Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication.

Volume 9 - Issue 1 - Feb 22, 2021
 1. Editörden
  Pages 7 - 8
  Mehmet Burak ÇAKIN
 2. Factors Affecting the Organizational Silence of Academics Employed at the Universities in Pakistan
  Pages 9 - 27
  Zekeriya NAS
 3. The Evaluation of Tourists’ Online Purchasing Behaviors Using Technology Acceptance Model (TAM)
  Pages 29 - 37
  Cenk Murat KOÇOĞLU
 4. Turist Rehberlerinin Mesleki Motivasyonlarında Tur Üyelerinin Yanlış Davranışlarının Etkisi
  Pages 39 - 49
  Uğur CEYLAN
 5. İşyerinde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Ölçek Uyarlama Çalışması
  Pages 51 - 62
  Seyhan ÖZDEMİR
 6. The Impact of Marketing on the Business Performance of Companies: A Literature Review
  Pages 63 - 74
  A.selçuk KÖYLÜOĞLU, Petek TOSUN, Mesut DOĞAN
 7. Ear Votives in The Greek and Roman Eastern Mediterranean
  Pages 75 - 83
  Sami PATACI
 8. Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
  Pages 85 - 102
  Büşra KİLİT, Pınar GÜNER
 9. Projections on the Future of Civil-Military Relations in Argentina and Turkey
  Pages 103 - 110
  Adem Üstün ÇATALBAŞ
 10. Osmanlı Döneminde Muş Sancağındaki Modern Belediyecilik Faaliyetleri
  Pages 111 - 127
  Şeyhmus BİNGÜL
 11. Türkiye’nin Düzensiz Göç Sorununda İran’ın Rolü
  Pages 129 - 137
  İsmail Hakkı ELÇİ
 12. Yerel Yönetimlerin Engelsiz Yaşam Hedefi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Pages 139 - 156
  Sultan KAVİLİ ARAP, Elif YÜCEBAŞ, İbrahim ARAP
 13. Exploring Perspectives of Secondary School Teachers on Technology Integration in Education During Pandemic
  Pages 157 - 168
  Burak AYÇİÇEK, Burcu KARAFİL
 14. Gri İlişkisel Temelli TOPSIS Yöntemi ile Depo Yeri Seçimi
  Pages 169 - 184
  Nihan KABADAYI, Tuba Ezgi ÇAKIR ESEN
 15. Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Yaşamda Anlam Duygularının Yaşlılığa İlişkin Tutumları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 185 - 194
  Ece Naz ERMİŞ
 16. Afetlere Sosyolojik Bakış ve Türkiye’de Afet Yazınına Kuramsal Bir Yaklaşım
  Pages 195 - 204
  Gaye GÖKALP YILMAZ
 17. Filmlerde Yakın Partner Şiddeti: Türkiye’de 2016-2018 Yılları Arasında En Çok Seyirci Sayısına Ulaşan Türk Yapımı Filmlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
  Pages 205 - 216
  Alper ÇUHADAROĞLU, Betül TANACIOĞLU AYDIN
 18. Bir İdeoloji Olarak Popülizm
  Pages 217 - 230
  Cennet USLU
 19. Neoklasik Realizmin “Dış Politikayı” Açıklama Gücü
  Pages 231 - 239
  Burak ÇAKIRCA
 20. What Does Theory of Moves Enable that Classical Game Theory Could Not? A Study on Methodological Tools of Theory of Moves
  Pages 241 - 247
  Özgür AKTAŞ
 21. Gelir ve Servet Vergileri Türkiye'de Gelir Dağılımını Etkilemekte midir?
  Pages 249 - 255
  Güray AKALİN
 22. Algısal Homofili ve Marka-Fenomen Uyumu Perspektifinden Sosyal Medya Fenomenlerinin Marka Tutumuna Etkisi
  Pages 257 - 266
  Özge BARUÖNÜ
 23. Geri Çekildi: Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi
  Pages 267 - 276
  Ayten ARSLAN, Nejla ATABEY
 24. Düzeltme
  Pages 277 - 278
  Mehmet Burak ÇAKIN
Indexes and Platforms