Baş Editör

Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yardımcı Editörler

Prof. Dr. Özer Kınık, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Gökçe, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Teknik Editör

Hande Özge Güler, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Uluslararası Yayın Kurulu

Mohamed H. Abd El-Salam (National Research Center, Egypt)

Sibel Akalın (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Abdullah Akdoğan (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Nihat Akın (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Nesimi Aktaş (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye)

Tapani Alatossava (University of Helsinki, Finland)

Patricia-Munsch Alatossava (University of Helsinki, Finland)

Muhammet Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Iuliana Aprodu (Dunarea de Jos University of Galati, Romania)

Adriana Pavesi Arisseto (State University of Campinas, Brazil)

Ahmet Ayar (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)

Zehra Ayhan (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)

Jurislav Babic (University of Osijek, Croatia)

Chockry Barbana (Canadian Food Inspection Agency, Canada)

Ali Bayrak (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Noreddine Benkerroum (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Morocco)

Yavuz Beyatlı (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Kamil Bostan (İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye)

Rajka Božanic (University of Zagreb, Croatia)

Cengiz Caner (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye)

Oana Emilia Constantin (Dunarea de Jos University of Galati, Romania)

Abdullah Çağlar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)

İbrahim Çakır (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye)

Songül Çakmakçı (Atatürk Üniversitesi, Türkiye)

İlyas Çelik (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Utku Çopur (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)

Ahmet Hilmi Çon (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Mehmet Demirci (Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye)

Cynthia Ditchfield (University of Sao Paolo, Brazil)

Maria Elisabetta Guerzoni (University of Bologna, Italy)

Fahrettin Göğüş (Gaziantep Üniversitesi, Türkiye)

Şebnem Harsa (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye)

Arif Hepbaşlı (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Seda Ersus (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Adnan Hayaloğlu (İnönü Üniversitesi, Türkiye)

Yekta Göksungur (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Mehmet Güven (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)

Filiz İçier (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Kadir Halkman (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Hasan Fenercioğlu (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)

Mükerrem Kaya (Atatürk Üniversitesi, Türkiye)

Semra Kayaardı (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)

Yonca Karagül-Yüceer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye)

Harun Kesenkaş (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Meral Kılıç Akyılmaz (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Piotr Koczon (Warsaw University of Life Sciences, Poland)

Celalettin Koçak (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Ergun Köse (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)

Ahmet Küçükçetin (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)

Mine Anğ Küçüker (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)

Erdogan Küçüköner (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye)

Jung Hoon Lee (Fort Valley State University, USA)

Sebahattin Nas (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Gülden Ova (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Zümrüt B. Ögel (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye)

Semih Ötleş (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Halil Özbaş (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye)

Beraat Özçelik (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Filiz Özçelik (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Sami Gökhan Özkal (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Mustafa Zafer Özel (University of York, UK)

Barbaros Özer (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Edward Pospiech (Poznan University of Life Sciences, Poland)

Konstantinos Petrotos (Technological Educational Institute of Larissa, Greece)

Pican Prabasankar (CSIR-Central Food Technological Research Institute, India)

Jenny Ruales (Escuela Politécnica Nacional, Ecuador)

Osman Sağdıç (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Saulius Satkauskas (Vytautas Magnus University, Lithuania)

Meltem Serdaroğlu (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Reyad R. Shaker (Jordan University of Science & Technology, Jordan)

Romeo Toledo (University of Georgia, USA)

Mahir Turhan (Mersin Üniversitesi, Türkiye)

Yahya Tülek (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Harun Uysal (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Mustafa Üçüncü (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Y. Sedat Velioglu (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Ünal Rıza Yaman (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Aydın Yapar (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Hasan Yetim (Erciyes Üniversitesi, Türkiye)

Atila Yetişemiyen (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Metin Yıldırım (Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye)

Ufuk Yücel (Ege Üniversitesi, Türkiye)