EDİTÖR KURULU

Ağrı İslami İlimler Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Adem YERİNDE


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KOÇ


Editör 

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ALTAY

 

Editör Yardımcıları / Associate Editors

Yabancı Dil Sorumlusu (İngilizce): Dr. Öğr. Üyesi Saadet Altay

Yabancı Dil Sorumlusu (Arapça): Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ELHUT

Temel İslam Bilimleri Bölümü Sorumlusu: Arş. Gör. Emrullah Bolat

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Sorumlusu: Öğr. Gör. M. Latif Bakış

İslam Tarihi ve Sanat Bölümü: Arş. Gör. Kamil Çayır  

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Adem Yerinde

Prof. Dr. Sabri Erturhan

Doç. Dr. Abdulkerim Seber

Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak

Doç. Dr. M. Salih Geçit

Dr. Sezai Bekdemir

Dr. Ömer Aktaş

Dr. Hasan Haliloğlu
Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adem Yerinde (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Yunus Apaydın (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Ağırman (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal Türer (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan Ertürk (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulhamit Birışık (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Mehmet Günay (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Casim Avcı (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah Kahraman (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Ertürk (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep Alpyağıl (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali İhsan Pala (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamit Er (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Özşenel (Marmara Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Sabri Erturhan (Cumhuriyet  Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah Çolak  (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Bulut (Fatih Sultan Mehmet  Üniversitesi)

Prof. Dr. Sönmez Kutlu (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Reşat Öngören (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Fikret Karaman (İnönü Üniversitesi Başkanlığı)

Prof. Dr. Mehmet Sait Reçber (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Recai Doğan (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullatif Tüzer (Muş Alpaslan Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan Demircan (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Koç (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Şakir Gözütok (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Çiçek (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Eyup Şimşek (Atatürk Üniversitesi)

Ağrı İslami İlimler Dergisi

Ağrı İslami İlimler Dergisi,  Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 sayı olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide yayınlanan makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesinden geçmektedir.

İslami İlimler/İlahiyat başta olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı'nda yayın yapan dergide makalelerin, Türkçe, İngilizce, ve Arapça olarak yayım imkanı bulunmaktadır.

Dergide yayımlanan makalelerin bilim, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmediği gibi yazarlara da telif ücreti ödenmez.