Hakkında

2023 Aralık 10. Cilt 6. Sayı erken görünüm olarak yayımlanmıştır. Sayıya atanan makaleler teknik kontrol ardından erişime açılmaya devam edecektir. Kıymetli yazarlarımız, araştırmacılar ve okurlarımıza   saygıyla duyrulur.  


2023 Aralık Kış Dönemi  10. Cilt 6. Sayı  çok kısa süre içinde erken görünüm olarak yayımlanacaktır. 

 2023 December Issue will be published as an early view shortly. 

 Декабрьский выпуск 2023 года будет опубликован в виде раннего просмотра в ближайшее время. 


Saygıdeğer araştırmacılar,  Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi farklı ülke ve  dillerden makale kabul edip yayım süreçlerini yürütmektedir.  Bu bağlamda bazı makalelerin kabulü ve  yayım süreçlerinin  sistem üzerinden değil de derginin diğer iletişim kanallarından yürütülme gereği doğmaktadır. Buna göre   makalelerini sistemimize yükleyemeyen kıymetli yazarların  yayım süreçleri sistem dışından yürütülmektedir. Bu anlamda dergimizin yayım istatistiklerinde hakem görmemiş makale demek yani dergipark sistemi haricinde süreci yürütülmüş ve harici değerlendirmelerini tamamlamış makale demek olmaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyrulur


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin 100. Yılı Özel Sayısı yayımlanmıştır. Sayıda yer alacak diğer makaleler teknik kontrolleri ardından sıra ile erişime açılacaktır. 


Sayın yazarlarımız dergimiz 2023 yılından itibaren uluslararası indexler ve dizinler göz önünde bulundurularak   APA 7 dipnot tarzına geçmiştir. Lütfen makalelerinizde bu dipnot tarzını kullanınız. 
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, temel hareket noktasını insandan alarak, insanla alakalı özgün ve uluslararası düzeyde yapılan  araştırmaları, bilim alemine duyurmak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.  


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  interdisiplinerliği önemseyerek teşvik etmekte ve   beşeri bilimlerin her alanında yapılan kayda değer araştırmaları literatüre kazandırmayı hedeflemektedir. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin geleneksel yöntemlerindeki problemlerin önünü açmak ve farklı yöntembilim yaklaşımlarını araştırmalara uygulamayı öneren Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  2023 yılından itibaren Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim ve Aralık olmak üzere yılda altı sayı olarak yayımlanmaktadır. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Türkiye Türkçesi, diğer Türk Devletleri Türkçesi, İngilizce, Rusça ve yayın kurulunun uygun gördüğü diğer dillerde yayımlanmaktadır.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, beşeri bilimlerle ilgilenen akademisyenlere, uzmanlara ve genç bilim insanlarına yöneliktir. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler  editör denetiminden sonra zorunlu hakem kontrolünden geçmektedir. Makalelerin yazımına yönelik kurallar,  ''yazım kuralları'' bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, bilimsel inceleme ve araştırmaları insanlara ulaştırmanın insanlığın bilgi potansiyelini arttıracağı ilkesine olan inancı dolayısıyla makale tam metinlerine  açık erişim sağlamaktadır.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'nde yayımlanan tüm makaleler, Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmış olup,  Budapest Open Access Initiative tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri okuma, indirme, kaynak gösterme koşuluyla kopyalama, yazdırma ve tam metinlerine bağlantı yapma izni vermekte; fakat makalelerin ticari amaçla kullanılmasına izin vermemektedir.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,    farklı ülkelerden birçok gönüllü araştırmacı ve bilimadamının ortak çabaları ile  kurumsallaşmış olup, derginin resmi kurucu ve yayımcısı   araştırmacı Hakan Yılmaz'dır. 


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, başta Azerbaycan Milli İlimler Akademisi olmak üzere birçok ülkenin saygın bilim, araştırma ve eğitim kurumlarıyla ortak yayın, araştırma ve işbirliği protokollerine sahip uluslararası bilimsel bir yayın kuruluşudur.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün TO-KAT Ulusal Toplu Kataloğunda yer alan 2013-01-01 (E-Journal Access 2013-01-01 - Present)  Tarih ve 37497172 grup numarası   ve   2148-2292 issn numarasıyla   tecil edilmiş olan süreli bir yayın kuruluşudur.  


По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 

                                                                                                                                                   

                                                           Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi   Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

  ©  ATDD Tüm Hakları Saklıdır