Amaç ve Kapsam

Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, siyaset bilimi, hukuk, kamu yönetimi ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, yerel ve uluslararası konularda akademisyenler ve uygulayıcılar arasındaki iletişimi sağlamayı hedeflemektedir.

Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları kapsamaktadır. Dergi sosyal bilimler alanında Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış teorik ve ampirik çalışmaları ve örnek olay çalışmalarını değerlendirmeye almaktadır. Ayrıca, derleme makaleler de yayınlanmaktadır.

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894