Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.gov.tr/akadedDUYURU

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Aralık 2019 sayısı için makale kabul tarihleri 15 Eylül  - 15 Kasım arasıdır. Dergimizin Aralık 2019 sayısı için makale gönderecek yazarların makalelerini göndermeden önce iThenticate Logo programı ile taramalarını ve gönderdikleri dosyaya benzerlik raporunu da eklemelerini önemle rica ederiz.

Soru ve görüşleriniz için WhatsApp uygulaması aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.    

* Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile bildirilerden üretilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.gov.tr/akaded
Kapak ResmiDUYURU

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Aralık 2019 sayısı için makale kabul tarihleri 15 Eylül  - 15 Kasım arasıdır. Dergimizin Aralık 2019 sayısı için makale gönderecek yazarların makalelerini göndermeden önce iThenticate Logo programı ile taramalarını ve gönderdikleri dosyaya benzerlik raporunu da eklemelerini önemle rica ederiz.

Soru ve görüşleriniz için WhatsApp uygulaması aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.    

* Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile bildirilerden üretilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

Yayın Çağrısı