Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-1966 | e-ISSN 2651-4117 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://iibfdergi.aku.edu.tr/


Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966, eISSN: 2651-4117) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergi Aralık 2015 sayısından itibaren hem basılı, hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergi sadece www.dergipark.gov.tr/akuiibfd adresinden gönderilen çalışmaları kabul etmekte ve sayılarını bu sayfadan yayınlamaktadır. Derginin kısa adı KOCATEPEİİBF Dergisi'dir. 

KOCATEPEİİBF Dergisi aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

 • Directory of Open Access Journals - DOAJ (19 Kasım 2018'dan itibaren)
 • Crossref (Haziran 2015'ten itibaren)
 • Sobiad (25 Eylül 2018'den itibaren)
 • ASOS Index (2011'den itibaren)
 • EBSCOhost (16 Eylül 2011'den itibaren)
 • DRJI (2018'den itibaren)
 • ESJI (2018'den itibaren)
 •  Index Copernicus (2019'dan itibaren)

Dergi; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlardaki özgün ve bilimsel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Dergide yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca hakemlere ve/veya yazarlara herhangi bir ücret (telif vb.) ödemesi yapılmamaktadır. Dergide yayınlanan çalışmaların indirilme ve görüntülenme istatistikleri internet sitesinde açık veri olarak paylaşılmaktadır.

Gönderilen çalışmaların daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir. Çalışmalar en az 3 bin en fazla 8 bin kelime olmalıdır. Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ön inceleme aşamasında intihal programları (iThenticate & Turnitin) aracılığıyla intihal ve benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır. Yazım kuralları ve bilimsel etik açısından dergimizin ilkeleriyle bağdaşmayan çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir.

Dergimizde kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmalar en az üç hakeme gönderilmektedir. Çalışmanın yayınlanması için hakem sayısının en az üçte ikisinin olumlu görüşü gereklidir. Hakemler, alanında uzman ve yazarla aynı kurumdan olmayan; aynı zamanda mümkün olduğunca üniversitemiz dışındaki kurumlarda çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-1966 | e-ISSN 2651-4117 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://iibfdergi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi


Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966, eISSN: 2651-4117) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergi Aralık 2015 sayısından itibaren hem basılı, hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergi sadece www.dergipark.gov.tr/akuiibfd adresinden gönderilen çalışmaları kabul etmekte ve sayılarını bu sayfadan yayınlamaktadır. Derginin kısa adı KOCATEPEİİBF Dergisi'dir. 

KOCATEPEİİBF Dergisi aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

 • Directory of Open Access Journals - DOAJ (19 Kasım 2018'dan itibaren)
 • Crossref (Haziran 2015'ten itibaren)
 • Sobiad (25 Eylül 2018'den itibaren)
 • ASOS Index (2011'den itibaren)
 • EBSCOhost (16 Eylül 2011'den itibaren)
 • DRJI (2018'den itibaren)
 • ESJI (2018'den itibaren)
 •  Index Copernicus (2019'dan itibaren)

Dergi; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlardaki özgün ve bilimsel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Dergide yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca hakemlere ve/veya yazarlara herhangi bir ücret (telif vb.) ödemesi yapılmamaktadır. Dergide yayınlanan çalışmaların indirilme ve görüntülenme istatistikleri internet sitesinde açık veri olarak paylaşılmaktadır.

Gönderilen çalışmaların daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir. Çalışmalar en az 3 bin en fazla 8 bin kelime olmalıdır. Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ön inceleme aşamasında intihal programları (iThenticate & Turnitin) aracılığıyla intihal ve benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır. Yazım kuralları ve bilimsel etik açısından dergimizin ilkeleriyle bağdaşmayan çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir.

Dergimizde kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmalar en az üç hakeme gönderilmektedir. Çalışmanın yayınlanması için hakem sayısının en az üçte ikisinin olumlu görüşü gereklidir. Hakemler, alanında uzman ve yazarla aynı kurumdan olmayan; aynı zamanda mümkün olduğunca üniversitemiz dışındaki kurumlarda çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir.