Abant Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Abant Tıp Dergisi, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz DergiPark üzerinden 2020 yılından itibaren yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Abant Tıp Dergisi

ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj
Kapak Resmi


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Abant Tıp Dergisi, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergimiz DergiPark üzerinden 2020 yılından itibaren yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Cilt 10 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. 4. Kuşak HIV ELISA Eşik Değerleri ile Doğrulama Test Sonuçlarının Birlikte Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 6
  Emine TÜRKOĞLU, Sedef Zeliha ÖNER
 2. Relationship Between ADC Values and Histopathological Prognostic Factors in Breast Cancer
  Sayfalar 7 - 17
  Esra Ümmühan MERMİ YETİŞ, Rahmi ÇUBUK, Ahmet MİDİ, Levent ÇELİK
 3. Uterus Adenosarkomları: On Üç Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirmesi
  Sayfalar 18 - 24
  Duygu AYAZ, Sevil SAYHAN, Dudu SOLAKOĞLU KAHRAMAN, Volkan KARATAŞLI
 4. Anterior Servikal Mikrodiskektomi Sonrası Kemik Greft Destekli Peek Cage Kullanılması: 78 Olgu
  Sayfalar 25 - 31
  Güray BULUT
 5. New Hematological Indices as Simple and Practical Severity Markers of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Mean Platelet Volume/High Density Lipoprotein and Red-Cell Diameter Width/High Density Lipoprotein Ratio
  Sayfalar 32 - 39
  Recep ALANLI, Murat Bülent KÜÇÜKAY, Serkan YALÇIN
 6. Laparoskopik Apendektomi Taburculuk Sonrası Hastaneye Erken Dönem Plansız Geri Dönüşleri Azaltıyor mu?
  Sayfalar 40 - 46
  Gürcan ŞİMŞEK, Mehmet Eşref ULUTAŞ, Alpaslan ŞAHİN, Kemal ARSLAN
 7. Transfüzyon İlişkili İstenmeyen Reaksiyonların 7 Yıllık Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 47 - 54
  Gökhan PEKTAŞ, Deniz ÇETİN
 8. Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 55 - 64
  Hatice İKİIŞIK, Feyza KUTAY YILMAZ, Alperen KARACANOĞLU, Ayça KADAYİF, İbrahim GÜVEN, Gizem Merve ÖZDEMİR, Hilal TAŞDAN, Fulya KOÇ, Çağatay EVLİ, İsmail Gökhan DEMİRCİ, Işıl MARAL
 9. Akne Vulgarisli Gebelerde A Vitamini Düzeyi ve Vücut Kitle İndeksinin İncelenmesi
  Sayfalar 65 - 71
  Özgül ÖZGAN ÇELİKEL, Emine UNAL, Özlem DOĞAN, Nurkan AKSOY
 10. Onsekiz Uçucu Yağın Bazı Maya ve Bakterilere Karşı Minimum İnhibitör Konsantrasyonunun Resazurin Yöntemi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 72 - 80
  Çiğdem Eda BALKAN, Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK, Şaban KORDALI, Hayrunnisa BEKİS BOZKURT
 11. Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Multitransfüzyon Sonrası Hepatit C Enfeksiyon Sıklığı
  Sayfalar 81 - 87
  Ali KORULMAZ, Muzeyyen AYDOĞAN
 12. Fournier Gangreninde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız:Tek Merkez Deneyim
  Sayfalar 86 - 92
  Serkan ERKAN, Hakan YABANOĞLU, Ramazan GÜNDOĞDU, Murat KUŞ
 13. Ümraniye Durmuş Tanış Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 65 Yaş Üzeri Hastalarda Malnütrisyon Sıklığı ve İlişkili Durumlar
  Sayfalar 93 - 103
  Furkan BAYRAK, Suleyman ERSOY, Emin PALA
 14. Yaşlanma ve Hipertansiyonda Yeni bir Endoltelyal Disfonksiyon Belirteci: Çözünebilir Lektin Benzeri Okside Düşük Dansiteli Lipoprotein-1
  Sayfalar 104 - 111
  Muhammed Emin DEMİRKOL, Serap YAVUZER, Mahir CENGİZ, Bora KORKMAZER, Huriye BALCI, Hafize UZUN, Alper DÖVENTAŞ, Hakan YAVUZER
 15. Relationship Between Cerebral Lateralization, Coronary Artery Disease, Coronary Artery Anomalies and Coronary Arterial Dominance
  Sayfalar 112 - 119
  Mehmet COŞGUN, Ertan YETKIN
 16. The Effect of Definitive Chemo / Radiotherapy on Surgery and Survival In Patients With Non-Small Cell Lung Cancer with A Single Mediastinal Metastasis (N2) Diagnosed
  Sayfalar 120 - 126
  Osman YAKŞİ, Akif TURNA, Ezel ERSEN, Zeynep TURNA, Kamil KAYNAK
 17. Pankreasın Benign veya Malign Lezyonlarında Laparoskopik ve Açık Distal Pankreatektominin Karşılaştırılması
  Sayfalar 127 - 133
  Serkan ZENGER, Bülent GÜRBÜZ, Uğur CAN, Çağrı BİLGİÇ, Erman SOBUTAY, Orhan BİLGE
 18. The Effect of Neutrophil Lymphocyte Ratio on Prognosis in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma
  Sayfalar 134 - 139
  Ferhat EKİNCİ, Atike Pinar ERDOĞAN, Ahmet DİRİCAN, Gamze GÖKSEL
 19. Acil Serviste Kardiyopulmoner Resüsitasyon Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi; Retrospektif Çalışma
  Sayfalar 140 - 151
  Songül ARAÇ, Yılmaz ZENGİN, Mustafa İÇER, Ercan GÜNDÜZ, Recep DURSUN, Hasan DURGUN, Mehmet ÜSTÜNDAĞ, Murat ORAK, Mahir KUYUMCU, Cahfer GÜLOĞLU
 20. Hemşire Akademisyenlerde Müziğin Anksiyete ve Kaygı Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
  Sayfalar 152 - 160
  Ezgi KARADAĞ, Özlem UĞUR
 21. Gözden Kaçan Olgularda Kedi Tırmığı Hastalığı
  Sayfalar 161 - 165
  Pinar SIRMATEL BUCUK, Asuman KİLİTCİ, Fatma SIRMATEL
 22. Every true umbilical cord knot may not require emergency delivery
  Sayfalar 166 - 168
  Banuhan ŞAHİN
 23. Postoperative Urinary Retention: Risk Factors
  Sayfalar 169 - 177
  Züleyha ŞİMŞEK YABAN, Süreyya KARAÖZ
 24. Clinical Outcomes in Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocation by Synthetic Bonds
  Sayfalar 178 - 184
  Mehmet AKDEMİR, Ahmet Çağdaş BİÇEN, Meric UNAL, Mustafa ÖZKAN

18045