Dergi Kurulları

Editör

Hızır ASLIYÜKSEK
The Ministry of Justice, Council of Forensic Medicine
e-mail: editor@adlitipdergisi.com

Yardımcı Editörler

İbrahim İKİZCELİ
Istanbul University - Cerrahpasa
e-mail: ikizceli@iuc.edu.tr
Caner BEŞKOÇ
Council of Forensic Medicine
e-mail: dr.caner.beskoc@adalet.gov.tr
Nihan Hande AKÇAKAYA
Demiroglu Science University
e-mail: nihanhande.akcakaya@demiroglu.bilim.edu.tr
Adem KARBUZ
University of Health Sciences
e-mail: adem.karbuz@sbu.edu.t

Yayın Kurulu

Erol KAM
Yıldız Technical University
e-mail: erolkam@yildiz.edu.tr
Murat Nihat ARSLAN
The Ministry of Justice, Council of Forensic Medicine
e-mail: ab101058@atk.gov.tr
Erdoğan KARA
The Ministry of Justice, Council of Forensic Medicine
e-mail: dr.erdogan.kara@adalet.gov.tr

İstatistik Editörü

Abdulbari BENER

Istanbul Medipol University

Editör Danışma Kurulu

Abdi Özaslan , Istanbul University - Cerrahpasa
Abdullah Kağan Zengin , Istanbul University - Cerrahpasa
Abdurrahman Savaş , Istanbul University
Adem Akçakaya , Bezmialem Vakif University
Adem Karbuz , University of Health Sciences
Ahmet Belce , Biruni University
Ahmet Gökçen , Marmara University
Ahmet Murat Bülbül , Fenerbahce University
Ahmet Nezih Kök , Ataturk University
Alaattin Duran , Istanbul Esenyurt University
Ali Benian , Istanbul University
Ali İhsan Taşçı , University of Health Sciences
Alperen Bıkmazer , Istanbul Medeniyet University
Arzu İrban , University of Health Sciences
Aydın Aydoseli , Istanbul University
Ayhan Köksal , University of Health Sciences
Ayşe Kurtuluş Dereli , Pamukkale University
Bahaüddin Çolakoğlu , Istanbul Atlas University
Bahri Teker , Istanbul Medipol University
Berker Özkan , Istanbul University
Birol Demirel , Gazi University
Bora Büken , Duzce University
Bora Özdemir , Nigde Omer Halisdemir University
Bülent Şam , Council of Forensic Medicine
Ebuzer Aydın , Medeniyet University
Elif Kocasoy Orhan , Istanbul University
Erol Kam, Yıldız Technical University
Faruk Aşıcıoğlu , Istanbul University
Fatih Dikici , Acibadem University
Fehmi Mercanoğlu, Istanbul University
Ferah Karayel , Council of Forensic Medicine
Gökhan Oral , Istanbul University - Cerrahpasa
Gürol Cantürk , Ankara University
Hacer Yaşar Teke , Ordu University
Hacı Abdullah Taşdemir, Istanbul Technical University
Halil Koyuncu , Istanbul Atlas University
Haluk Emir , Istanbul University - Cerrahpasa
Hanefi Özbek , Izmir Bakircay University
Hikmet Ergin Dülger , Gaziantep University
Hüseyin Öz , Istanbul Medipol University
İbrahim Üzün , Istanbul University - Cerrahpasa
İsmail Özgür Can , Izmir Dokuz Eylul University
Kadir Serkan Orhan , Istanbul University
Kağan Gürpınar , Maltepe University
Kamil Hakan Doğan , Selcuk University
Kamil Şahin , University of Health Sciences
Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu , Istanbul University -
Cerrahpasa
Kemalettin Acar , Pamukkale University
Mahmut Gümüş , Medeniyet University
Mehmet Akif İnanıcı , Marmara University
Mehmet Akif Kaygusuz , University of Health Sciences
Mehmet Bilgin , Bezmi Alem Vakif University
Mehmet Mesut Sönmez , University of Health Sciences
Mehmet Nadir Kurnaz , Council of Forensic Medicine
Mehmet Tokdemir , Izmir Katip Celebi University
Mehmet Velidedeoğlu , Istanbul University - Cerrahpasa
Muammer Bilir , Istanbul University - Cerrahpasa
Muhammed Fatih Evcimik , Istanbul Medipol University
Muhammed Tayyib Kadak , Istanbul University - Cerrahpasa
Murat Elevli , University of Health Sciences
Murat Nihat Arslan , Council of Forensic Medicine
Mustafa Doğan , Nigde Omer Halisdemir University
Mustafa Okudan , Igdir University
Mustafa Özcan , Istanbul Technical University
Mustafa Özsütçü , Istanbul Medipol University
Mustafa Samastı, University of Health Sciences
Mustafa Solmaz , University of Health Sciences
Mustafa Talip Şener , Ataturk University
Mücahit Oruç , Inonu University
Necmi Çekin , Cukurova University
Neşe Kocabaşoğlu , Istanbul University - Cerrahpasa
Nezih Özkan , Uskudar University
Nihan Ziyade , Council of Forensic Medicine
Oğuz Çetinkale , Istanbul University
Osman Ekinci , University of Health Sciences
Oya Tanç , Council of Forensic Medicine
Ömer Akil Özer , University of Health Sciences
Ömer Çelik , University of Health Sciences
Ömer Turan , Medeniyet University
Recep Fedakar , Uludag University
Recep Öztürk , Istanbul Medipol University
Rıza Madazlı , Istanbul University
Sait Özsoy , University of Health Sciences
Sedat Altın , University of Health Sciences
Sefa Saygılı , Fatih Sultan Mehmet University
Selçuk Daşdemir , Istanbul University
Senem Karabulut , Istanbul University
Şenol Turan , Istanbul University - Cerrahpasa
Taner Akar , Gazi University
Turan Aslan , Bezmialem Vakif University
Tülin Tiraje Celkan , Istanbul University - Cerrahpasa
Ufuk Emekli , Istanbul University
Yahya Güldiken , Istanbul University
Yalçın Büyük , Council of Forensic Medicine
Yasemin Balcı , Mugla Sitki Kocman University
Zehra Zerrin Erkol , Bolu Abant Izzet Baysal University
Zekai Kutlubay , Istanbul University - Cerrahpasa
Zekeriya Kul , Uskudar University
Ziya Salihoğlu , Istanbul University - Cerrahpas

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.