Yükseköğretim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org


Important Notice for Authors

As we reach a milestone in 2021, we are proud to have a decade-long scientific archive in line with the journal's mission, we are delighted to announce that our journal will be published under the authority of the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) from the next issue on. We are confident that TÜBA, as the national academy of sciences of Turkey, will provide a strong impetus to the further institutionalization of our journal and help the journal achieve further goals and milestones in its field.

By the end of this year, we plan to publish all of the articles that have been accepted for publication or are still under peer review and will be accepted for publication. The manuscript submissions for the 2022 issues of our journal will start on July 1, 2021, and new article acceptance and publication conditions will be announced on this date.

We thank all our stakeholders for their contributions. Hoping to see you in many new decades!

Editorial Board
Yükseköğretim Dergisi

ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org
Cover Image


Important Notice for Authors

As we reach a milestone in 2021, we are proud to have a decade-long scientific archive in line with the journal's mission, we are delighted to announce that our journal will be published under the authority of the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) from the next issue on. We are confident that TÜBA, as the national academy of sciences of Turkey, will provide a strong impetus to the further institutionalization of our journal and help the journal achieve further goals and milestones in its field.

By the end of this year, we plan to publish all of the articles that have been accepted for publication or are still under peer review and will be accepted for publication. The manuscript submissions for the 2022 issues of our journal will start on July 1, 2021, and new article acceptance and publication conditions will be announced on this date.

We thank all our stakeholders for their contributions. Hoping to see you in many new decades!

Editorial Board
Volume 11 - Issue 1 - May 3, 2021
 1. Ormancılık Yükseköğretim Kurumlarında İsim Değiştirme Süreçleri
  Pages 1 - 9
  Orhan SEVGİ
 2. Üniversitelere Bağlı Tıp Kütüphanelerinde Değişim ve Uygulama Örnekleri
  Pages 10 - 24
  Huriye ÇOLAKLAR
 3. Pandemi Döneminde Dijital Eğitim Teknolojisinin Dönüştürücü Etkisi Bağlamında Eğitim Hakkı ve Eğitim Politikaları
  Pages 25 - 37
  Muharrem KILIÇ
 4. Impact of Social Networks on the Labor Market Inequalities and School-to-Work Transitions
  Pages 38 - 50
  Mahmut ÖZER, Matjaz PERC
 5. Which Matters More in Higher Education: Social Environment or Teaching Excellence? A Comparison Between Private and Public Universities
  Pages 51 - 62
  Önder KETHÜDA
 6. A Qualitative Study of Erasmus Program Challenges and Paradoxes Based on the Experiences of Students from Turkey
  Pages 63 - 73
  Esin AKSAY AKSEZER, Kutlay YAĞMUR, Fons VAN DE VIJVER
 7. Hemşirelik Lisans Eğitim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi
  Pages 74 - 86
  Gülsüm ÇONOĞLU, Fatma ORGUN
 8. Üniversite Öğrencilerinin Profesyonel Psikolojik Yardım Alma Tutumları ile Bağlanma Stilleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
  Pages 87 - 96
  Emine ÜLKEN, Hatice ODACI
 9. Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri ile Ders ve Danışman Seçme Süreçlerini Etkileyen Etmenler: Bir Şehir Üniversitesi Örneği
  Pages 97 - 110
  Fatmanur ÖZEN, Müzeyyen ALTUNBAY
 10. Akademik Örgütlerde Dedikodu ve Söylentilere Yönelik Algılar
  Pages 111 - 122
  Ümit ATABEK, Pınar ÖZŞARLAK, Gülseren ATABEK
 11. Covid-19 Sonrası Dönemde İşletme Bölümlerinin Dijital Çağ'a Yönelik Hazır Bulunuşluğu: Türkiye Örneği
  Pages 123 - 138
  Sahure Gonca TELLİ, Samet AYDIN
 12. Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri
  Pages 139 - 147
  Muhammet İbrahim AKYÜREK
 13. Akademik Örgütlerde Politik Davranış Biçimi Olarak Sessizlik: Fenomenolojik Bir Araştırma
  Pages 148 - 160
  Nuray AKAR
 14. Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 161 - 173
  Şakir ÇINKIR, Sevgi YILDIZ, Gül KURUM
 15. Akdeniz Üniversitesinin Araştırma Odaklı Üniversite Olma Süreci: Kurumsal Yapılanma, Hedefler, Faaliyetler ve Çıktılar
  Pages 174 - 184
  Erol GÜRPINAR, Burhan ÖZKAN, Bekir Taner SAN, Erkan ALPSOY, Çiler ÇELİK-ÖZENCİ, Engin KARADAĞ, Hilal ERKUŞ, Olgun KİTAPÇI
 16. Kitap Değerlendirmesi: Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler: Eleştirel Yükseköğretim Araştırmalarına Giriş / Editör: Mete Kurtoğlu, 2019
  Pages 185 - 186
  Muharrem KAPLAN