Abant Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergimiz DergiPark üzerinden yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Dergimizin arşivi bu sayfaya aktarılacaktır.

Aktarım tamamlanıncaya kadar, arşive
http://www.abantmedj.com/jvi.aspx?pdir=abantmedj&plng=tur&list=pub

linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Abant Tıp Dergisi

ISSN 1305-4392 | e-ISSN 2147-1800 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/abantmedj
Kapak Resmi


Abant Tıp Dergisi (Abant Medical Journal) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir.

Açık erişim politikası ile yayınlanan dergimiz, yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır.

Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergimiz DergiPark üzerinden yeni başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Dergimizin arşivi bu sayfaya aktarılacaktır.

Aktarım tamamlanıncaya kadar, arşive
http://www.abantmedj.com/jvi.aspx?pdir=abantmedj&plng=tur&list=pub

linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erken Görünümdeki Sayılar
Abant Tıp Dergisi Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 1 - 8 Nis 2020
 1. The effect of anesthesia choice on survival in patients undergoing surgery for bladder cancer: a retrospective analysis
  Sayfalar 1 - 7
  Gülseren YILMAZ
 2. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Frengi: 1916-1925 Yılları Arası Salnamelerde Bolu Sancağı Örneği
  Sayfalar 8 - 19
  Ahmet ÖZDİNÇ
 3. Endometriyal Kanser Evrelemesinde Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yararı
  Sayfalar 20 - 27
  Alev GÜNALDI , Onur GÜNALDI , Ahmet Tan CIMILLI
 4. Investigation of Clinical and Socio-demographic Characteristics of Suicide Cases Admitted to Emergency Department
  Sayfalar 28 - 34
  Adnan YAMANOĞLU , Kadriye ACAR , Hüseyin ACAR , Mehmet ERDEM , Fatih Esat TOPAL
 5. Relationship Between Wilkins Echocardiographic Score and Neutrophil to Lymphocyte Ratio In Patients with Rheumatic Mitral Stenosis
  Sayfalar 35 - 40
  Zehra ERKAL
 6. Vücut yağsız kitlesi ile astım kontrolü arasındaki ilişki
  Sayfalar 41 - 44
  Aylin PIHTILI , Nuran GÖKBULUT , Züleyha BİNGÖL , Feyza ERKAN
 7. Ovarian Hyperstimulation Syndrome in A Spontaneous Pregnancy After Cessation of A Long-Term Combined Oral Contraceptive Use: A Case Report
  Sayfalar 45 - 48
  Ayşe Nur AKSOY , Ebru BULUT ERDEM , Elcin TELLİ
 8. A Serious Complication of Percutaneous Treatment of Hydatid Cycts: Bile Fistula and Ischemia of Liver
  Sayfalar 49 - 51
  Bulent SULTANOGLU , Kenan DEMİRBAKAN , Hadiye DEMİRBAKAN
 9. Uterusun Endometrioid Adenokarsinomu İle Andiferansiye Uterin Sarkomu Birlikteliği: Nadir Bir Kollizyon Tümörü
  Sayfalar 52 - 55
  Nur TUNÇ , Çetin BORAN
 10. Complete Penoscrotal Transposition: A Case Report
  Sayfalar 56 - 58
  Çetin İMAMOĞLU , Ahmed Adam OSMAN
 11. Sakral Kordoma
  Sayfalar 59 - 62
  Selma ERDOĞAN DÜZCÜ , Nur TUNÇ
 12. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisinde İmmun Kontrol Nokta İnhibitörleri
  Sayfalar 63 - 68
  Ümmügül ÜYETÜRK , Ayhan ÇETİNKAYA

18045