Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Volume 9 - Issue 2 - Apr 15, 2021
 1. Editörden
  Pages 287 - 288
  Mehmet Burak ÇAKIN
 2. Artırılmış Gerçekliğin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı Hakkında Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri
  Pages 289 - 302
  Murat EKİCİ, Cemil Cahit YEŞİBURSA
 3. Zazakî de Ergatîvîte
  Pages 303 - 312
  Ahmet KIRKAN
 4. Marka Kent Kişiliği: Doğu Karadeniz Şehirleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 313 - 323
  Erdem TAŞDEMİR, Emre Ş. ASLAN, Ali Erkam YARAR
 5. İç Kontrol Odaklı Girişimcilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 325 - 340
  Münevver ÇETİN, Duygu ŞALLI
 6. Yaşar Kemal’in ‘Yer Demir Gök Bakır’ Adlı Romanın Türkçeden Arapçaya Çevirisindeki Deyimlerin Eşdeğerlik Bağlamında İncelenmesi
  Pages 341 - 351
  Fatma Betül ASLAN
 7. Türkiye’de Yolsuzluk ve Ekolojik Ayak İzi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 353 - 361
  Ferda ÖZSOY
 8. Açık Liderliğin Kamu Hizmeti Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
  Pages 363 - 374
  Fuat KORKMAZER
 9. Is There Income Inequality Convergence Between Regions in Turkey? Panel Data Analysis
  Pages 375 - 381
  Gökhan KONAT
 10. Argumentum Ad Hominem Mantık Yanılgısı
  Pages 383 - 391
  Gülümser DURHAN
 11. The Effect of Psychologic Contract on Job Satisfaction and Intention to Leave: The Case of a Public University
  Pages 393 - 402
  Kemaleddin ERYEŞİL, Yasin TAŞPINAR
 12. Thomas Wolfe’un Otobiyografik Anlatılarında Psikanaliz Uygulamaları: Ödip Kompleksi Açısından Bir İnceleme
  Pages 403 - 409
  Mahmut AKAR
 13. The Effect of Covid-19 on BIST-100 and Exchange Rates Influencing Businesses
  Pages 411 - 419
  Mehmet İSLAMOGLU, Muhammed Ali YETGİN, Fatih KAYHAN
 14. İmparatorluktan Ulus Devlete Kimlik Arayışında İlk Durak: Namık Kemal
  Pages 421 - 432
  Murat OZKUL
 15. Örgütsel Stres ve İş Tatmini Arasında Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 433 - 442
  Pınar ERDOĞAN, Murat AK
 16. “İʿrâbu’l-Kur’ân” ve “Meʿâni’l-Kur’ân” Eserleri Bağlamında Ebû Caʿfer en-Nehhâs’ın Tefsir Metodu ve Kur’ân İlimlerine Yaklaşımı
  Pages 443 - 456
  Cahit KARAALP
 17. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Tatil Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 457 - 471
  Refika ATALAY, Kevser ÇINAR
 18. Thomas Cole ve Sanatı
  Pages 473 - 480
  Ufuk ÇETİN
 19. Büyük Menderes Havzası’nın Batısında Kalan Sahalarda Ana Materyal ve Bitki Örtüsü ile Arazi Kabiliyet Sınıfları ve Arazi Kullanım Biçimleri Arasındaki İlişkiler
  Pages 481 - 496
  Yıldırım KIVANÇ
 20. The Impact of Perceived Organizational Democracy on the Quality of Work Life: An Investigation in the Banking Sector
  Pages 497 - 507
  Tahsin GEÇKİL, A. Aslan ŞENDOĞDU
 21. Çocuk Hikâye Kitaplarında Spor ve Sağlıklı Yaşam Temasının İncelenmesi
  Pages 509 - 517
  Mikail TEL, Yunus Emre KARAKAYA, Ercan GÜR
 22. Reconciling Corporate Entrepreneurship and Product Innovation: An Evolutionary Economic Overview
  Pages 519 - 528
  Burak ERKUT
 23. Eğitimde Yeni Bir Perspektif: Bahçe Temelli Eğitim Yaklaşımı
  Pages 529 - 540
  Gülşah TAŞÇI, Hande USBAŞ KAYA, F. Lemis ÖNKOL BEKTAŞ
 24. An Overview of Moral Disengagement in Consumer Studies
  Pages 541 - 551
  Enis YAKUT
 25. The Pros and Cons of Business Intelligence Applications in Auditing
  Pages 553 - 559
  Mehmet Nuri SALUR, Walaa Khoder KATTAR
Indexes and Platforms