Yazım Kuralları

Makalenizi hazırlarken aşağıdaki şablonu kullanmayı ihmal etmeyiniz!!!

Makale yazım şablonuna ulaşmak için tıklayınız.


Yazarlar için bilgi;

 • Makalelerde atıf sistemi olarak İSNAD (Metin İçi) atıf sistemi kullanılmalıdır. 
 • Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir.
 • Araştırma makaleleri ve bilimsel kitap değerlendirmeleri Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanmaktadır.
 • Makalelerin başlarında giriş bölümü, sonlarında sonuç bölümü bulunmalıdır.
 • Makaleler, tüm tablolar, şekiller, referanslar (kaynakça) ve ekler dâhil 20 sayfayı ve 10 bin kelimeyi aşmamalıdır.
 • Makaleler, A4 kâğıdı boyutunda, MS Word programında Cambria yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto bold olarak düzenlenmelidir.
 • Metin kısmı 12 punto 6nk paragraf ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Makalelerin başında Türkçe ve İngilizce özetler (Abstract) bulunmalıdır.
 • Makalenin, İngilizce başlığı, İngilizce özet metni üzerine mutlaka yazılmalıdır.
 • Özetler 150-250 kelime aralığında olmalı, makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve kısa sonuçlarını içermelidir.
 • Özetler 10 punto 0nk paragraf ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Özetlerin altına en az 3 en fazla 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime (Keywords) yazılmalıdır.
 • Giriş bölümü özetin genişletilmiş hali olarak çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve desenini içermelidir.