Yazım Kuralları

1.     *** Makale sisteme yüklendikten sonra editörlük tarafından intihal tarama programından kontrol edilecek ve benzerlik oranı % 15' in  altında ise hakemlik süreci başlatılacaktır.  Aksi durumda yazara geri iade edilecektir.    


 1- Yayım dili Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.

 2.      Çalışmalar, aşağıdaki bölümleri içermelidir:

         Başlık, Yazar(lar)ın tam adları ve çalıştıkları kurumlar, iletişim bilgileri, makale üst başlığı), Türkçe Özet, anahtar kavramlar, İngilizce özet ve anahtar kavramlar,

         Ana makale metni,

         Kaynakça,

         Ekler, tablolar, şekiller.

 3.      Makalenin başında 150-250 kelimeden oluşan Türkçe özet ve 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler; Türkçe başlığa yer verilmelidir.

 4.      İngilizce özette 150-250 kelime aralığında olmalı ve oluşan İngilizce özet ve 3-5 kelimelik İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır.

 5.      Türkçe yazılmış makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet 750-1500 kelime arasında olmalıdır ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Makalenin başlığı, alt başlıkları ve tüm referanslarını da içermelidir. Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) bölümü, çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir. Bu durumda çalışma, Extended Abstract bölümü yazılmadan mevcut biçimlendirme korunarak gönderilmelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmayacaktır.

 6.      Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe özet (genişletilmiş özet de dahil) yazılmayacaktır.

 7.      Özetlerde makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve kısa sonuçlarını içermelidir.

 8.      Çalışmalar A4 kağıdı boyutunda, üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.5 cm kenar boşluğu bırakılarak yapılmalıdır.

 9.      Dergiye gönderilecek çalışmalar MS Word işlemcisinde yazılmış olup .doc veya .docx formatında olmalıdır.

 10.  Makaleler, en az 3000 ve en fazla 8000 kelime (Genişletilmiş özet hariç), kitap incelemeleri ise ortalama 1000 kelime olmalıdır.

 11.  Ana başlıktaki kelimelerin harfleri büyük yazılmalı, Book Antiqua16 punto, kalın olmalıdır.

 12.  En fazla ikili alt başlık kullanılmalı; ikinci başlık aynı zamanda italik olmalıdır.

 13.  Yazar adı, başlığın bir satır altına gelecek şekilde sağ üst köşeye,  Book Antiqua 12 punto olarak yazılmalı; yazar(lar)ın unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi ve ORCID numarası veya linki dipnot olarak (8,5 punto) verilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. 

 14.  Özetler Book Antiqua 10 punto olmalıdır.

 15.  Ana metinler Book Antiqua11 punto olmalıdır.

 16.  Paragraf aralığı 6 nk ve satır aralığı 1,0 olmalıdır.

 17.  İlk satır girintisi 0,5 cm olmalıdır.

 18.  Dipnotlar Book Antiqua 8,5 punto olmalıdır.

 19.  Direkt alıntılarda çift tırnak (“...”) kullanılmalıdır.

 20.  Şekil, resim, grafik ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil, resim ve grafik adları altında; tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil, resim, grafik ve tablo içerisindeki yazı ve rakamlar 10 punto yazılmalıdır

 21.  Grafiklerinin Windows MS Word’de açılabilir olması, grafik ve tabloların numaralandırılması gerekmektedir.

22.  Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

23.  Fotoğraflar .jpeg formatında ve yeterli boyutlarda ve metin içinde ilgili yerlerde olmalıdır.

 24.  Yararlanılan eserlerin kaynakçada belirtilmesinde APA (http://www.apastyle.org/) stilinin kullanılması gerekmektedir.

 25.  İnternetten yapılacak olan alıntılarda, Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı kılavuzdan faydalanılabilir http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf

 26.  ***Makaleler,     https://mc04.manuscriptcentral.com/akef   scholarone sistemi üzerinden yüklenmelidir.  Lütfen https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef   adresindeki makale gönderi dosyalarını tamamlayınız. Yazarlara sayfa, punto, satır aralığı, paragraf, alıntı, kaynak gösterme vb. teknik konularda yardımcı olabilecek dosyalar dergimizin sayfasında yer alan makale dosyaları sekmesinde mevcuttur.  Şablona uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar ve eksik dosyalara sahip olan çalışmalar hakemlik sürecine dahil edilmeyecektir.