Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ |    Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Eylül Güz Dönemi 7. Cilt 3. Sayı için makale kabulü devam etmektedir. Makale son kabul tarihi 15 Ağustos 2020'dir. 


Журнал академической истории и мысли продолжает приём статьёй на осенний период для 7-го тома 3-го выпуска. Последний срок приёма 15 августа 2020 г.

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ |
Kapak Resmi    Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Eylül Güz Dönemi 7. Cilt 3. Sayı için makale kabulü devam etmektedir. Makale son kabul tarihi 15 Ağustos 2020'dir. 


Журнал академической истории и мысли продолжает приём статьёй на осенний период для 7-го тома 3-го выпуска. Последний срок приёма 15 августа 2020 г.

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ-Аcademic Journal of History and Idea Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - 25 Haz 2020
 1. Eski Yakındoğu’nun Diplomasi Dönemi: Amarna Çağı ve Arşivi
  Sayfalar 879 - 912
  Cemal YILMAZ , Yusuf KILIÇ
 2. Doğu Roma, Ermeni ve Süryani Kaynaklarının Sâsânîler Dönemi İran Tarihi Açısından Önemi
  Sayfalar 913 - 937
  Ahmet ALTUNGÖK
 3. Arif Nihat Asya'nın Şiirlerinde Osmanlı Padişahları
  Sayfalar 938 - 959
  Seda ALTUN
 4. Lozan Konferansı Sırasında İngiltere Avam Kamarası'nda Dış Politika Hakkında Yapılan Oturum Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 960 - 975
  Çağdaş YÜKSEL
 5. Taşra Rüşdiye Mekteplerinde Öğrenci İşlerine Dair Bazı Muamelât
  Sayfalar 976 - 1009
  Ercan ÇELEBİ
 6. Rus İlahiyatçı F. A. Smirnov’un "Hz. Muhammed’in Kişilik Özellikleri ve Onların Kur’an’a Yansımaları” Üzerine Bazı Mülahazaları
  Sayfalar 1010 - 1026
  Vesile ŞEMŞEK
 7. Antik Roma Uygarlığı’nın İlk Yazılı Yasaları “Leges Duodecim Tabularum” Üzerinde Hellen Hukuku’nun Tesirleri
  Sayfalar 1027 - 1066
  Etem DÖNMEZ
 8. Romanya ile Anadolu Türk Kilimlerindeki Desen ve Renk Benzerlikleri
  Sayfalar 1067 - 1089
  Ahmet AYTAÇ
 9. II. Meşrutiyet’ten Birinci Dünya Savaşı Başlangıcına Devrin Siyasi Olaylarına Genel Bir Bakış
  Sayfalar 1090 - 1116
  Mustafa Fırat GÜL
 10. Türkiye’de Terör Olgusu ve Mücadelesine Yönelik Satratejik Yaklaşımlar
  Sayfalar 1117 - 1135
  Can KIRDÖK
 11. Ahıska Türklerinde Din, Kültür, Kimlik ve İletişim
  Sayfalar 1136 - 1157
  Orhan (orkhan) FAİK (FAİGOV)
 12. Azerbaycan Edebi Eleştirisinde Anar'ın "Beyaz Liman" Destanı
  Sayfalar 1158 - 1167
  Terane Turan RAHİMLİ
 13. Fiillerde İkinci Reprezentasyon Kategorisi
  Sayfalar 1168 - 1181
  Pervane HÜSEYNOVA
 14. Eskiçağ Kaynaklarında Geçen “Caspia Via” ve “Caspiae Portae” İbareleri
  Sayfalar 1182 - 1194
  Ellada BEKİROVA
 15. Azerbaycan Sinema Dilinde Doğru Telaffuz Normları
  Sayfalar 1195 - 1207
  Fizuli MUSTAFAYEV
 16. Ergani Bakır Madenleri İşletmesi’nin Etibank’a Devredilmesi ve Sonrasındaki Bazı Gelişmeler
  Sayfalar 1208 - 1220
  Söhrab MUSTAFAYEV
 17. II. Mehmed’in Rodos Seferleri (1480-1481)
  Sayfalar 1221 - 1236
  Tuğrulhan KARADUMAN
 18. Yeni Belgelerin Işığında Telli Hasan Paşa’nın Osmanlı-Habsburg Sınırındaki Faaliyetleri (1591-1593)
  Sayfalar 1254 - 1289
  Muhammet GÜLHAN
 19. Şəmsəddin Sivasinin Əsərlərinin Baki Əlyazma Nüsxələri
  Sayfalar 1290 - 1307
  İ̇nci QASIMLI
 20. Eski Mezopotamya ve Anadolu'da Mutfak Kültürü
  Sayfalar 1308 - 1342
  Fatma SOĞANDERELİ
 21. Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcı Drama Eğitiminin Duygu Düzenleme Ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 1343 - 1381
  Aslı BAYRAK , Mine AKKAYNAK
 22. Sovyet Sonrası Güney Kafkasya Ülkelerinin Askeri Güvenlik Politikaları
  Sayfalar 1382 - 1398
  Atıf ABBASOV