Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-1740 | e-ISSN 2146-1740 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd


YAYIN ÇAĞRISI

Kıymetli Akademisyenler, Değerli Araştırmacılar ve Tüm Katılımcılar;
Haziran 2021/1. sayı için yayımlanmasını istediğiniz Türkçe veya İngilizce çalışmalarınıza ilişkin sorularınızı akademikyak@inonu.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 

YAZARLARIMIZA DUYURU

TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. ETİK KURUL İZNİ belgesinin de makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir. Araştırma Makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için ETİK KURUL İZNİ istenmemektedir. Bu makalelerde de yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

ISSN 2146-1740 | e-ISSN 2146-1740 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd
Kapak Resmi


YAYIN ÇAĞRISI

Kıymetli Akademisyenler, Değerli Araştırmacılar ve Tüm Katılımcılar;
Haziran 2021/1. sayı için yayımlanmasını istediğiniz Türkçe veya İngilizce çalışmalarınıza ilişkin sorularınızı akademikyak@inonu.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 

YAZARLARIMIZA DUYURU

TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. ETİK KURUL İZNİ belgesinin de makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir. Araştırma Makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için ETİK KURUL İZNİ istenmemektedir. Bu makalelerde de yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Açık Erişim ve CC Lisans