Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Cover Image
ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.gov.tr/akaded

7.525

26.932


DUYURU

Dergimizin Ağustos 2019 Sayısı yakında yayımlanacaktır.

Dergiye yazı gönderen yazarlarımızdan makalesi yayımlanacak olanların talep edilen düzeltmeleri en kısa zamanda yaparak yazılarının son halini sisteme yüklemelerini rica eder iyi çalışmalar dileriz.

WhatsApp İletişim

0228 214 15 04

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.gov.tr/akaded
Cover Image

7.525

26.932


DUYURU

Dergimizin Ağustos 2019 Sayısı yakında yayımlanacaktır.

Dergiye yazı gönderen yazarlarımızdan makalesi yayımlanacak olanların talep edilen düzeltmeleri en kısa zamanda yaparak yazılarının son halini sisteme yüklemelerini rica eder iyi çalışmalar dileriz.

WhatsApp İletişim

0228 214 15 04

Volume 3 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Sergüzeştnâmeden Hatırata Geçiş Eseri: Mihnet-Keşân
  Pages 1 - 13
  İsrafil BABACAN
 2. Erken Cumhuriyet Döneminde Kısa Ömürlü Edebiyat Dergileri
  Pages 14 - 30
  Dinçer APAYDIN, İbrahim ÖZAKMAN
 3. Sâlim Tezkiresi Işığında Tezkire Terminolojisinde Orijinallik
  Pages 31 - 46
  Gamze AYDIN
 4. Mehmed (Şair) Eşref'in Şiirlerinde Melâmilik Anlayışının İz Düşümleri
  Pages 47 - 54
  Tolga BAYINDIR
 5. Nehcü’l-Ferâdîs’te Hâl Eki Bağlamında +DIn Şeklinin Kullanımı
  Pages 55 - 62
  Nursel ŞIKŞIK
 6. Nev’î Divanı’nda Soyut-Somut İlişkisi
  Pages 63 - 74
  Sedanur DİNÇER ARSLAN
 7. Divan Şiirinde Para Birimlerinin Gerçek Anlamı Dışında Kullanımı
  Pages 75 - 95
  Yahya YÜKSEL
 8. Ayşegül Çelik’in “Haziran Dilekleri” Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi
  Pages 96 - 103
  Hilal GÜNDÜZ BALOĞLU
 9. I6. Yüzyıla Ait Mensur Bir Nasihatnâme: Za’îfî’nin Kitâb-ı Sabru’l-Mesâyib’i
  Pages 104 - 119
  Mehmet Akif YALÇINKAYA
 10. Karaşar Bölgesi Alevi ve Bektaşilerinde Ölüm Üzerine Yakılan Ağıtlar
  Pages 120 - 131
  Büşra UZUNOĞLU
 11. Bir Hastalığın ve Yazardan Gelen Diğer Otobiyografik Yansımaların Eserde İzlerini Aramak: Kurmacada Gerçeğin Payı
  Pages 132 - 138
  Şerefnur ATİK
 12. Feleğe İsyan - Kadere Rıza: Amasyalı Münîrî’nin Mersiyesinde Felek ve Feleğe Dair Söylem Biçimleri
  Pages 139 - 146
  Büşra KARASU
 13. Şeyh Murtaza Sükûtî Baba Divanı ve Nüshaları
  Pages 147 - 154
  Atiye Buket KARAYİĞİT
 14. Nev’î’nin Tercüme-i Münşeat-ı Hâce-i Cihân’ı
  Pages 155 - 160
  Zeynep BUÇUKCU
 15. Ziver Paşa-zâde Yusuf Bahâeddin’in Torunu İçin Yazdığı Mensur Bir Mersiye: Sünûsî-i Asgar
  Pages 161 - 170
  İlyas KAYAOKAY
 16. Gelibolulu Mustafa Âlî: Fursatname
  Pages 171 - 220
  İsmail Hakkı AKSOYAK