Yazım Kuralları

1.     *** Makale sisteme yüklendikten sonra editörlük tarafından intihal tarama programından kontrol edilecek ve benzerlik oranı % 15' in  altında ise hakemlik süreci başlatılacaktır.  Aksi durumda yazara geri iade edilecektir.    


 1- Yayım dili Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.

 2.  Yararlanılan eserlerin kaynakçada belirtilmesinde APA (http://www.apastyle.org/) stilinin kullanılması gerekmektedir.

3.  İnternetten yapılacak olan alıntılarda, Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı kılavuzdan faydalanılabilir http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf

4  ***Makaleler,     https://mc04.manuscriptcentral.com/akef   scholarone sistemi üzerinden yüklenmelidir.  Lütfen https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef   adresindeki makale gönderi dosyalarını tamamlayınız. 

5*** Yazarlara sayfa, punto, satır aralığı, paragraf, alıntı, kaynak gösterme vb. teknik konularda yardımcı olabilecek dosyalar dergimizin sayfasında yer alan Makale Gönderi Dosyaları  https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef/page/9528  sekmesinde makale şablonu olarak mevcuttur.  Şablona uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar ve eksik dosyalara sahip olan çalışmalar hakemlik sürecine dahil edilmeyecektir.

1787517826178812135925511255942559324807


2580925808