Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Volume 8 - Issue 5 - Oct 14, 2020
 1. Editörden...
  Pages 1349 - 1350
  Ahmet GÖKÇEN
 2. Müfredat Dışı Eğitim Faaliyeti ile İstihdam Edilebilirlik
  Pages 1351 - 1360
  Pelin ÇALIŞKAN , Cemile ÇETİN
 3. Muş İli İçin Optimal Hastane Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi
  Pages 1361 - 1367
  Özgür YEŞİLYURT , Fuad SELAMZADE
 4. Değer Temelli Geri Ödeme (Value-Based Reimbursement) Konulu Çalışmaların Akademik Profilinin İncelenmesi
  Pages 1369 - 1373
  Yasin ÇİLHOROZ
 5. Kamu Sağlık Harcamaları-İşgücü Verimliliği İlişkisi: Sinirsel Bulanık Yaklaşım
  Pages 1375 - 1382
  Atakan DURMAZ , Hakan PABUÇCU
 6. Reel Sektör Güven Endeksi İle Hedonik Konut Fiyat Endeksi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1383 - 1394
  Turgay MÜNYAS
 7. Küreselleşme ve Yaşam Beklentisi Üzerine Araştırma: Panel Regresyon Analizi
  Pages 1395 - 1401
  Mustafa Necati ÇOBAN
 8. Beşeri Sermayenin Ölçülmesi: Kamu Personeline Yönelik Bir Uygulama
  Pages 1403 - 1412
  Şerafettin ERTEN , İbrahim TÜRKMEN
 9. Öğrencilerin Okudukları Bölümlerinden Duydukları Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi
  Pages 1413 - 1424
  Veli Riza KALFA , Engin ÇAKIR
 10. Türkiye’de Fisher Hipotezinin Fourier Fonksiyonlarla Analizi
  Pages 1425 - 1434
  Pınar KOÇ
 11. AHP ve VIKOR Yöntemleri Kullanılarak BİST'te İşlem Gören Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri İşletmelerinin Finansal Performans Analizi
  Pages 1435 - 1446
  Muhammet Sait IŞILDAK
 12. Nükleer Güç Santrallerinin Ulusal Güvenlik Unsurları Yönünden İncelenmesi Ve Nükleer Güç Santrallerinde Kolluk Uygulamaları
  Pages 1447 - 1453
  Salih ÖZER , Özgür GÜNGÖR
 13. İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Türkiye’de Din Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 1455 - 1464
  Mutlu SESLİ
 14. Kitle İletişim Araçlarının Hedonizm Ekseninde Günlük Yaşam İçerisindeki Kullanım Alanları
  Pages 1465 - 1476
  Hacer FİLİZ
 15. İslami Bankalarda Kurumsal Yönetişim ve Performans: Malezya ve Körfez Işbirliği Konseyi Ülkelerindeki Bankaların Karşılaştırmalı Bir Çalışması
  Pages 1477 - 1487
  Mehmet Maksud ÖNAL
 16. Kaldor’un Birinci Yasası Çerçevesinde Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi
  Pages 1489 - 1496
  Hasan Önder SARIDOĞAN
 17. Yalın Altı Sigma ve Endüstri 4.0 Entegrasyonu ile Kalite İyileştirme Vaka Çalışması
  Pages 1497 - 1504
  Lütfi APİLİOĞULLARI
 18. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ve Dewey’nin Türkiye Maarifi Hakkında Raporu: Belge Analizi
  Pages 1505 - 1518
  Seçil DAYIOĞLU ÖCAL , Seher İŞCAN
 19. Oylama Gücünün Enflasyon Üzerindeki Etkisi
  Pages 1519 - 1530
  Ceyhun HAYDAROĞLU
 20. Türkiye’de Turizmin ve Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Katkısı: Turizme Dayalı Büyüme Hipotezi Analizi
  Pages 1531 - 1542
  Süleyman YURTKURAN
 21. Ömer Hayyâm’ın “Nevrûznâme” Adlı Eserinde Takvim Çalışması
  Pages 1543 - 1550
  Seyfettin KAYA
 22. Fisher Etkisinin Türkiye Örnekleminde Değerlendirilmesi
  Pages 1551 - 1561
  Mehmet Ali POLAT
 23. “Hâkimiyet-i Milliye”yi Düstur Edinen Bir Politikacı: Hüseyin Avni Ulaş
  Pages 1563 - 1570
  Yunus KOÇ
 24. Cari Açığı Belirleyen Faktörler: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Pages 1571 - 1584
  Kemal AKA
 25. The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices
  Pages 1585 - 1596
  Serdal ŞİMŞEK , Türker TUĞSAL
 26. Türkiye’de İktisadi Gelişme Şoklarının İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Pages 1597 - 1602
  Sinan ERDOĞAN
 27. Türkiye’de İşletme Tarihinin Görünümü ve Gelişimi: Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri Üzerinden Bir Bakış
  Pages 1603 - 1609
  Osman EROĞLU
 28. Lider-Üye Etkileşimi, Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1611 - 1620
  Sedat ALEV , Deniz TAŞ
 29. Esnaflar Arası Komşuluk İlişkileri: Konya Bedesten Çarşısı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1621 - 1631
  Uğur ÇAĞLAK
 30. Molla Halil Siirdî’ye (1754-1843) Göre Kabir Hayatı
  Pages 1633 - 1639
  Serkan TEKİN
 31. Digital Era and Changes in Consumer Behaviors: An Assessment on Generation C
  Pages 1641 - 1650
  Ayda AKKOL GÖK
 32. Düzeltme
  Pages 1651 - 1652
  Ahmet GÖKÇEN
Indexes and Platforms