ISSN: 1305-4392
e-ISSN: 2147-1800
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal)Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) 26.09.2023 tarihinden itibaren yalnızca İngilizce olarak gönderilen başvuruları kabul etmektedir.
Dergimize Makale gönderirken

Son Kontrol Listesi

kesinlikle gözden geçirilmelidir.
2023 - Cilt: 12 Sayı: 2