARI
  Sayfalar 449 - 480
  Gökhan DEMİRKOL
Dizinler