Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded


DUYURU

Değerli Okuyucularımız, 

Dergimizin “Vefatının 50. Yılında Türk Edebiyatının Usta Kalemi Orhan Kemal Özel Sayısı Eylül 2020 (Cilt 4, Sayı 3)” yayımlanmıştır. Özel sayımızın misafir editörleri Prof. Dr. Ülkü ELİUZ, Doç. Dr. Fatih SAKALLI ve Dr. İsmail KEKEÇ’e özverili çalışmaları ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. Bu sayıda makalesi yayımlanan yazarlarımızı tebrik eder, hakemlik yaparak katkı sunan bilim insanlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz.


Aralık 2020 Sayısı (Cilt 4, Sayı 4) için makale kabul tarihi 15 Eylül - 20 Kasım arasıdır. 


ADED Makale Şablonu 


WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded
Kapak Resmi


DUYURU

Değerli Okuyucularımız, 

Dergimizin “Vefatının 50. Yılında Türk Edebiyatının Usta Kalemi Orhan Kemal Özel Sayısı Eylül 2020 (Cilt 4, Sayı 3)” yayımlanmıştır. Özel sayımızın misafir editörleri Prof. Dr. Ülkü ELİUZ, Doç. Dr. Fatih SAKALLI ve Dr. İsmail KEKEÇ’e özverili çalışmaları ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. Bu sayıda makalesi yayımlanan yazarlarımızı tebrik eder, hakemlik yaparak katkı sunan bilim insanlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz.


Aralık 2020 Sayısı (Cilt 4, Sayı 4) için makale kabul tarihi 15 Eylül - 20 Kasım arasıdır. 


ADED Makale Şablonu 


WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

ORHAN KEMAL ÖZEL SAYISI Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 3 - 11 Eyl 2020
 1. Orhan Kemal Romanlarında "Küçük Adam"ın Yitim Görüngüleri
  Sayfalar 1 - 32
  Ülkü ELIUZ
 2. Orhan Kemal Romancılığının Nitelikleri Yenilikleri
  Sayfalar 33 - 44
  Mehmet NARLI
 3. Orhan Kemal'in Şiirlerine Kurgusal Bir Bakış
  Sayfalar 45 - 64
  Meral DEMİRYÜREK
 4. Orhan Kemal’in “Bir Filiz Vardı” Adlı Romanının Düşündürdükleri
  Sayfalar 65 - 80
  Ayfer YILMAZ
 5. Orhan Kemal'in "Uçurum" Romanında Yapı ve İzlek
  Sayfalar 81 - 95
  Fatih SAKALLI
 6. Orhan Kemal'in "İspinozlar" Adlı Oyununda Yapı ve İzlek
  Sayfalar 96 - 114
  Öznur ÖZDARICI
 7. Orhan Kemal’in Yüz Karası/Para ve Namus Adlı Romanında Sınıf Atlama Olgusu
  Sayfalar 115 - 137
  Musa DEMİR
 8. Ödüllü Bir Kitap: Orhan Kemal’in "Önce Ekmek" Adlı Eseri
  Sayfalar 138 - 156
  Özlem KAYABAŞI
 9. Orhan Kemal'in "Eskici Dükkanı"nda Toplumsal Değişme ve Aile
  Sayfalar 157 - 183
  Jale GÜLGEN BÖRKLÜ
 10. Orhan Kemal’in Şiirlerinde Hayat ve Mekân Kaynaklı Bungunluk
  Sayfalar 184 - 205
  Dinçer ATAY
 11. Sermayenin Tüketiş Kurgusu: Bereketli Topraklar Üzerinde
  Sayfalar 206 - 219
  Ülkü ELIUZ , Burak ARMAĞAN
 12. Orhan Kemal'in Şiirsel Etkilenme Endişesi
  Sayfalar 220 - 234
  Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ
 13. "Küçük Adam" Tipinin Orhan Kemal Şiirindeki Yansımaları
  Sayfalar 235 - 250
  Gülşah ŞİŞMAN
 14. Romandan Sinemaya "Gurbet Kuşları"
  Sayfalar 251 - 278
  Kazım ÇANDIR
 15. Düşler ve Düş Kırıklıkları Arzular ve Fanteziler Bağlamında Orhan Kemal’in "Evlerden Biri" Romanı
  Sayfalar 279 - 294
  İ̇smail KEKEÇ
 16. Orhan Kemal’den Bir Alafranga Züppe Tipi Örneği “Nurettin Şadan Bey” Hikâyesi
  Sayfalar 295 - 307
  Atilla AKTAŞ
 17. Orhan Kemal'in İlk Dönem Öykülerinde Küçük Adam'ın Edilgin Görünümü Nesneleştirilen Kadınlar
  Sayfalar 308 - 319
  Gürhan ÇOPUR
 18. "Küçük Adamın Keşfi" ve Oluşum Aşamasında Ötekinin Yüzü Orhan Kemal'in '"Avare Yıllar" Romanı
  Sayfalar 320 - 334
  Ferhat UZUNKAYA
 19. Orhan Kemal'in "Ekmek Kavgası" Adlı Hikâye Kitabında Temalar
  Sayfalar 335 - 345
  Canan UĞURDAĞ
 20. Savaşın Tekrarlanan Gerçeğine Dair Örneklem: "Dünyada Harp Vardı"
  Sayfalar 346 - 354
  Emrah SEFEROĞLU
 21. Orhan Kemal'in Hayatını Otobiyografik Romanlarından Okumak
  Sayfalar 355 - 378
  Burcu ÖZAYDIN YAKIŞTIRAN
 22. Orhan Kemal’in Hikâyelerinde Suç ve Suçlu
  Sayfalar 379 - 401
  Cennet ALTUNDAŞ
 23. Orhan Kemal'in Hikayeciliği Kurgu Teknik ve Anlatım
  Sayfalar 402 - 430
  Sinan BAKIR
 24. Mizahi Bir Tip İncelemesi: "Murtaza"
  Sayfalar 431 - 445
  Pelin GÖRGÜLÜ
 25. Çaresizlik ve Ölüm Arasında Sıkışmış Beden: Kötü Kadın
  Sayfalar 446 - 457
  Sümeyye YAZICI
 26. Öteki’nin Gözünden Dünya Düşü: "Bir Çocuk"ta Yapı ve Tema
  Sayfalar 458 - 470
  Büşra Gökçe YÜCE
 27. "Tersine Dünya" Romanından Hareketle Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Rollerinin İncelenmesi
  Sayfalar 471 - 482
  Gonca ŞARKLI GÜVERCİN
Yazar & Hakem Rehberi
Sosyal Medya

19074   19075   19077