Journal of Kazım Karabekir Education Faculty
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-3241 | e-ISSN 2687-2196 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University |


Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. 

Derginin tarandığı indeksler:  SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi

Journal of Kazım Karabekir Education Faculty

ISSN 1302-3241 | e-ISSN 2687-2196 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University |
Cover Image


Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. 

Derginin tarandığı indeksler:  SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi