Akademik Gıda
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-7582 | e-ISSN 2148-015X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida


Akademik Gıda® (Akademik Gıda Dergisi), gıda bilimi ve teknolojisi alanında özgün araştırma ve derleme makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notları, mini derlemeler, görüş yazıları ve editöre mektup gibi yazılar da dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir.  Sidas Medya Ajans Reklam Danışmanlık Ltd.  Şti. (Çankaya, İzmir) tarafından 2003 yılından bu yana yayınlanan dergi, 2012 yılından bu yana üç ayda bir yayımlanmaktadır.

 Akademik Gıda dergisi, Türkiye'nin gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki en önemli dergilerinden biridir. Dergide, genel önem ve bilimsel mükemmellik ölçütlerini karşılayan İngilizce veya Türkçe makaleler yayınlamaktadır. Yayınlanan bütün makalelerin hem Türkçe hem de İngilizce özeti dergide yer almaktadır. Gıda Bilimi ve Teknolojisinin çeşitli alanlarında hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri ile araştırma notları, Akademik Gıda dergisinde yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Ayrıca, editörler dünyanın dört bir yanındaki saygın bilim insanlarını derleme makaleler hazırlamaları için davet edebilir.

 Akademik Gıda, bilim insanlarına, araştırmacılara ve diğer gıda profesyonellerine saygın bir hakemli dergi olarak bilimsel gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı sunmaktır. Akademik Gıda Dergisi, gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki önemli araştırmalar ve gelişmeler için bir forum olarak hizmet vermektedir.

 Dergide ele alınan konulardan bazıları aşağıda listelenmiştir;

 Gıda Kimyası

Gıda Teknolojisi

Gıda İşleme Mühendisliği

Gıda Mikrobiyolojisi

Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi

Sağlık ve Beslenme

Gıda Toksikolojisi

Gıda Güvenliği

Gıda Pazarlama

Gıda Mevzuatı

Akademik Gıda

ISSN 1304-7582 | e-ISSN 2148-015X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida
Kapak Resmi


Akademik Gıda® (Akademik Gıda Dergisi), gıda bilimi ve teknolojisi alanında özgün araştırma ve derleme makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notları, mini derlemeler, görüş yazıları ve editöre mektup gibi yazılar da dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir.  Sidas Medya Ajans Reklam Danışmanlık Ltd.  Şti. (Çankaya, İzmir) tarafından 2003 yılından bu yana yayınlanan dergi, 2012 yılından bu yana üç ayda bir yayımlanmaktadır.

 Akademik Gıda dergisi, Türkiye'nin gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki en önemli dergilerinden biridir. Dergide, genel önem ve bilimsel mükemmellik ölçütlerini karşılayan İngilizce veya Türkçe makaleler yayınlamaktadır. Yayınlanan bütün makalelerin hem Türkçe hem de İngilizce özeti dergide yer almaktadır. Gıda Bilimi ve Teknolojisinin çeşitli alanlarında hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri ile araştırma notları, Akademik Gıda dergisinde yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Ayrıca, editörler dünyanın dört bir yanındaki saygın bilim insanlarını derleme makaleler hazırlamaları için davet edebilir.

 Akademik Gıda, bilim insanlarına, araştırmacılara ve diğer gıda profesyonellerine saygın bir hakemli dergi olarak bilimsel gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı sunmaktır. Akademik Gıda Dergisi, gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki önemli araştırmalar ve gelişmeler için bir forum olarak hizmet vermektedir.

 Dergide ele alınan konulardan bazıları aşağıda listelenmiştir;

 Gıda Kimyası

Gıda Teknolojisi

Gıda İşleme Mühendisliği

Gıda Mikrobiyolojisi

Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi

Sağlık ve Beslenme

Gıda Toksikolojisi

Gıda Güvenliği

Gıda Pazarlama

Gıda Mevzuatı

Cilt 17 - Sayı 4 - 31 Ara 2019
 1. Pseudomonas fluorescens Isolation from Green Salads and Antibiotic Susceptibilities of Isolates
  Sayfalar 444 - 449
  Dilek DÜYÜNCÜ , Seyhan ULUSOY
 2. Yerfıstığından İzole Edilen Aspergillus section Flavi Türlerinin Tanımlanması ve Mikotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 450 - 457
  İşılay LAVKOR
 3. İnfüzyon Yöntemi Kullanılarak Kurutulmuş Enginar Çanak Yaprağı Katkılı Soğuk Yeşil Çay Üretimi
  Sayfalar 458 - 467
  Orhan ÖZÜNLÜ , Haluk ERGEZER
 4. Farklı Oran ve Kombinasyonlarda Kullanılan Yalancı Tahıl Unlarının Erişte Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 468 - 475
  Elif ÖNCEL , Mustafa Kürşat DEMİR
 5. Geleneksel Yöntemlerle Üretilen ve Manda Kaymağı Olarak Pazarlanan Ürünlerin Bazı Özellikleri ile Konjuge Linoleik Asit İçerikleri
  Sayfalar 476 - 484
  Kübra KOCATÜRK , Özge GÖKÇE , Firuze ERGİN , Ahmet KÜÇÜKÇETİN , Oğuz GÜRSOY
 6. Geleneksel Anjelika (Melek Otu) Reçelinin Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri
  Sayfalar 485 - 496
  Elif KOÇ , Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
 7. Tüketicilerin Fonksiyonel Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 497 - 507
  Suna ÖNCEBE , Vecdi DEMİRCAN
 8. Milk and Dairy Products Production in Benin
  Sayfalar 508 - 516
  Eudes LANDRY ANİHOUVİ , Hanaa SALİH , Victor B. ANİHOUVİ , Harun KESENKAŞ
 9. UHT İçme Sütlerinde Jelleşme Sorunu: Çiğ Süt Özelliklerinin ve İşlem Değişkenlerinin Etkisi
  Sayfalar 517 - 525
  Firuze ERGİN , Özge GÖKÇE , Ahmet KÜÇÜKÇETİN
 10. Fenolik Bileşiklerin Bağlı Formları ve Biyoyararlılığı
  Sayfalar 526 - 537
  Gülşah KARABULUT , Oktay YEMİŞ
 11. Farklı Çözücülerle Propolis Ekstraksiyonunun Toplam Fenolik İçeriği, Antioksidan Kapasite ve Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkileri
  Sayfalar 538 - 545
  Zeynep BAKKALOĞLU , Muhammet ARICI
 12. Maş Fasulyesi (Vigna radiata L.) ve Glutensiz Gıdalarda Kullanım Potansiyeli
  Sayfalar 546 - 552
  Bilge TAŞKIN
Dizinler