ISSN: 2618-6349
e-ISSN: 2618-6349
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Mehmet ÖZDEMİR
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Ağustos 2021 Bitiş: 16 Kasım 2021

2021 - Cilt: 5 Sayı: 3

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.