ISSN: 1305-4392
e-ISSN: 2147-1800
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2022 - Cilt: 11 Sayı: 2