Year 2014, Volume 2, Issue 3, Pages 1 - 8 2014-12-01

DC Servo Motor Speed Control in Nonlinear Load by Using Different Fuzzy Membership Functions
Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi

Hasan Rıza Özçalık [1] , Ahmet Gani [2] , Erdal Kılıç [3] , Ökkeş Fatih Keçecioğlu [4]

392 423

Almost none of the systems is not linear in real life. Fuzzy logic control has emerged as an alternative approach with non - linear methods. Non - linear characteristics of the systems are represented by membership functions, fuzzy rule base and fuzzy inference process. The systems that contain non - stationary, energy storage elements and system parameters that vary depending on the state variable are non - linear dynamic systems. Control applications of dyn amic systems are difficult to realize because dynamic systems have usually non - linear structure. Fuzzy logic based controllers that have the ability with non - linear conversion capabilities are successful control applications of such systems. The performanc e of this controller can be increased by treating the method used at the design stage. In this study, fuzzy logic based controller that is improved nonlinear model of dc servo motor for speed control by using different fuzzy membership functions will be in vestigated on the system performance.
Gerçek hayattaki sistemlerin hemen hemen hiçbiri lineer değildir. Bulanık mantık doğrusal olmayan denetim yöntemleri arasında alternatif bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Sistemlerin doğrusal olmayan karakteristikleri; üyelik fonksiyonları, bulanık kural tabanı ve bulanık çıkarım işlemi ile temsil edilir. Durağan olmayan, enerji depolayıcı elemanlar içeren ve sistem parametrelerinin durum değişkenlerine bağlı olarak değiştiği sistemler lineer olmayan dinamik sistemlerdir. Dinamik sistemlerin genellikle lineer olmayan bir yapıya sahip olmasından dolayı kontrol uygulamalarını gerçekleştirmek oldukça zordur. Bu tür sistemlerin kontrol uygulamalarında lineer olmayan dönüşüm yeteneklerine sahip olan bulanık mantık esaslı denetleyiciler başarılı olmaktadır. Bu denetleyicilerin performansı, tasarım aşamasında kullanılan yöntemlerin iyileştirilmesiyle arttırılabilmektedir. Bu çalışmada, dc servo motorun lineer olmayan modelinin hız denetimi için farklı bulanık üyelik fonksiyonları kullanılarak geliştirilen bulanık mantık esaslı denetleyicinin sistem performansına etkileri araştırılacaktır.
  • M. Faik, “Elektrik Makineleri (Doğru Akım Makineleri) ”, Birsen Yayınevi 2006.
  • El-Samahy, A.A., Speed Control of Using Adaptive
  • Electronics Specialist Conference, Vol.3, pp.1118- 1123, 2000.
  • Cheung,J.Y.M, Cheng, K.W.E, Kamal, A.S., Motor Speed Control by Using a Fuzzy Logic Model Reference Adaptive Controller, 6th International Conference on Power Electronics and Variable Speed Drives, pp.430-435,1996.
  • Taheri, A., Tarihi, M.R, Adaptive Position Control of Three Degrees Freedom Platform, 2006 1st IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, pp. 1-5, 2006.
  • Akar, M., “Bulanık Mantık Yöntemiyle Bir Servo Motorun Kontrolü Ve Geleneksel Yöntemlerle Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005.
  • Özçalık, H.R., Türk, A., Yıldız, C., Koca,Z., “Katı Yakıtlı Buhar Kazanında Yakma Fanının Bulanık Mantık Denetleyici ile Kontrolü”, KSÜ Fen Bilimleri Dergisi, 11(1), 2008.
  • Jiang, W., “The Application of the Fuzzy Theory in the Design of Intelligent Building Control of Water Tank”, Journal of Software, Vol. 6,, No. 6, June 2011. [8] S.N.Engin, J.Kuvulmaz, V.E.Ömürlü “Fuzzy Control of an ANFIS Model Representing A Nonlinear Liquid-Level System” Neural Comput & Applic (2004) 13:202-210.
  • Jiang, W., “The Application of the Fuzzy Theory in the Design of Intelligent Building Control of Water Tank”, Journal of Software, Vol. 6,, No. 6, June 2011. [10] Berk, P., Stajnko, D., Vindis, P., Mursec, B., Lakota, M., “Synthesis Water Level Control by Fuzzy Logic”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 45, Issue 2, April 2011.
  • Berk, P., Stajnko, D., Vindis, P., Mursec, B., Lakota, M., “Synthesis Water Level Control by Fuzzy Logic”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 45, Issue 2, April 2011. Control, Power
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan Rıza Özçalık

Author: Ahmet Gani

Author: Erdal Kılıç

Author: Ökkeş Fatih Keçecioğlu

Bibtex @ { apjes29247, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {Akademik Platform}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {1 - 8}, doi = {10.5505/apjes.2014.02486}, title = {Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi}, key = {cite}, author = {Özçalık, Hasan Rıza and Gani, Ahmet and Kılıç, Erdal and Keçecioğlu, Ökkeş Fatih} }
APA Özçalık, H , Gani, A , Kılıç, E , Keçecioğlu, Ö . (2014). Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2 (3), 1-8. DOI: 10.5505/apjes.2014.02486
MLA Özçalık, H , Gani, A , Kılıç, E , Keçecioğlu, Ö . "Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2 (2014): 1-8 <http://dergipark.org.tr/apjes/issue/2198/29247>
Chicago Özçalık, H , Gani, A , Kılıç, E , Keçecioğlu, Ö . "Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2 (2014): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi AU - Hasan Rıza Özçalık , Ahmet Gani , Erdal Kılıç , Ökkeş Fatih Keçecioğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.5505/apjes.2014.02486 DO - 10.5505/apjes.2014.02486 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 2 IS - 3 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.5505/apjes.2014.02486 UR - https://doi.org/10.5505/apjes.2014.02486 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Platform Journal of Engineering and Science Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi %A Hasan Rıza Özçalık , Ahmet Gani , Erdal Kılıç , Ökkeş Fatih Keçecioğlu %T Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi %D 2014 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 2 %N 3 %R doi: 10.5505/apjes.2014.02486 %U 10.5505/apjes.2014.02486
ISNAD Özçalık, Hasan Rıza , Gani, Ahmet , Kılıç, Erdal , Keçecioğlu, Ökkeş Fatih . "Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2 / 3 (December 2014): 1-8. https://doi.org/10.5505/apjes.2014.02486