Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin elektronik yayın organıdır.

Dergi Adı: Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi/Akdeniz Dental Journal
Kısaltılmış Adı: Akd Diş Hek D / Akd Dent J
Yayın Dili: Türkçe, İngilizce
Yayın Türü: Sürekli elektronik yayın
Yayın Periyodu: Yılda üç sayı (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık)

Araştırma Makalesi

Kanal İçi Kalsiyum Hidroksit ve Üçlü Antibiyotik Patı Uygulamasının İnsan Diş Köklerinin Kırılma Direnci Üzerine Etkisi

Olgu Sunumu

Direk rezin kompozit veneerler ile peg-lateral şeklindeki lateral kesici dişlerin tedavisi: İki Olgu Sunumu, İki Yıllık Klinik Takip

Olgu Sunumu

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde rastlantısal multiple yumuşak doku kalsifikasyonları: İki olgu sunumu ve literatür derlemesi

Olgu Sunumu

Temporomandibular eklem osteoartriti : İki olgu sunumu ve literatür derlemesi

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Cadmium Toxicity in Dental Materials: Could it Play a Role in Oral Cancer? A Systematic Review

Araştırma Makalesi

Assessment of the Learning Styles of Undergraduate Dental Students in Preclinical Years

Araştırma Makalesi

Comparison of Cephalometric and Dental Cast Measurements of Patients Treated with Single Lower Incisor Extraction and Non-extraction Orthodontic Treatment

Olgu Sunumu

Class II Divizyon II Malokluzyonu Olan Bir Hastanın Full Ağız Protetik Rehabilitasyonu

Araştırma Makalesi

Rezin Simanların Koronal Dentine Bağlanmasına Tükürük Kontaminasyonun Etkisinin Değerlendirilmesi

Başlangıç: 2022

Yayın Aralığı: Yılda 3 sayı

Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi