Düzeltmeler

1- 9. Cilt 3. Sayı Eylül 2022 sayısı 

İÇİNDEKİLER DOSYASI güncellenmiş olup sehven oluşan hatalı  dosya yerine  güncel  dosya  linke bırakılmıştır.


2-Yaqub Mahmudov 80.Yıl Armağan Sayısı Cilt:6 / Sayı:5

Edip Bukarlı, ''İslâmiyet ve Hilafet ve Meşihat-ı İslâmiye Elmalılı Muhammed Hamdi''  adlı çeviri makalede sehven yapılan hatalar düzeltilmiştir. Makale güncel versiyonu için tıklayınız.

3-. 9. Cilt 4. Sayı Eylül 2022 sayısı


İÇİNDEKİLER DOSYASI güncellenmiş olup sehven oluşan hatalı dosya yerine güncel dosya linke bırakılmıştır.


4-Azerbaycan Halkının Milli Lideri Haydar Alirza Oğlu Aliyev'in Doğumunun 100. Yılı Özel Sayısı, Günel  ASLANLI Respublikasında İdmanın İnkişaf Perspektivlərinin Qurulmasında Heydər Əliyev Siyasətinin Rolu makalesinde güncellemeler yapılarak hatalar düzeltilmiştir.

5. Azerbaycan Halkının Milli Lideri Haydar Alirza Oğlu Aliyev'in Doğumunun 100. Yılı Özel Sayısı, Elbrus Sadıqov Ulu Öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan Gəncliyinin İnkişaf Strategiyası adlı makale de güncelleme yapılarak sehven yer alan hatalar düzeltilmiştir.

6. Dergimiz 10. Cilt 3. Sayı 2023 sayısında yayımlanan  Eda Yetiş'e ait ''Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki İlişkilerin Geri Kabul Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi'' adlı makale yayım ilkelerimiz doğrultusunda yayım sonrası dahi araştırma inceleme haklarını saklı tutan editörlüğümüz kararıyla yayımdan kaldırılmıştır. 

7.  7.  Cilt 1. Sayı 2020 Sayısında yayımlanan Esra Yalazı'ya ait  Panhellenizmin Kölelik Boyutu adlı makalede güncelleme yapılarak 10.46868/atdd.2023.311   numarası eklenmiştir. 

8.Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi İlkbahar 2016, 3 (10),    Ferideddin Attar'in “İlahiname” Adli Eserinin Şekil ve İçerik Özellikleri  ss.108-127 adlı makalede yazar Aygün Alizade'nin soyadı sehven  yazılmış olup düzletme dosyası güncellenerek yayımlanmıştır. 

9. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşa’nın 270. Yılı Armağan Sayısı  Cilt 9 Yıl 2022 Özel Sayı İçindekiler Dosyası Güncel Hali yayımlanmıştır. 


По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 

                                                                                                                                                   

                                                           Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi   Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

  ©  ATDD Tüm Hakları Saklıdır