Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Volume 9 - Issue 3 - Jun 28, 2021
 1. Editörden
  Pages 569 - 570
  Mehmet Burak ÇAKIN
 2. Modern Türk Edebiyatında Dede Algısı
  Pages 571 - 577
  Abdullah HARMANCI
 3. Impact of the Technological Transformation in Employment and Export on Economic Growth in Turkey and the EU Countries in an Information Economy Projection: Dynamic Panel Data Analysis
  Pages 579 - 591
  Mustafa KARAKUŞ, Aslı ÖZEN ATABEY
 4. Sosyal Sağlık Bileşeni Olarak Sosyal Destek ve Ailenin Rolü
  Pages 593 - 600
  Recep YILDIZ, Yasin ERDURAK
 5. Kâdî Mollâ Muhammed el-Hıdırî ve el-Hulʻu lâ ez-Zulmu Adlı Risalesi
  Pages 601 - 611
  Sadrettin BUĞDA
 6. Hemşirelerde Örgütsel Sessizliğin Nedenleri: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması
  Pages 613 - 632
  Rıfat BİLGİN, Hülya DİĞER, Berivan KAÇMAZ
 7. Türkiye’de Finansal Erişimin Gecikmeli Etkisi: Katılım Bankaları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 633 - 645
  Tolga ERGÜN, Hilal OK ERGÜN
 8. İş Stresinin Örgüt İçi Çatışmaya Etkisi: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 647 - 658
  İnan KAYNAK
 9. Türkiye’de Modern Arap Edebiyatı Alanında Yayımlanan Eserlerin Nicel ve Nitel Analizi
  Pages 659 - 670
  Hasan Harmancı
 10. Inclusive Growth in the Middle East and North Africa: Before and After the Global Financial Crisis
  Pages 671 - 684
  Ece Handan GÜLERYÜZ
 11. Bazı Mimarî Yapılar ve Tamamlayıcı Öğelerin 16. Yüzyıl Osmanlı Şiirine Yansımaları
  Pages 685 - 702
  Gülcan ABBASOĞULLARI
 12. COVID-19 Salgın Sürecinde Restoranların Menü Tasarımlarının İncelenmesi: Restoran A (Bulgaristan) ve Restoran B (Türkiye) Örneği
  Pages 703 - 713
  Evrim KARACA, Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
 13. Avrupa Birliği Ülkelerinin Göç Politikalarında Aşırı Sağ Partilerin Etkisi
  Pages 715 - 721
  Çağlar EZİKOĞLU
 14. Çanakkale İli Dalış Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi
  Pages 723 - 734
  Şefik Okan MERCAN, Ayşe SÜNNETÇİOĞLU, Ezgi UŞAK
 15. Bitlis Yerel Gazetelerinin Yenileşme Pratikleri
  Pages 735 - 748
  Aziz COŞKUN
 16. The Intermediary Role of Capital Structure and Cash Attitude in the Relationship between Research and Development (R&D) Capacity and Financial Performance: The Case of Istanbul Manufacturing Industry Enterprises
  Pages 749 - 761
  Fahrettin PALA, Aylin ERDOĞDU
 17. Kürtçe Ninnilerde Toplumsal Cinsiyet
  Pages 763 - 770
  İlyas SUVAĞCİ
 18. Otel İşletmelerinde Bilgi/Deneyim Paylaşım Süreci: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 771 - 783
  Oğuz TÜRKAY, Melih KABADAYI
 19. Çocuk Oyunları ve Oyunların Bireylerin Gelişimine Katkısı (Mardin Çocuk Oyunları Örneği)
  Pages 785 - 798
  Erhan AKIN, Serhat KIZTANRI, Deniz EDİP
 20. Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutları Üzerine Etkisi
  Pages 799 - 807
  Bulut DÜLEK, Mehmet Emin YAŞAR
 21. Preparing for Exam during the Pandemic Period from the Perspective of Mothers
  Pages 809 - 826
  Esra BAKİLER, Tuğba TÜRK KURTÇA
 22. Geri Çekildi: İslam ve Batı İlişkilerine Bir Neşter: Medeniyetler Çatışması’ndan İslamofobi’ye Açılan Yol
  Pages 827 - 838
  Fatih AKYÜZ
Indexes and Platforms