ISSN: 1305-4392
e-ISSN: 2147-1800
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Abant Tıp Dergisi, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz 2013 - 2015 yıllarında Tübitak - Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin)  Listesinde taranmaktadır. 

2015 sonrası TR Dizin Listesine dahil değildir.
2022 - Cilt: 11 Sayı: 1

Olgu Sunumu

İzole Spontan Baziler Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu

Bilgilendirme

18045