Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Telif Politikası
Çeviri İslami İlimler Dergisi’ne gönderildiği tarihten itibaren, değerlendirme sürecinin sonuna kadar ve yayımlandığı takdirde yayımlandığı tarihten itibaren İslami İlimler Dergisi Yayım Kurulu’nun izni olmaksızın görsel, işitsel ve matbu herhangi bir mecrada tamamıyla veya kısmen yayımlanamaz; İslami İlimler Dergisi’ne atıf yaparak alıntılanabilir.


İntihal Politikası
Yayın Kurulunca belirlenmiş intihal/benzerlik oranı %25’dir. Bu oranı aşan yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.
İntihal kontrolü esnasında ilgili alan editörü intihal/benzerlik kontrolü için üretilmiş programları kullanabilir ve sonuçları rapor halinde editöre sunabilirler.