Amaç ve Kapsam
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Sosyal ve İnsani Bilimlerin her sahasında bilimsel yöntem ve yaklaşımlara göre ortaya konulan özgün araştırmaları  yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergide mevcut araştırma yazılarına binaen inter ve multidisipline göre şekillenen çalışmalar,   kuramsal ve çeviri yazılar, editöre mektuplar, gezi ve inceleme yazıları ile kitap tanıtım yazıları da  yer almaktadır. Yayın  hayatına 2013 yılında başlayan  Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört defa yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile yayın ve ilmi araştırmalar üzerine  ortak çalışma protokolü de bulunan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'ne gönderilen makaleler önce editöryel incelemeye tabi tutularak değerlendirilir. Editör değerlendirmesinden olumlu sonuç alan makaleler iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olmasına göre makale yayın kurulu kararı ile takip eden ilk sayıda yayımlanır. Makaleler hakkındaki   editöryel uyarı ve hakem raporları yazarları bağlamaktadır.

Makalelerin ilmi ve yasal sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayın kurulu bir yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir.Dergide yayımlanan yazıların her türlü hakkı Akademik Tarih ve Düşünce Dergisine aittir.


 
По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Материалы доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.  Указание авторства и ссылка на журнал обязательны.

*Международный рецензируемый электронный журнал, издаваемый в январе, марте, июне и сентябре

*Aralık, Mart,  Haziran ve Eylül  Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli E- Dergi

*International  Peer-Reviewed E-Journal, Published in December, March, June  and  September.

   ©  ATDD Tüm Hakları Saklıdır