Dergi Kurulları

Dergi Kurulları


İmtiyaz Sahibi 

Bilim Uzmanı, Hakan Yılmaz, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın  Sorumlusuakademiktarihvedusunce@gmail.com, Türkiye-Azerbaycan


Baş Editör

Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Pamukkale Üniversitesi,  ykilic@pau.edu.tr, Türkiye


Editörler

Prof. Dr. Tattigul Kartayeva, El Farabi Üniversitesi, kartaeva07@gmail.com, Kazakistan

Doç. Dr. İrade Memmedova, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi,  irade.mammadli@gmail.com,  Azerbaycan

Doç. Dr. Seadet Shikhiyeva, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, shikhiyeva@yandex.com, Azerbaycan

Doç. Dr. Dina Yeshpanova, Kültür ve Din Bilimleri Enstitüsümiraisa@mail.ru, Kazakistan

Doç. Dr. Emin Kırkıl, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, emin.kirkil@cbu.edu.tr,  Türkiye


Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Şakir Gaffarov, Semerkant Devlet Üniversitesi,  sh.s.gofforov.samgu@gmail.com,  Özbekistan

Dr. Mileushe Gaynanova, Kazan Devlet Üniversitesi, mgaynanova@gmail.com,  Rusya

Doç Dr. Cavid Qasımov, Yüzüncüyıl Üniversitesi, cavidahmedoglu@gmail.com ,  Türkiye-Azerbaycan

Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Çiftçioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ferdiciftcioglu09@gmail.com, Türkiye


Dil Editörleri

Prof. Dr. Juliboy Eltazarov, İpek Yolu Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi,  juliboy2@gmail.com, Özbekistan 

Prof. Dr. Turgut Tok, Pamukkale Üniversitesi, ttok@pau.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Aynur Qazanfergızı, Hazar Üniversitesi, aynurqezenferqizi@yahoo.com, Azerbaycan

Dr. Ahmad Jabbari, FÖMER Farsça Dil Merkezi, ahmadjabbari100@gmail.com, Türkiye-İran

Dr. Abdullah Sami Tekin, Dil Uzmanı, asamitekin@gmail.com, Türkiye

Veysel Karani Gülersoyveysel.1978@hotmail.com, Türkiye

Hokume Agayeva, feya8880@inbox.ru, Azerbaycan


Yayın Kurulu 

Ord. Prof. Dr. Yagub Mahmudov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisiscience@science.az Azerbaycan

Prof. Dr. Kerim Şükürov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi,  kkshukurov@mail.ru , Azerbaycan

Prof. Dr. Tuncer Baykara, Ege Üniversitesi, baykaratuncer@hotmail.comTürkiye

Prof.Dr. Peter Golden, Rutgers Üniversitesi,  pgolden@rutgers.edu, ABD

Prof.Dr. Ercan Haytoğlu, Pamukkale Üniversitesi,  ehayt@pau.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Alfina Sibgatulina, Rusya Bilimler Akademisi, alfina2003@yandex.ru,  Rusya

Prof. Dr. Shohistahon Uljaeva, Tashkent Institute of Irrigation and agricultural mechanization engineers,  sh.uljayeva@tiiame.uz, Özbekistan

Prof. Dr. Serik Seydumanov, Kültür ve Din Bilimleri Enstitüsü,  miraisa@mail.ru,  Kazakistan

Prof. Dr. Gulchexra Fayzullayeva,  Taşkent Teknoloji Enstitüsü, gulchehrafayzullayeva756@gmail.com, Özbekistan

Doç.Dr. Güntekin Necefli,  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, guntekin.

cemil@gmail.com, Azerbaycan

Doç. Dr.Sevinç Qasımova, Bakü Devlet Üniversitesi,  qasimovasevinc@mail.ru, Azerbaycan

Doç. Dr. Elnur Ağayev, Lefke Üniversitesi,  elnuraga@hotmail.com, Kıbrıs

Doç. Dr. Ercan Çelebi, Kastamonu Üniversitesi,  ecelebi@kastamonu.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Telman Nusretoğlu, Hazar Üniversitesi, t.nusretoglu@mail.ru,  Azerbaycan


Hakem Kurulu


Prof. Dr. Salih Çeçen,
Ankara Üniversitesi,  salih.Cecen@ankara.edu.tr,  Türkiye

Prof. Dr. Mayıl B. Askerov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi,  mayil62@yandex.com, Azerbaycan

Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, Tekirdağ Üniversitesi, akayapinar66@hotmail.com, Türkiye

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, Istanbul  Aydın Üniversitesi, kamilvelin@gmail.com,  Türkiye

Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, Balıkesir Üniversitesi, kztas@hotmail.com, Türkiye 

Prof. Dr. Namık Musali, Kastamonu Üniversitesi, nsmusali@gmail.com, Türkiye

Prof. Dr. Şahin Uçar, Emekli , Tarih Felsefesi , Filozof, sahinucar.com.tr, Türkiye

Prof. Dr. Filiz Çolak, Uşak Üniversitesi, colakfiliz@yahoo.com , Türkiye

Prof. Dr.Ercan Alkaya, Fırat Üniversitesi, ealkaya16@gmail.com, Türkiye

Prof. Dr. İrada Hüseynova, Baku Devlet Üniversitesi, huseynova.irada.m@gmail.com, Azerbaycan

Prof. Dr. Ozan Yılmaz, Sakarya Üniversitesi, oyilmaz@sakarya.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. L. Gürkan Gökçek, Nevşehir Üniversitesi, kuregen@hotmail.com, Türkiye

Prof. Dr. Nurettin Gülmez, Celal Bayar Üniversitesi, gulmeznurettin@gmail.com, Türkiye

Prof. Dr.Fatma Acun, Hacettepe Üniveritesi, facun@hacettepe.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi, maunalus@yahoo.com, Türkiye

Prof. Dr. Mithat Aydın, Pamukkale Üniversitesi, maydin@pau.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Nejla Günay, Gazi Üniversitesi, gunaynejla@gmail.com, Türkiye

Doç. Dr. Hilal Şahin, Giresun Üniversitesi, hilalcaglayan@yahoo.com, Türkiye

Doç. Dr. Erhan Alpaslan, Sütçü İmam Üniversitesi, ealpaslan@ksu.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Xuraman Xummatova, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, hummatovax@mail.ru, Azerbaycan

Doç. Dr. Erdoğan Tezci, Balıkesir Üniversitesi, etezci@balikesir.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Hülya Boyana, Ankara Üniversitesi, hulya.boyana@humanity.ankara.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Sezai Öztaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, sezaioztas@hotmail.com, Türkiye

Doç. Dr. Esra Doğan Turay, Mardin Artuklu Üniversitesi, eesra_dogan@hotmail.com, Türkiye 

Doç. Dr. Mübariz Ağalarlı, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, mubariz.aqalar@gmail.com, Azerbaycan

Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı, Giresun Üniversitesi, karaagacliabbas@gmail.com, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Özener, Fırat Üniversitesi, mehmetozeren@firat.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Seide Quliyeva, Bakü Devlet Üniversitesi,   seidequliyeva@gmail.com , Azerbaycan

Doç. Dr. Fatma İnce, Inonu Üniversitesi,  fatma.ince@inonu.edu.tr, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi. Telli Korkmaz, Nevşehir Üniveritesi, telli.k@gmail.com, Türkiye 

Dr. Öğrt. Üyesi. Ahmet Aytaç, Adnan Menderes Üniversitesi, cicimsumak@gmail.com, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi. Umut C. Karadoğan, Sinop Üniversitesi, umuttarih@hotmail.com, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi.  Aytan Mammadli, İstanbul Aydın Üniversitesi, aytanmammadli@aydin.edu.tr,  Türkiye

Dr.Öğr.Üyesi.  Pakize  Urfalı  Dadandı, Yozgat Bozok Üniversitesi, pakizeurfali@gmail.com, Türkiye

Dr.Öğr.Üyesi. Hacı Çoban,  Yozgat Bozok Üniversitesi,   haci.coban@bozok.edu.tr, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi. Arzu İbişi, İstanbul Üniversitesi, arzu.ibisi@istanbul.edu.tr, Türkiye

Hacı Haldun Şahin, Osmanlı Arşivi Uzmanı, hhaldunsahin@gmail.com, Türkiye

 Dr. Teymur Qasımlı, Bakü Devlet Üniversitesi, teymur1911@gmail.com, Azerbaycanİndex Direktörü 

Doç. Dr. Elnur Neciyev,  Bakü Mühendislik Üniversitesi,  enaciyev@beu.edu.tr  Azerbaycan

По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 

                                                                                                                                                   

                                                           Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi   Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

  ©  ATDD Tüm Hakları Saklıdır