Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Volume 8 - Issue 4 - Aug 24, 2020
 1. Editörden...
  Pages 1027 - 1028
  Ahmet GÖKÇEN
 2. Mustapha Matura’s Welcome Home Jacko: The Rastafari Movement in the light of Postcolonialism
  Pages 1019 - 1025
  Merve Aydoğdu Çelik
 3. Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1027 - 1037
  Yaşar ÇELİK
 4. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma
  Pages 1039 - 1045
  Edip ÖRÜCÜ , İ̇tır HASIRCI
 5. Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği)
  Pages 1047 - 1071
  Muhammed Ferit DUMAN
 6. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilinçli Tüketicilik Durumlarının İncelenmesi
  Pages 1073 - 1090
  Can UYANIK
 7. Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği
  Pages 1091 - 1105
  Şeyhmus DOĞAN , Duygu ÜNALAN
 8. Okul Yöneticilerinin Yeşil Örgütsel Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 1107 - 1119
  Ramazan Vedat SÖNMEZ
 9. Ortaokul Öğrencilerinin Ay’ın Evreleri ve Hareketleri ile İlgili Bilişsel Yapılarına Sorgulama Temelli Öğretimin Etkisi
  Pages 1121 - 1133
  Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN , Derya FATİH
 10. Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezindeki ve Okuldaki Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları
  Pages 1135 - 1144
  Halil BOLAT
 11. İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi
  Pages 1145 - 1152
  Yahya HİÇYİLMAZ
 12. Finansal Oranlar Aracılığıyla Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin İncelenmesi: İmalat Sektöründe Bir Uygulama
  Pages 1153 - 1163
  Yakup ÜLKER , Öznur ARSLAN
 13. Yerel Halkın Turizmin Gelişimine Yönelik Algı ve Desteğinde Yer Kimliği ve Yer İmajının Rolü
  Pages 1165 - 1174
  Hülya YEŞİLYURT , Nilüfer KOÇAK
 14. Çalışma Yaşam Kalitesinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü
  Pages 1175 - 1184
  Mustafa YILDIRIM , Sefa CEYHAN
 15. Tunceli’de Anlatılan Şıh Delil Berhucan Efsanesi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1185 - 1189
  Sibel TAŞ
 16. Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Örgütsel Güven ve Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Üniversite Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 1191 - 1199
  Hacer KOYUNCU , Ozan BÜYÜKYILMAZ
 17. Gothic Implications on the Enlightenment, Puritanism, and Transcendentalism in Charles Brockden Brown’s Wieland
  Pages 1201 - 1206
  Gökçenaz GAYRET
 18. The South and the Grotesque: Flannery O’Connor’s ‘Twisted’ Characters
  Pages 1207 - 1211
  Abdullah Gökhan TUĞAN , F. Gül KOÇSOY
 19. Otantik Liderliğin Çalışan Performansına Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü: Kamu Kurumunda Bir Alan Çalışması
  Pages 1213 - 1224
  Tuğba DİKBAŞ , Tuba BÜYÜKBEŞE
 20. Türkçe Dersi Öğretim Programı “Öğrenmeyi Öğrenme” Yetkinlik Alanının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 1225 - 1236
  Ali KOCAYİĞİT , Çiğdem ALDAN KARADEMİR
 21. A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand
  Pages 1237 - 1246
  Sevda DEMİR , Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
 22. Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirmesi
  Pages 1247 - 1254
  Habibe YAMAN
 23. Gemi Adamlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinde Farklılık Olan Demografik Faktörlerin Hiyerarşisi
  Pages 1255 - 1265
  Elif BAL BESIKCI , Aydın ŞIHMANTEPE
 24. Azerbaycan-İran İlişkileri (1991-2018)
  Pages 1267 - 1273
  Elçin NECİYEV , Teymur GASIMLI
 25. Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”
  Pages 1275 - 1286
  Adem GÜRBÜZ
 26. Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme
  Pages 1287 - 1292
  Serpil DURĞUN
 27. Sosyal Öğrenme Bağlamında İllegal Bir Davranış Olarak ‘POS Tefecilerde Kart Kırdırma’ : Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Örneği
  Pages 1293 - 1304
  Mehmet Seyman ÖNDER
 28. Ahmed Arif’in Şiir Anlayışı ve Gelenekle İlişkisi
  Pages 1305 - 1313
  Yusuf AYDOĞDU
 29. Measurement of Overconfidence, Illusion of Control and Optimism in the Context of Behavioral Finance: Case of University Students
  Pages 1315 - 1322
  Bilgehan TEKİN
 30. Agency Theory: A Review in Finance
  Pages 1323 - 1329
  Hasan TEKİN , Ali Yavuz POLAT
 31. Yalın Yönetim Bakış Açısıyla Yalın Liderlik
  Pages 1331 - 1339
  Yasin ÇİLHOROZ , Cuma ÇAKMAK
Indexes and Platforms