e-ISSN: 2687-1750
Başlangıç: 1987
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (AKEF DERGİSİ)

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi), 1987 yılında, okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. ScholarOne alt yapısı ile makale kabul ve yayın süreçlerini yöneterek bu alanda ülkemizde öncü olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi) Mart ve Eylül aylarında elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası hakemli bir dergidir.
* Yayın kurulumuzun aldığı karar uyarınca daha önceden Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan dergimiz 2021 yılından itibaren Mart ve Eylül aylarında yayınlanacaktır.
**Dergimizin eski sayılarının dosya biçimleri yeniden düzenlenmektedir. Bu sayılara erişim dergimizin arşiv bölümünden en kısa zamanda erişime açılacaktır.

***Makaleniz, ScholarOne sistemi üzerinden yüklenmelidir. Lütfen çalışmanızı göndermeden önce aşağıda yer alan makale gönderim dosyalarını tamamlayınız. Yazarlara yardımcı olabilecek dosyalar burada mevcuttur. Şablona uygun olmayan ve eksik dosyaları olan çalışmalarda hakemlik süreci başlatılmayacaktır.

Makale gönderim dosyaları için tıklayınız.

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2022 - Cilt: 4 Sayı: 1

İnceleme Makalesi

1. Asit-Baz Konusunda Karşılaşılan Kavram Yanılgıları: Bir İçerik Analizi

İnceleme Makalesi

2. Geleceğin Türkiye’sinde Öğretmen Refahı: Öğretmenlik Meslek Kanununun Kayıp Parçası

Araştırma Makalesi

4. Evde Eğitim Veren Öğretmenlerin Uygulama Sürecinde Yaşadıkları ve Pandeminin Evde Eğitim Sürecine Etkisi

Araştırma Makalesi

9. Ergenlerin Duygusal Özerklik ve Yaşam Doyumlarının Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

1787517826178812135925511255942559324807


2580925808