Açık Erişim-CC Lisans

19006


Akademik Dil ve Edebiyat Dergisinde yayınlanan makaleler açık erişime sahip olup Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansıile lisanslanmıştır.
Creative Commons Attribution License 4.0, yayıncılık faaliyetleri içerisinde bilimsel makalelerin kamuya ait kullanım şart ve koşullarını resmileştirir.
Yazar paylaşmakta serbesttir - materyali herhangi bir ortamda veya formatta kopyalayıp yeniden dağıtabilir
Lisans veren, yazarın lisans koşullarını aşağıdaki şartlar altında izlediği sürece bu özgürlükleri iptal edemez:


BY-NC-SA

Atıf - Uygun şekilde dergideki içeriğe referans sağlanmalı ve değişiklik yapılıp yapılmayacağını belirtmelisiniz. Bu koşullarda kullanım yapabilmektedir.

Bu materyal ticari amaçla kullanılamaz. 
Okur, kullanıcı ve yazar(lar) makaleleri mevcut lisans ile paylaşmalıdır.

Linsansla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız