Amaç

Akademik Gıda dergisinin amacı, bilim insanlarına, araştırmacılara ve diğer gıda uzmanlarına saygın hakemli bir yayın yoluyla bilimsel gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı sunmaktır. Akademik Gıda Dergisi, gıda bilimi ve teknolojisindeki önemli araştırma ve gelişmeler için bir forum olarak hizmet vermektedir.

Kapsam

Akademik Gıda dergisinde gıda bilimi, teknolojisi ve mühendisliği alanında hazırlanmış araştırma ve derleme makaleler yayımlanmak üzere değerlendirilmektedir. Dergimizin kapsamında yer alan bazı konular aşağıda listelenmiştir.


• Gıda Kimyası

• Gıda Mühendisliği

• Gıda Mikrobiyolojisi

• Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi

• Sağlık ve Beslenme

• Toksikoloji ve Kimyasal Gıda Güvenliği

• Su Ürünleri

• Gıda Pazarlama

• Gıda Yönetmeliği