Dergi Kurulları

Sahibi

Prof.Dr. Tuğrul Kandemir, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı (TR)

(E-Posta: kandemir@aku.edu.tr)

(Telefon: 0272 218 2000)

Editör Kurulu

Prof. Dr. Selcuk AKÇAY Afyon Kocatepe Üniversitesi 0000-0002-5255-9653 Türkiye
Prof. Dr. Fatih ECER AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6174-3241 Türkiye Web
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR Pamukkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 0000-0003-1219-1273 Türkiye Web
Prof. Dr. Tolga SARUÇ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Yrd. Doç. Dr. Şahin Eray KIRDIM AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4207-6559 Türkiye
Arş. Gör. AYKUT GÜRYEL AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arş. Gör. Emre KARABULUTOĞLU AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 0000-0001-5667-5400 Türkiye
Arş. Gör. Atahan DEMİRKOL Afyon Kocatepe Üniversitesi 0000-0002-7185-5781 Türkiye
Arş. Gör. Yunus YILDIRIM AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2447-4142 Türkiye

Editörler

Prof.Dr. Jülide Yıldırım Öcal, TED Üniversitesi, İktisat Bölümü (TR)

(E-Posta: julide.yildirim@tedu.edu.tr)

(Telefon: 0312 585 0037)


Prof.Dr. Selçuk Akçay, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisat Bölümü (TR)

(E-Posta: akcay@aku.edu.tr)

(Telefon: 0272 218 2006)


Prof.Dr. Fatih Ecer, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Bölümü (TR)

(E-Posta: fecer@aku.edu.tr)

(Telefon: 0272 218 2058)


Prof.Dr. Hüseyin Özgür, Pamukkale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (TR)

(E-Posta: hozgur@pau.edu.tr)

(Telefon: 0258 296 26 67)


Prof.Dr. Naci Tolga Saruç, İstanbul Üniversitesi, Maliye Bölümü (TR)

(E-Posta: naci.saruc@istanbul.edu.tr)

(Telefon: 02124400000-11772)

Dil Editörü

Dr.Öğr. Üyesi Şahin Eray Kırdım, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (TR)

(E-Posta: yekirdim@aku.edu.tr)

(Telefon: 0272 218 2117)

Editör Yardımcıları

Muhasebe-Finansman ve Yönetim-Organizasyon Alanları

Araştırma Görevlisi Aykut Güryel, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (TR)

(E-Posta: aykutguryel@gmail.com)

(Telefon: 0272 218 2133)


İktisat Alanı

Araştırma Görevlisi Yunus Emre Karabulutoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisat Bölümü (TR)

(E-Posta: yekarabulutoglu@aku.edu.tr)

(Telefon: 0272 218 2118)


Sayısal Yöntemler ve Üretim Yönetimi-Pazarlama Alanları

Araştırma Görevlisi Yunus Yıldırım, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Bölümü (TR)

(E-Posta: yunusyildirim@aku.edu.tr)

(Telefon: 0272 218 2102)


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye Alanları

Araştırma Görevlisi Atahan Demirkol, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (TR)

(E-Posta: ademirkol@aku.edu.tr)

(Telefon: 0272 218 2055)

Alan Editörleri

İktisat Alan Editörleri

Prof.Dr. Jülide Yıldırım Öcal, TED Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Selçuk Akçay, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)


İşletme Alan Editörleri

Prof.Dr. Hatice Özutku, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR) / Yönetim-Organizasyon Alanı

Prof.Dr. Fatih Ecer, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR) / Sayısal Yöntemler Alanı

Doç.Dr. Ender Baykut, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR) / Muhasebe-Finansman Alanı

Dr.Öğr. Üyesi Hidayet Kışlalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR) / İşletme-Pazarlama Alanı

Dr.Öğr. Üyesi Ali Avan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR) / Turizm İşletmeciliği Alanı


Maliye Alan Editörleri

Prof.Dr. Gülsüm Gürler Hazman, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk Alan Editörleri

Dr.Öğr. Üyesi Şahin Eray Kırdım, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz, Samsun Üniversitesi (TR)

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894