Amaç

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. AİD sosyal ve beşeri bilimler alanında akademik yaklaşımla üretilmiş özgün araştırmaları yayınlayarak bilimin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergimize Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

Kapsam

Dergide, sosyal ve beşeri bilimler (Antropoloji, Arkeoloji, Cinsiyet Çalışmaları, Demografi, Dilbilim ve Dil, Felsefe ve Din Bilimleri, İletişim, Kamu Yönetimi, Kültürel Çalışmalar, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkileralanlarında  hazırlanmış nitelikli araştırmalara yer verilmektedir.