Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 20 Mart 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded


DUYURU

Değerli Okuyucularımız, 

Dergimizin yeni sayısı yayımlanmıştır. (Cilt 4, Sayı 4-Aralık 2020)
Özverili çalışmaları için editör kuruluna ve değerli katkıları için hakemlerimize teşekkür eder makalesi yayımlanan yazarlarımızı tebrik ederiz.


Nisan 2021 Sayısı (Cilt 5, Sayı 1) için makale kabul tarihi 15 Ocak  2021- 20 Mart 2021 arasıdır. 

(Lüften makalenizi aşağıdaki şablona göre hazırlayınız)


ADED Makale Şablonu


WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded
Kapak Resmi


DUYURU

Değerli Okuyucularımız, 

Dergimizin yeni sayısı yayımlanmıştır. (Cilt 4, Sayı 4-Aralık 2020)
Özverili çalışmaları için editör kuruluna ve değerli katkıları için hakemlerimize teşekkür eder makalesi yayımlanan yazarlarımızı tebrik ederiz.


Nisan 2021 Sayısı (Cilt 5, Sayı 1) için makale kabul tarihi 15 Ocak  2021- 20 Mart 2021 arasıdır. 

(Lüften makalenizi aşağıdaki şablona göre hazırlayınız)


ADED Makale Şablonu


WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

Cilt 4 - Sayı 4 - 30 Ara 2020
 1. Adanalı Ziyâ'nın Muhammesleri
  Sayfalar 652 - 679
  Mehmet SARI
 2. Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Tefsirin Cümle Yapısı
  Sayfalar 680 - 698
  Funda ŞAN
 3. Semantik Bir Fiil Kategorisi Olarak Akış Fiilleri
  Sayfalar 699 - 712
  Tarık ÇELİK
 4. Revânî’nin İşret-nâme Adlı Eserinde Metin-Minyatür İlişkisi
  Sayfalar 713 - 746
  Burak BEKEN
 5. Leyla Erbil'in "Cüce" Romanında Varoluşsal İzler
  Sayfalar 747 - 771
  Meliha Yonca ERDEM
 6. İzâkî ve Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri
  Sayfalar 772 - 803
  Ahmet İÇLİ
 7. A Victorian Interpretation of Rubâiyât of Omar Khayyâm by Edward FitzGerald
  Sayfalar 804 - 815
  Emrah ATASOY
 8. 1556 Tarihli Muhammediye’de Yardımcı Ünlüler Açısından Dudak Uyumu
  Sayfalar 816 - 832
  Kadir YILMAZ
 9. Halide Edib’s Anti-War Stance in Masks or Souls
  Sayfalar 833 - 850
  Neslihan ALBAY
 10. Çorum Ağzındaki Eskicil Söz Varlığından Örnekler
  Sayfalar 851 - 871
  Zühal ÖLMEZ, Nermin DEĞER
 11. Angels or Demons: A Comparative Analysis of Motherhood Concept in World Literature
  Sayfalar 872 - 887
  Senem ÜSTÜN KAYA
 12. XV. Yüzyıl Şairlerinden Kemâl Ümmî’nin Kırk Armağan Mesnevisi
  Sayfalar 888 - 949
  Mehmet ALTINOVA, Şule KANDEMİR ÖKSÜZ
 13. Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C.
  Sayfalar 950 - 962
  Kemal ÇİNKO
 14. Karnavalizmin Çocuk Edebiyatına Yansıması ve Pedagojik İşlevi
  Sayfalar 963 - 982
  Erhan ŞEN
 15. Mehmet Rauf’un “Halâs” Adlı Romanında İşgal ve Direniş
  Sayfalar 983 - 1000
  Merve ŞENER
 16. Güngör Dilmen'in Bağdat Hatun Oyununda Demonik Kadın Kurgusu
  Sayfalar 1001 - 1019
  Ebru VURAL ARSLAN
 17. Nahid Sırrı Örik’in “Eve Düşen Yıldırım” Hikâyesini Tahlil Denemesi
  Sayfalar 1020 - 1037
  Tuğba AFACAN
 18. Leylâ Erbil’in “Aitsiz Kimlik”i Neslihan: Karanlığın Günü’nde Kendilik Bilinci
  Sayfalar 1038 - 1050
  Burcu ŞAHİN, Yakup ÇELİK
 19. Abdurrahmân Nâcim Efendi ve “Hüviyyet-i Sübhânî ve Mâhiyyet-i İnsânî” Adlı Şerhi
  Sayfalar 1051 - 1068
  İsmail Hakkı AKSOYAK
 20. Dört Dörtlük Öğütler: Dört Sayısı Üzerine Kurulmuş Türkçe Mensur Nasihatnamelerin Mukayesesi ve Kâtip Ali Efendi’nin Pendnâme’si
  Sayfalar 1069 - 1092
  Şeyma BENLİ
 21. Tasarının Biçimlenişi ve Edebi Metinlere Yansıması: 2000’lerden Sonraki Popüler Türk Romanlarında “Araçsallaşma” ve Yazarın Rolü
  Sayfalar 1093 - 1125
  Elif SAYAR
 22. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bilinmeyen İki Hikayesi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1126 - 1139
  Neşegül BOYBEYİ
 23. Balázs Danka. The ‘Pagan’ Oɣuz-namä, A Philological and Linguistic Analysis. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2019.
  Sayfalar 1140 - 1144
  Arife Ece EVİRGEN
 24. Mizah Bunun Neresinde? Klasik Türk Edebiyatında Mizah
  Sayfalar 1145 - 1150
  Jülide ERKEN
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 20 Mart 2021
Yazar & Hakem Rehberi
Sosyal Medya

19074   19075   19077