Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-1966 | e-ISSN 2651-4117 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://iibfdergi.aku.edu.tr/


Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966, eISSN: 2651-4117) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergi Aralık 2015 sayısından itibaren hem basılı, hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergi sadece www.dergipark.gov.tr/akuiibfd adresinden gönderilen çalışmaları kabul etmekte ve sayılarını bu sayfadan yayınlamaktadır. Derginin kısa adı KOCATEPEİİBF Dergisi'dir. 

KOCATEPEİİBF Dergisi aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

 • Directory of Open Access Journals - DOAJ (19 Kasım 2018'dan itibaren)
 • Crossref (Haziran 2015'ten itibaren)
 • Sobiad (25 Eylül 2018'den itibaren)
 • ASOS Index (2011'den itibaren)
 • EBSCOhost (16 Eylül 2011'den itibaren)
 • DRJI (2018'den itibaren)
 • ESJI (2018'den itibaren)
 •  Index Copernicus (2019'dan itibaren)
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-1966 | e-ISSN 2651-4117 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://iibfdergi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi


Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966, eISSN: 2651-4117) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergi Aralık 2015 sayısından itibaren hem basılı, hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergi sadece www.dergipark.gov.tr/akuiibfd adresinden gönderilen çalışmaları kabul etmekte ve sayılarını bu sayfadan yayınlamaktadır. Derginin kısa adı KOCATEPEİİBF Dergisi'dir. 

KOCATEPEİİBF Dergisi aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

 • Directory of Open Access Journals - DOAJ (19 Kasım 2018'dan itibaren)
 • Crossref (Haziran 2015'ten itibaren)
 • Sobiad (25 Eylül 2018'den itibaren)
 • ASOS Index (2011'den itibaren)
 • EBSCOhost (16 Eylül 2011'den itibaren)
 • DRJI (2018'den itibaren)
 • ESJI (2018'den itibaren)
 •  Index Copernicus (2019'dan itibaren)
Cilt 22 - Sayı 2 - 29 Ara 2020
 1. YÖNETİCİLERİN KARAR VERME BİÇİMİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 115 - 131
  Elif Türkan ARSLAN, Hüseyin DEMİR
 2. VOLATİLİTE BEKLENTİSİNE DAYALI YÖNSÜZ OPSİYON STRATEJİLERİNİN KULLANIMI: BİST’ TE AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 132 - 148
  Arif SEZGİN, Osman TUĞAY
 3. KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ’NDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 149 - 168
  Murat DÜZER
 4. EKONOMİLERDE YAPISAL DÖNÜŞÜM VE BELİRLEYİCİLERİ: SEÇİLMİŞ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 169 - 187
  Musa KESKİN, Erol ÇAKMAK, Dilek ÖZDEMİR
 5. SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDE HİZMET VE FİNANSAL ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ- VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE BCG MATRİSİ İLE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 188 - 203
  Hakan KAÇAK, Hasan BAĞCI
 6. Orta Gelir Grubu Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Hesaplanması: Afyonkarahisar Vaka Çalışması
  Sayfalar 204 - 219
  Recep KOLUKISA, İsa SAĞBAŞ
 7. LİBERALİZMDEN NEO-LİBERALİZME GEÇİŞTE DEVLETİN VE EKONOMİK AKTÖRLERİN OYNADIKLARI ROLLERİN İŞLETME STRATEJİLERİNE ETKİLERİ: ABD İŞLETMELERİ BAĞLAMINDA BİR TEORİK TARTIŞMA
  Sayfalar 220 - 228
  Hüseyin Çağatay KARABIYIK, Prof. Dr. Ahmet DİKEN
 8. TÜKETİCİLERİN BİREYSEL KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 229 - 243
  Sena TEKELİ, Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
 9. İSLAM İKTİSADI VE FİNANSINDA TEMEL SORUNLAR
  Sayfalar 244 - 258
  Muhammet Fatih CANBAZ