Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 0000-0003-0544-9280 Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Edith AMBROS Universität Wien, Institut für Orientalistik Avusturya
Prof. Dr. Gökhan TUNÇ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. Mehmet YASTI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Türkiye
Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Halit BİLTEKİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Editör Kurulu

Prof. Dr. Ayşe YILDIZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Hacı İbrahim DEMİRKAZIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0537-2853 Türkiye
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Filoloji, Yeni Türk Edebiyatı
Dr. Mustafa DUMAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı
Türk Dili, Dilbilimi
Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÜZEL ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9287-110X Türkiye
Filoloji, Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Esra BOZYİĞİT Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 0000-0002-5809-6223
Doktora Necmiye GÜNEŞ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0000-0002-3646-0119

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0003-4834-5254
Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Nezahat ÖZCAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof. Dr. Ferruh AĞCA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan YILMAZ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Talip YILDIRIM UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Edith AMBROS Universität Wien, Institut für Orientalistik
Doç. Dr. Seadet SHİKHİYEVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Fatih SAKALLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Adem KOÇ ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY 0000-0002-8905-7542
Prof. Dr. Marufjon YULDASHEV Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü 0000-0001-5239-4804
Yrd. Doç. Dr. Bagdagul MUSSA University of Jordan
Prof. Dr. Zekerya BATUR UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.