Akademik Gıda
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-7582 | e-ISSN 2148-015X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida


Akademik Gıda® (Akademik Gıda Dergisi), gıda bilimi ve teknolojisi alanında özgün araştırma ve derleme makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notları, mini derlemeler, görüş yazıları ve editöre mektup gibi yazılar da dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir.  Sidas Medya Ajans Reklam Danışmanlık Ltd.  Şti. (Çankaya, İzmir) tarafından 2003 yılından bu yana yayınlanan dergi, 2012 yılından bu yana üç ayda bir yayımlanmaktadır.

 Akademik Gıda dergisi, Türkiye'nin gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki en önemli dergilerinden biridir. Dergide, genel önem ve bilimsel mükemmellik ölçütlerini karşılayan İngilizce veya Türkçe makaleler yayınlamaktadır. 

 Akademik Gıda, bilim insanlarına, araştırmacılara ve diğer gıda profesyonellerine saygın bir hakemli dergi olarak bilimsel gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı sunmaktır. Akademik Gıda Dergisi, gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki önemli araştırmalar ve gelişmeler için bir forum olarak hizmet vermektedir.

 Dergide ele alınan konulardan bazıları aşağıda listelenmiştir;

 Gıda Kimyası

Gıda Teknolojisi

Gıda İşleme Mühendisliği

Gıda Mikrobiyolojisi

Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi

Sağlık ve Beslenme

Gıda Toksikolojisi

Gıda Güvenliği

Gıda Pazarlama

Gıda Mevzuatı

Akademik Gıda

ISSN 1304-7582 | e-ISSN 2148-015X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida
Kapak Resmi


Akademik Gıda® (Akademik Gıda Dergisi), gıda bilimi ve teknolojisi alanında özgün araştırma ve derleme makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notları, mini derlemeler, görüş yazıları ve editöre mektup gibi yazılar da dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir.  Sidas Medya Ajans Reklam Danışmanlık Ltd.  Şti. (Çankaya, İzmir) tarafından 2003 yılından bu yana yayınlanan dergi, 2012 yılından bu yana üç ayda bir yayımlanmaktadır.

 Akademik Gıda dergisi, Türkiye'nin gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki en önemli dergilerinden biridir. Dergide, genel önem ve bilimsel mükemmellik ölçütlerini karşılayan İngilizce veya Türkçe makaleler yayınlamaktadır. 

 Akademik Gıda, bilim insanlarına, araştırmacılara ve diğer gıda profesyonellerine saygın bir hakemli dergi olarak bilimsel gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı sunmaktır. Akademik Gıda Dergisi, gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki önemli araştırmalar ve gelişmeler için bir forum olarak hizmet vermektedir.

 Dergide ele alınan konulardan bazıları aşağıda listelenmiştir;

 Gıda Kimyası

Gıda Teknolojisi

Gıda İşleme Mühendisliği

Gıda Mikrobiyolojisi

Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi

Sağlık ve Beslenme

Gıda Toksikolojisi

Gıda Güvenliği

Gıda Pazarlama

Gıda Mevzuatı

Cilt 18 - Sayı 4 - 31 Ara 2020
 1. Effect of Scallop-Shell Powder Suspension Treatment on Listeria monocytogenes Growth on Kashar Cheese
  Sayfalar 339 - 346
  Sümeyye EROL, Arzu CAGRI MEHMETOGLU
 2. Effect of Vacuum Cooking Process Conditions on Color, Textural, Microstructural and Sensory Properties of Beef
  Sayfalar 347 - 356
  Esra DEVSEREN, Dilara OKUT, Mehmet KOÇ, Haluk KARATAŞ, Figen KAYMAK-ERTEKİN
 3. Nickel and Copper Removal from Aqueous Media using Polyaniline/Sugar Beet Pulp (PANI/SBP) Composite
  Sayfalar 357 - 366
  Kevser ISIK YİGİT, Songul SEN GURSOY
 4. Effect of Ethylene Scavenging-Active Packaging on Quality and Shelf Life of Button Mushrooms (Agaricus bisporus)
  Sayfalar 367 - 374
  Elif KÜTAHNECİ, Amal AL OBAİDİ, Zehra AYHAN
 5. Physicochemical and Rheological Properties of Commercial Kefir Drinks
  Sayfalar 375 - 381
  Oğuz GÜRSOY, Kübra KOCATÜRK, Hande Özge GÜLER DAL, Hasne Nazlı YAKALI, Yusuf YILMAZ
 6. Ilımlı Elektrik Alan ve Ultrases Ön İşlemlerinin Mikrodalga ve Derin Yağda Kızartma Teknikleriyle Üretilen Havuç Cipslerinin Renk ve Nem İçeriği Üzerine Etkisi
  Sayfalar 382 - 389
  Ahsen RAYMAN ERGÜN, Bengünur KUTLU, Fahriye AYRIÇ, Taner BAYSAL
 7. Kombu Çayı Üretiminde Kapari Tomurcuklarının (Capparis spp.) Kullanımının Fenolikler, Antioksidant Kapasite ve Biyoerişilebilirliğe Etkisi
  Sayfalar 390 - 401
  Nihan GİRİTLİOĞLU, Elif YILDIZ, Ozan GÜRBÜZ
 8. Sıvı Yumurta Sarısının Ultrases Tekniğiyle İşlenmesi ile Yapısal Özelliklerinin Karakterizasyonu ve Reolojik Davranışının Belirlenmesi
  Sayfalar 402 - 410
  Muhammed YÜCEER
 9. Safety of Polycarbonate Water Carboys for Residual and Migration Levels of Bisphenol-A
  Sayfalar 411 - 420
  Özlem KIZILIRMAK ESMER, Özlem ÇAĞINDI
 10. Eksozomlar: Kompozisyonları, Biyolojik Fonksiyonları ve Biyoaktif Bileşiklerin Taşınmasındaki Potansiyelleri
  Sayfalar 421 - 432
  Cansu İNANIR, Lütfiye EKİCİ
 11. Covid-19 Salgınının Yayılmasını Önleyici Hijyen Uygulamaları
  Sayfalar 433 - 441
  Sibel ÖZÇAKMAK, Işıl VAR
Dizinler