Ağrı İslami İlimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2619-9327 | e-ISSN 2619-9327 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi |


EDİTÖRDEN

Kıymetli Okurlar,   

Kıymetli Okurlar,
Ağrı İslami İlimler Dergimizin 6. sayısı ile 3. yılımızı doldurmuş bulunuyoruz. Daha genç bir dergi olmakla birlikte her sayıda biraz daha tecrübe kazanarak bu kutlu yolda ilerlemek ve bilim dünyasına katkı sağlamak bizi mutlu etmektedir.
Dergimizin 6. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan kıymetli bilim insanlarına, makaleleri büyük bir dikkatle değerlendiren değerli hakemlerimize, dergimizin yayımlanması için çaba harcayan editör yardımcılarına, yayın kurulunun saygıdeğer akademisyenlerine teşekkürlerimizi sunarız. Kıymetli akademisyenlerimizden dergimizin gelecek sayılarında değerlendirilmek üzere yeni çalışmalarını bekler, tüm okuyucularımızı saygıyla selamlarız.
Dr. Saadet Altay

Ağrı İslami İlimler Dergisi

ISSN 2619-9327 | e-ISSN 2619-9327 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi |
Kapak Resmi


EDİTÖRDEN

Kıymetli Okurlar,   

Kıymetli Okurlar,
Ağrı İslami İlimler Dergimizin 6. sayısı ile 3. yılımızı doldurmuş bulunuyoruz. Daha genç bir dergi olmakla birlikte her sayıda biraz daha tecrübe kazanarak bu kutlu yolda ilerlemek ve bilim dünyasına katkı sağlamak bizi mutlu etmektedir.
Dergimizin 6. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan kıymetli bilim insanlarına, makaleleri büyük bir dikkatle değerlendiren değerli hakemlerimize, dergimizin yayımlanması için çaba harcayan editör yardımcılarına, yayın kurulunun saygıdeğer akademisyenlerine teşekkürlerimizi sunarız. Kıymetli akademisyenlerimizden dergimizin gelecek sayılarında değerlendirilmek üzere yeni çalışmalarını bekler, tüm okuyucularımızı saygıyla selamlarız.
Dr. Saadet Altay

Sayı 7 - 31 Ara 2020
 1. TESLİM ABDAL’IN ŞİİRLERİNE DİNÎ REFERANSLAR, SİYASAL İLAHİYAT VE SİYASAL FELSEFE AÇISINDAN BAKIŞLAR
  Sayfalar 1 - 32
  İdiris DEMİREL, İsa AKALIN
 2. İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN
  Sayfalar 33 - 60
  Ferruh KAHRAMAN
 3. TASAVVUFÎ BİR KAVRAM OLARAK HALVETİN İNSÂNÎ BOYUT AÇISINDAN KUR’ÂN VE SÜNNETE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 61 - 80
  Halim GÜL
 4. ADUDÜDDÎN ÎCÎ’YE VE SEYYİD ŞERİF CÜRCÂNÎ’YE GÖRE KUR’ÂN-I KERÎM’İN İCAZI (İ’CÂZÜ’L-KUR’ÂN) ACCORDİNG TO ADUDÜDÎN ÎCÎ AND SAYYİD ŞERİF CÜRCÂNÎ EXECUTİON OF THE QURAN (İ'CÂZÜ’L-QUR'AN)
  Sayfalar 81 - 109
  Hasan HALİLOĞLU
 5. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 110 - 134
  Mustafa SAFA
 6. ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI
  Sayfalar 135 - 154
  Mesut IŞIK
 7. ÜÇ GERİLİM EKSENİNDE DİN EĞİTİMİNİN NELİĞİ PROBLEMİ
  Sayfalar 155 - 181
  Muhammed Muhdi GÜNDÜZ
 8. KUR’ÂN-I KERÎM’İN ARAP DİLİNE ETKİ ve KATKILARI
  Sayfalar 182 - 199
  Yakup EROĞLU
 9. ARTHUR SCHOPENHAUER'IN DÜŞÜNCESİNDE MUTLULUĞUN İMKÂNI
  Sayfalar 200 - 214
  Zehra VAHAPOĞLU BİNDESEN
 10. استهزاء الكفار بالنبي- صلى هللا عليه وسلم- في القرآن الكريم
  Sayfalar 215 - 222
  Dr.ahmet HAMİTOGLU
 11. مبادئ السياسة الشرعية
  Sayfalar 223 - 238
  Ayman HAROUSH
 12. İNSAN HÜRRİYETİNİN METAFİZİK TEMELLERİ
  Sayfalar 239 - 247
  Mahmut YILDIZ
 13. TEFSİR GELENEĞİNDE ANLAM-YORUM NÜZUL-SÎRET İLİŞKİSİ
  Sayfalar 248 - 251
  Hasibe CAN

Ağrı İslami İlimler Dergisi

Ağrı İslami İlimler Dergisi,  Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 sayı olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide yayınlanan makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesinden geçmektedir.

İslami İlimler/İlahiyat başta olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı'nda yayın yapan dergide makalelerin, Türkçe, İngilizce, ve Arapça olarak yayım imkanı bulunmaktadır.

Dergide yayımlanan makalelerin bilim, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmediği gibi yazarlara da telif ücreti ödenmez.