Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-7862 | e-ISSN 2146-7862 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi | http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/


Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Aralık 2010 yılından itibaren ulusal hakemli ve bilimsel dergi statüsüne uygundur. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ağırlıklı olarak eğitim ve eğitimle ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli “elektronik” bir dergidir. Dergimize gönderilen çalışmalar benzerlik raporu için intihal programlarına sokulmaktadır. Çalışmaların benzerlik yüzdesi kaynakça hariç %25'ten küçük olmalı ve aynı kaynakla en fazla %3 benzerliğe sahip olmalıdır. Dergimiz aşağıdaki dizinlerde taranmaktadır:

  • SOBIAD
  • İdealonline
  • Türk Eğitim Indeksi
  • Arastirmax

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-7862 | e-ISSN 2146-7862 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi | http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
Kapak Resmi


Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Aralık 2010 yılından itibaren ulusal hakemli ve bilimsel dergi statüsüne uygundur. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ağırlıklı olarak eğitim ve eğitimle ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli “elektronik” bir dergidir. Dergimize gönderilen çalışmalar benzerlik raporu için intihal programlarına sokulmaktadır. Çalışmaların benzerlik yüzdesi kaynakça hariç %25'ten küçük olmalı ve aynı kaynakla en fazla %3 benzerliğe sahip olmalıdır. Dergimiz aşağıdaki dizinlerde taranmaktadır:

  • SOBIAD
  • İdealonline
  • Türk Eğitim Indeksi
  • Arastirmax