Editör
Ad: Mehmet ÖZDEMİR
E-posta: adeddergi@gmail.com
Editör Yardımcısı
Ad: H. İbrahim DEMİRKAZIK
E-posta: ibrahimdemirkazik@hotmail.com
Teknik İletişim
Ad: Mehmet ÖZDEMİR
E-posta: adeddergi@gmail.com
Adres:

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Language and Literature)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, BİLECİK

http://dergipark.gov.tr/akaded