Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-2893 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Akademik Platform | https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjir


Akademik Platform İslami Araştırmaları Dergisi [Apjir] yılda üç kez yayımlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergi olup; İslam ve İslam dünyası hakkında yapılan akademik çalışmaları yayımlamak için kurulmuş multi-disipliner bir dergidir. Dergide özellikle din ve ilahiyat, antopoloji, sosyoloji, felsefe, edebiyat, tarih, hukuk, ahlak gibi sosyal bilimler alanında daha önce yayımlanmamış Türkçe, İngilizce ve Arapça telif makaleler, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.

Apjir’de yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.  Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Apjir’e ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayımlanıp yayımlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Dergiye gönderilecek yazılar “İSNAD ATIF Rehberi”ne https://www.isnadsistemi.org/guide/ uygun yazılmış olmalıdır.

Dizinlendiği indeksler: ASOS İndeks (2017- ), Davet (2018), İSAM  (2017- )

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2602-2893 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Akademik Platform | https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjir
Kapak Resmi


Akademik Platform İslami Araştırmaları Dergisi [Apjir] yılda üç kez yayımlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergi olup; İslam ve İslam dünyası hakkında yapılan akademik çalışmaları yayımlamak için kurulmuş multi-disipliner bir dergidir. Dergide özellikle din ve ilahiyat, antopoloji, sosyoloji, felsefe, edebiyat, tarih, hukuk, ahlak gibi sosyal bilimler alanında daha önce yayımlanmamış Türkçe, İngilizce ve Arapça telif makaleler, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.

Apjir’de yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.  Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Apjir’e ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayımlanıp yayımlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Dergiye gönderilecek yazılar “İSNAD ATIF Rehberi”ne https://www.isnadsistemi.org/guide/ uygun yazılmış olmalıdır.

Dizinlendiği indeksler: ASOS İndeks (2017- ), Davet (2018), İSAM  (2017- )