Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2602-2893 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Akademik Platform | http://www.apjir.com/


Akademik Platform İslami Araştırmaları Dergisi [Apjir] yılda üç kez yayımlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergi olup; İslam ve İslam dünyası hakkında yapılan akademik çalışmaları yayımlamak için kurulmuş multi-disipliner bir dergidir. Dergide özellikle din ve ilahiyat, antopoloji, sosyoloji, felsefe, edebiyat, tarih, hukuk, ahlak gibi sosyal bilimler alanında daha önce yayımlanmamış Türkçe, İngilizce ve Arapça telif makaleler, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.


Apjir’de yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.  Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Apjir’e ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayımlanıp yayımlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Dergiye gönderilecek yazılar “Makale Yazım Rehberi”ne uygun yazılmış olmalıdır.


Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi

ISSN 2602-2893 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Akademik Platform | http://www.apjir.com/
Kapak Resmi


Akademik Platform İslami Araştırmaları Dergisi [Apjir] yılda üç kez yayımlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergi olup; İslam ve İslam dünyası hakkında yapılan akademik çalışmaları yayımlamak için kurulmuş multi-disipliner bir dergidir. Dergide özellikle din ve ilahiyat, antopoloji, sosyoloji, felsefe, edebiyat, tarih, hukuk, ahlak gibi sosyal bilimler alanında daha önce yayımlanmamış Türkçe, İngilizce ve Arapça telif makaleler, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.


Apjir’de yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.  Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Apjir’e ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayımlanıp yayımlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Dergiye gönderilecek yazılar “Makale Yazım Rehberi”ne uygun yazılmış olmalıdır.


Cilt 3 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Abu Hayyan Al-Andalusi: An Andalusian Arab Linguist in the Mamluks
  Sayfalar 114 - 130
  Sumeyye Dogru, Muhammed Emin Doğru
 2. Memlüklü Döneminde Yöneticiler ve Fakihler: Abdulaziz el-Merâğî’nin “el-Fıkh ve’l-Fukahâ fî Mısr alâ ahdi’l-Memâlîk” Adlı Makalesinin Tercüme ve Tahlili
  Sayfalar 131 - 146
  Bekir Karadağ
 3. MEMLÜKLER’İN HADİS İLMİNE KATKILARI
  Sayfalar 147 - 159
  Tahsin KAZAN
 4. İbn Kayyım El-Cevziyye ve Kur’an Anlayışı
  Sayfalar 160 - 168
  KADRİYE HÖKELEKLİ
 5. SUYÛṬΑNİN el-BEHCETU’L-MERḌİYYE ‘alâ ELFİYYETİ İBN MÂLİK ADLI ESERİNDEKİ İSTİŞHÂD METODU
  Sayfalar 169 - 176
  Muhammed Mahmut OLÇUN
 6. İMAM NEVEVÎ’NİN “KIRK HADİS” ADLI ESERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ
  Sayfalar 177 - 194
  Ayşegül KÖSTÜ
 7. EBÛ HAYYÂN VE el-BAHRU’L-MUHÎT ADLI TEFSÎRİ
  Sayfalar 195 - 208
  İbrahim Kocabıyık
 8. MY HIJAB REFLECTS MY IDENTITY RATHER MY RELIGION
  Sayfalar 209 - 217
  Omar Mizel
 9. Bayrâmî-Melâmîlerde Gizlilik Esâsı
  Sayfalar 218 - 231
  Ülker Aytekin
 10. Tanrı’ya Bağlanma Biçimlerinin Mistik Tecrübe ile İlişkisi: İlahiyat Fakültesi Örneği
  Sayfalar 232 - 244
  Büşranur Yüksel
 11. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDEKİ VAKFİYELERE GÖRE EVKAF VEKALETİ KURULUŞUNDAN SONRA KURULAN VAKIFLARIN TÜRKİYE COĞRAFYASINDAKİ DAĞILIMLARI
  Sayfalar 245 - 254
  Yakup Özsaraç
 12. Geç Memlük Dönemi’nde Zanaatkârlar, Sonradan Görmeler ve Sufiler
  Sayfalar 255 - 271
  Doris Behrens-Abouseif Abouseif
 13. Sultanın Yeni Kıyafetleri: 15. Yüzyılda Osmanlı-Memlük Hediye Alışverişi
  Sayfalar 272 - 294
  Elias Muhanna
 14. Soylu Hacılar: Memlûk Anlatılarında Havend el-Kübra’nın Hac Yolculuğu
  Sayfalar 295 - 309
  Kathryn Johnson
 15. KÖLELERİN SULTANLIĞI
  Sayfalar 310 - 313
  Sümeyye Doğan
 16. 13. Yüzyıl Şam'ında sosyal Yaşam
  Sayfalar 314 - 316
  Feyza Sari
 17. ORTA ÇAĞDA İSLAMİ EĞİTİM
  Sayfalar 317 - 321
  Melike Bucak