Yükseköğretim Dergisi
Submission Date
Start: October 5, 2020
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org


Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), the official journal of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD), is an interdisciplinary, peer-reviewed scientific journal on higher education studies. It is published triannualy (April, August, December) in both printed (p-ISSN 2146-796X) and electronic (e-ISSN 2146-7978) versions and welcomes manuscripts in Turkish or English.

The journal is currently indexed in the following abstracting and indexing services: TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences and Humanities Database (SBVT), ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), and Google Scholar.
Yükseköğretim Dergisi

ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org
Cover Image


Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), the official journal of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD), is an interdisciplinary, peer-reviewed scientific journal on higher education studies. It is published triannualy (April, August, December) in both printed (p-ISSN 2146-796X) and electronic (e-ISSN 2146-7978) versions and welcomes manuscripts in Turkish or English.

The journal is currently indexed in the following abstracting and indexing services: TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences and Humanities Database (SBVT), ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), and Google Scholar.
Volume 10 - Issue 2 - Aug 1, 2020
 1. Covid-19 Sonrası Yükseköğretim
  Pages 125 - 133
  Erhan ERKUT
 2. The Contribution of the Strengthened Capacity of Vocational Education and Training System in Turkey to the Fight against Covid-19
  Pages 134 - 140
  Mahmut ÖZER
 3. Determinants of Students' Choice of Engineering Disciplines in India
  Pages 163 - 180
  Jandhyala B. G. TILAK
 4. Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması
  Pages 181 - 192
  Engin KARADAĞ , Cemil YUCEL
 5. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğrenci İntihaline İlişkin Görüşleri
  Pages 193 - 204
  Ünal DENİZ
 6. Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik Bölümleri Lisans Ders Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri
  Pages 205 - 218
  Haşmet SARIGÜL
 7. Türkiye'de Gençlerin Yükseköğretimden ve Lisansüstü Eğitimden İşe Geçiş Süreçlerinin Yıllara Göre Değişimi
  Pages 219 - 232
  Çiğdem APAYDIN
 8. Değişen Yükseköğretim Sistemini Sosyokültürel ve Mekânsal Bağlamlarda Yeniden Düşünmek
  Pages 141 - 152
  Asım Mustafa AYTEN , İ̇brahim Hakan GÖVER
 9. Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri
  Pages 153 - 162
  Ebru EREN
 10. Üniversite Öğrencilerinin Ödev Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 233 - 246
  Veda YAR YILDIRIM
 11. Kitap Değerlendirmesi: Faydasız Bilginin Faydası / Abraham Flexner, 2017
  Pages 247 - 248
  Kemal BAKIR
Submission Date
Start: October 5, 2020