Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Volume 8 - Issue 3 - Jun 15, 2020
 1. Editörden...
  Pages 673 - 674
  Ahmet GÖKÇEN
 2. Potansiyel Kullanıcı Gruplarının Mobil Pazarlamaya Yönelik Bariyerlerinin Stratejik Pazarlama Kararları Bağlamında Önceliklendirilmesi
  Pages 675 - 687
  Tutku TUNCALI YAMAN , Pınar BACAKSIZ
 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi Bağlamında İncelenmesi
  Pages 689 - 698
  Erdem HAREKET , Serhat ALTIOK
 4. Yükseköğretimde Kalite İçin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri
  Pages 699 - 710
  Ertuğ CAN
 5. Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
  Pages 711 - 717
  Cafer ÇARKIT , Kudret ALTUN
 6. Yetişkin Eğitimi Kapsamında Okuma Yazma Kurslarına Katılan Kadın Kursiyerlerin Günlük Yaşamlarındaki Değişimler
  Pages 719 - 726
  Emin Tamer YENEN , Mehmet YILDIRIM
 7. Ortaokul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İnisiyatif Alma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 727 - 742
  Mithat KORUMAZ , Meltem TUFAN
 8. Genç Yetişkinlerde Sosyal Zekanın Yordayıcısı Olarak Affedicilik ve Benlik Saygısı
  Pages 743 - 751
  Müge YUKAY YÜKSEL , Baran TUNÇER , Şeymanur BARIŞ
 9. Genç Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyeti üzerinde Planlı Davranış Teorisi ile birlikte Fırsatları Görme ve Teşvik Desteğinin Etkisi
  Pages 753 - 762
  Arzu TUYGUN TOKLU
 10. İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı
  Pages 763 - 770
  İbrahim AKDOĞAN
 11. İnovasyonun Genç İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Düzey II Bölgeleri Örneği
  Pages 771 - 779
  Arif İĞDELİ , Erşan SEVER
 12. Retro Temelli Ramazan Etkinlikleri: Nostalji Eğilimi, Akış Deneyimi, Etkinlik Tatmini, Boş Zaman Tatmini, Yaşam Tatmini ve Mutluluk Arasındaki İlişki
  Pages 781 - 791
  Gözde YETİM , Günnur HASTÜRK , Metin ARGAN
 13. İnovasyonda Açıklık Paradigmasına Geçiş: Türkiye’den Açık İnovasyon Örnekleri
  Pages 793 - 802
  İbrahim DAĞLI , Zeynep EZANOĞLU
 14. The Mediation Role of Dispositional Hope and Life Satisfaction in the Loneliness-Life Engagement Relationship
  Pages 803 - 812
  Eyüp ÇELİK , Neslihan ARICI ÖZCAN , Erol UĞUR
 15. Second Life in Education in Turkey: A Methodological Review Research
  Pages 813 - 829
  Songül KARABATAK
 16. Belediyelerin İlan ve Reklam Vergisi Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 831 - 943
  Ahmet Alptekin DURU
 17. The Mathematics Emporium Model and Psychosocial Factors of Learning in College Algebra
  Pages 845 - 857
  Erdem DEMİRÖZ
 18. Dijital Çağda Paranın Dönüşümü: Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 859 - 870
  Şeyhmus DOĞAN
 19. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Modellemeye İlişkin Hata Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Pages 871 - 882
  Sibel BİLGİLİ , Merve ÖZKAYA , Alper ÇİLTAŞ , Alper Cihan KONYALIOĞLU
 20. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Verimlilik Analizi: Marmara Bölgesi Örneği
  Pages 883 - 894
  Oğuzhan YÜKSEL , Vahit YİĞİT
 21. İletişimsel Etkisi Bağlamında Mezartaşı Fotoğrafları
  Pages 895 - 902
  Ülhak ÇİMEN
 22. Muhasebe Meslek Mensuplarını Hile Eylemine Yönelten Psikolojik ve Ekonomik Faktörler
  Pages 903 - 911
  Mehmet DEMİR , Öznur ARSLAN
 23. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Yaratıcılık Kavramlarına İlişkin Algıları
  Pages 913 - 920
  Ayhan BULUT
 24. İslam Eğitimi Perspektifinden Değerler Eğitiminde Özne Problemi
  Pages 921 - 930
  Bülent Uğur KOCA
 25. Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Eleştirel Pedagojik İlkeler Bağlamında Yaklaşım
  Pages 931 - 944
  Ayhan AKSAKALLI
 26. Küçük Devlet Kuramı ve Ceenbekov Dönemi Kırgız Dış Politikasının Dinamikleri
  Pages 945 - 951
  M. Cüneyt ÖZŞAHİN
 27. Personnel Selection By Using Fuzzy Hybrid Multi Criteria Decision Making Methodology
  Pages 953 - 962
  Fatma Selen MADENOĞLU
 28. Kur’ân Verileri Işığında Ümmet ve Millet Kavramlarının Mukayesesi
  Pages 963 - 975
  Ahmet KÜÇÜK
 29. Psikanalitik Yaklaşım Çerçevesinde Nevrotik İhtiyaçlar Çözümlemesi: Kayıp Kız Filmi
  Pages 977 - 987
  İbrahim YILDIZ
 30. Seçim Sosyolojisi ve Lübnan'da Seçimler
  Pages 989 - 999
  Gökhan BOZBAŞ , Badria RAWİ
 31. Bitlisli Kemal Fevzi’nin Şiirleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1001 - 1008
  Mehmet Emin PURÇAK
Indexes and Platforms