Amaç ve Kapsam

Akademik Gıda dergisinin amacı, bilim insanlarına, araştırmacılara ve diğer gıda uzmanlarına saygın hakemli bir yayın yoluyla bilimsel gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı sunmaktır. Akademik Gıda Dergisi, gıda bilimi ve teknolojisindeki önemli araştırma ve gelişmeler için bir forum olarak hizmet vermektedir.

Akademik Gıda dergisinde gıda bilimi, teknolojisi ve mühendisliği alanında hazırlanmış araştırma ve derleme makaleler yayımlanmak üzere değerlendirilmektedir. Dergimizin kapsamında yer alan bazı konular aşağıda listelenmiştir.


• Gıda Kimyası

• Gıda Mühendisliği

• Gıda Mikrobiyolojisi

• Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi

• Sağlık ve Beslenme

• Toksikoloji ve Kimyasal Gıda Güvenliği

• Su Ürünleri

• Gıda Pazarlama

• Gıda Yönetmeliği

Yayımlanma Ayları
Nisan Temmuz Ekim Aralık

25964   25965    25966      25968   25967


88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akademik Gıda (Academic Food Journal) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).