Hakem Rehberi

Çalışmanın Değerlendirilmesi

KOCATEPEİİBF'ye gönderilen çalışmalar ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından konunun dergiye uygunluğu, intihal, benzerlik oranı ve yazım kuralları açısından değerlendirilir. Ön incelemede derginin politikalarına uygun görülen çalışmalar Editör tarafından uzmanlıklarına göre farklı üniversitelerden en az 3 hakeme gönderilir.

Hakem Atama Daveti 7 gün için geçerlidir. Eğer hakem çalışmayı değerlendirmeyi kabul ederse değerlendirme süreci başlar ve 30 gün içerisinde tamamlanması beklenir. Bu süre editör tarafından bir defalığına 15 gün daha uzatılabilir. Hakemin bu süreler içerisinde değerlendirmesini tamamlamaması halinde editör tarafından yeni hakem atanır. Hakemler, alanında uzman ve yazarla aynı kurumdan olmayan; aynı zamanda mümkün olduğunca üniversitemiz dışındaki kurumlarda çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. 

Hakemlerin çalışma hakkında final kararı vermek için 4 seçeneği bulunmaktadır: Yayınlanabilir, Yayınlanamaz, Küçük Düzeltmeler Gerekiyor, Tekrar Görmek İstemiyorum, Önemli Düzeltmeler Gerekiyor, Tekrar Görmek İstiyorum. Düzeltme talepleri tamamlanarak yazarlar tarafından KOCATEPEİİBF editörlüğüne ulaştırılmalıdır.

Bir çalışmanın yayına kabul edilebilmesi için hakemlerin en az üçte ikisinin olumlu görüşü gereklidir.

KOCATEPEİİBF, gönderilen çalışmaların intihal ve benzerlik oranı taraması için iThenticate programını kullanmaktadır.

Etik Politikamız

Hakemler:

o   sadece kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmekle yükümlüdür.

o   çalışmayı yapıcı ve kibar bir dille, hakaret veya aşağılama olmaksızın değerlendirmekle yükümlüdür.

o   çalışmayı tarafsızca ve cinsiyet, din, siyasi görüş farkı gözetmeksizin değerlendirmekle yükümlüdür.

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894