ISSN: 1018-5275
e-ISSN: 2149-0570
Başlangıç: 1985
Yayımcı: Adli Tıp Kurumu
Kapak Resmi
 
Eski Arşiv


Adli Tıp Dergisi Türkçe indekslerden “Türkiye Atıf Dizini” ve “TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanı” tarafından, yabancı indekslerden Crossref, Scilit, Academindex ve Google Scholar’da dizinlenmektedir. Adli Tıp Dergisi’ne gönderilen makaleler editör tarafından ön incelemeye alınıp, derginin istemiş olduğu ölçütleri karşılayan makaleler yazar ve kurum ismi belirtilmeden en az iki farklı bağımsız hakeme gönderilir. Derginin hedef kitlesi; adli tıp asistanları ve uzmanları, kriminal alanda çalışan polis ve jandarma personeli dahil olmak üzere adli bilimler (toksikoloji, genetik, adli belge, balistik ve diğer) asistanları ve uzmanları, hakimler, savcılar, avukatlar, diğer tıp doktorları, hemşireler ve bağımsız bilirkişilerdir.

Adli Tıp Dergisi, açık erişim bir dergidir. İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.

2024 - Cilt: 38 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmeti Birimine Başvuran Pediatrik Adli Olguların İncelenmesi: Retrospektif Değerlendirme

Olgu Sunumu

Death due to Tandem Bullets with Single Entry Wounds: A Case Report

Araştırma Makalesi

Comparative Analysis of Guardianship Recommendations in Schizophrenia and Delusional Disorder: Insights from Psychiatric and Legal Perspectives

Olgu Sunumu

İstifleme Bozukluğunun Adli Yönü: Bir Olgu Sunumu

Teknik Not

Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinin Akreditasyon ve Validasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye'de Kanser ve Malulen Emeklilik: Adli Tıp Raporları Üzerinden Süreçsel Bir İnceleme

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.