Amaç ve Kapsam

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi), 1987 yılında, okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda dergimizde ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme alanında ulusal ve uluslararası literatüre kaynak sağlayabilecek niteliğe sahip olan araştırmalara yer verilmektedir. 

ScholarOne alt yapısı ile makale kabul ve yayın süreçlerini yöneterek bu alanda ülkemizde öncü olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi) Mart ve Eylül aylarında elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, Türkçe yapılan çalışmalarda İngilizce genişletilmiş özet zorunluluğu bulunmaktadır.AKEF Dergisi eğitim bilimleri, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitimi ve özel eğitimin yanı sıra eğitim ile ilgili güncel konu ve sorunları konu edinen kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalar ve Öğretmen Yetiştirmenin farklı alanlarında özgün, nitel, nicel ve karma yöntem araştırmaya dayalı yayınlara yer verilmektedir.  Bu kapsama uymayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Dergide, aşağıdaki alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayımlamak için değerlendirmeye alınır;

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • Biyoloji Eğitimi

 • Coğrafya Eğitimi

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • Eğitim Programları ve Öğretim

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Felsefe Grubu Eğitimi

 • Fen Bilgisi Eğitimi

 • Fizik Eğitimi

 • Görsel Sanatlar Eğitimi

 • Kimya Eğitimi

 • Matematik Eğitimi

 • Mesleki ve Teknik Eğitim

 • Müze Eğitimi

 • Müzik Eğitimi

 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler

 • Öğretmen Eğitimi

 • Okul Öncesi Eğitimi

 • Özel Eğitim

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Sanat ve Tasarım Eğitimi

 • Sınıf Eğitimi

 • Sosyal Bilgiler Eğitimi

 • Tarih Eğitimi

 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 • Türkçe Eğitimi

 • Uzaktan Eğitim

 • Yabancı Diller Eğitimi

 • Yaratıcı Drama Eğitimi

 • Yaşam Boyu Öğrenme

1787517826178812135925511255942559324807


2580925808