ISSN: 1304-7582
e-ISSN: 2148-015X
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Sidas Medya A.Ş.
Kapak Resmi
       

Akademik Gıda® (Akademik Gıda Dergisi), gıda bilimi ve teknolojisi alanında özgün araştırma ve derleme makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notları, mini derlemeler, görüş yazıları ve editöre mektup gibi yazılar da dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir.  Sidas Medya Ajans Reklam Danışmanlık Ltd.  Şti. (Çankaya, İzmir) tarafından 2003 yılından bu yana yayınlanan dergi, 2012 yılından bu yana üç ayda bir yayımlanmaktadır.

 Akademik Gıda dergisi, Türkiye'nin gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki en önemli dergilerinden biridir. Dergide, genel önem ve bilimsel mükemmellik ölçütlerini karşılayan İngilizce veya Türkçe makaleler yayınlamaktadır. 

 Akademik Gıda, bilim insanlarına, araştırmacılara ve diğer gıda profesyonellerine saygın bir hakemli dergi olarak bilimsel gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı sunmaktır. Akademik Gıda Dergisi, gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki önemli araştırmalar ve gelişmeler için bir forum olarak hizmet vermektedir.

 Dergide ele alınan konulardan bazıları aşağıda listelenmiştir;

Gıda Kimyası
Gıda Teknolojisi
Gıda İşleme Mühendisliği
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi
Sağlık ve Beslenme
Gıda Toksikolojisi
Gıda Güvenliği
Gıda Pazarlama
Gıda Mevzuatı

2022 - Cilt: 20 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

3. Improvement of Olive Oil Quality with Innovative Olive Cleaning System

Araştırma Makalesi

7. Gelincik Çiçeği (Papaver rhoaes L.) Ekstraktından Soğuk Çay Üretimi

Araştırma Makalesi

8. Hasat Zamanı ve Lokasyona Göre Biberiyenin (Rosmarinus officinalis) Uçucu Yağ Bileşimi

Derleme

11. D-Alluloz Üretim Yöntemleri

Derleme

12. Dondurma Üretiminde Kullanılan Alternatif Stabilizerler

25964   25965    25966      25968   25967


88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akademik Gıda (Academic Food Journal) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).