Abant Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Abant Tıp Dergisi, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz DergiPark üzerinden 2020 yılından itibaren yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Abant Tıp Dergisi

ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj
Kapak Resmi


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Abant Tıp Dergisi, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz DergiPark üzerinden 2020 yılından itibaren yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Cilt 9 - Sayı 2 - 31 Ağu 2020
 1. Acil Serviste Çalışan Sağlık ve Diğer Personelin Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Gülşen YALÇIN , İ̇zzettin TOKTAŞ , Hatice Merve KARATAŞ
 2. Impulsivity In Idiopathic Parkinson Disease: Paired Case Control Study
  Sayfalar 9 - 15
  Mesude TUTUNCU , Nazan KARAGÖZ , Vasfiye Burcu ALBAY , Aysun SOYSAL
 3. Basit Deplase Olekranon Kırıklarının AO Gergi Bandı ve Kilitli Anatomik Olekranon Plağıyla Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 16 - 23
  Birkan KİBAR
 4. Acil Servise Başvuran Derin Anemi Olgularının Maliyet Analizi
  Sayfalar 24 - 30
  Serdar ÖZDEMİR , İ̇brahim ALTUNOK , Abdullah ALGIN , Hatice Şeyma AKÇA , Serkan Emre EROĞLU
 5. Monosit Sayısının Yüksek Yoğunluklu Lipoproteine Oranı Akut İskemik İnmede İnflamasyon Belirteci Midir?
  Sayfalar 31 - 34
  Behiye Deniz KOSOVALI
 6. Endometrial Polip ile Meme Hastalıkları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 35 - 40
  Özgül ÖZGAN ÇELİKEL
 7. Primer ve Rekürren Pterjiyumlarda Limbal Konjonktival Otogreft Transplantasyonu Sonuçlarımız
  Sayfalar 41 - 46
  Mustafa KALAYCI , Ersan ÇETİNKAYA , Elçin SÜREN , Mehmet Fatih KÜÇÜK , Kenan YİĞİT , Deniz TURGUT COBAN
 8. Efficacy of Fractional Microneedle Radiofrequency Application in Abdominal Wrinkles and Sagging: Case Report
  Sayfalar 47 - 49
  Semih GÜDER
 9. Castleman Disease; A Rare Mass of Neck
  Sayfalar 50 - 53
  Özge ÇAĞLAR , Aytaç KILIÇ , Oğuz GÜÇLÜ , Ceren CANBEY GÖRET , Fevzi Sefa DEREKÖY
 10. Atipik Seyirli Sekonder Pnömonik Tularemi
  Sayfalar 54 - 58
  Pinar SIRMATEL BUCUK , Fatma SIRMATEL
 11. Budd-Chiari Sendromu ile Prezente Olan Ampulla Vateri Tümörü
  Sayfalar 59 - 62
  Fatıma Nur KOZHAN , Tezcan KAYA , Esma Seda ÇETİN , Alper KARACAN
 12. A Case of Self-Resolving Femoral Nerve Palsy Due to Warfarin-Induced Psoas Hematoma
  Sayfalar 63 - 64
  Yakup ERDEN
 13. A Rare Cause of Gastrointestinal Hemorrhage: Secondary Aortoenteric Fistula
  Sayfalar 65 - 68
  Mustafa ERTEN , Habib SEVİMLİ , Hatice Şeyma AKÇA , Abdullah ALGIN , Serdar ÖZDEMİR , Serkan Emre EROĞLU

18045