Year 2016, Volume 4, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-05-31

Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi

ALİ ÇAVUŞ [1]

1396 3740

ÖZET

               Türkiye’de son yılların istatiksel verileri incelendiğinde, iş kazası sonucu ölüm, meslek hastalığı ve sakat kalma vakalarında artış olduğu görülmektedir. İnşaat sektörü ise, iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır sonuçları bakımından diğer iş kolları arasında ilk sırada yer almaktadır.

               Bu çalışmada inşaat sektöründeki yaşanmış olan iş kazaları incelenmiş ve iş kazaları oluş biçimlerine göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen kaza tiplerinin de kendi içerisindeki sayısal dağılımları detaylandırılarak, kazalarının nedenlerini araştırma yoluna gidilmiştir. Yaşanmış iş kazalarına ait bu araştırma bulgularının bilinmesi ve değerlendirilmesi, iş kazalarını önleme yolunda başarı düzeyini arttıran bir faktör olacaktır. Bu açıdan, sektör çalışanlarına örnek olması amacıyla Türkiye’de belirli bir dönem aralığında gerçekleşen iş kazaları incelenmiş, inşaat sektöründeki iş kazalarının azaltılması yönünde çeşitli değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: İnşaat Sektörü, işçi sağlığı ve güvenliği, iş kazaları

  • . Müngen, U, 2011, İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi - 469 - 2011/5, s:32-39
  • . Arıoğlu, E, 1997, Türk İnşaat Sektöründe İş Kazalarının İstatiksel Değerlendirilmesi Ve En Aza İndirilmesi İçin Çıkış Yollarının Araştırılması, Beton Prefabrikasyon, Temmuz 1997, S, 43, İstanbul
  • . Ercan, A, 2010, Türkiye’de Yapı Sektöründe İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi, Politeknik Dergisi, Cilt:13, Sayı: 1 s. 49-53, İstanbul
  • . Baradan, S, Dikmen, Ü,Müngen, U, Aytekin,O, Sönmez, G, 2011, Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Mevzuatının İnşaat Sektörü Açısından İncelenmesi,Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi - 469 - 2011/5,s:6-14
  • . Dikmen, S, Ü,Akbıyık , R, Aytekin,O,Baradan,S,2011, İş ve Yapı Denetim Yasalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Bütünleşik İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik MimarlIk Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, SayI : 2, Eskişehir
  • . Usmen, M,Baradan, S,2011, İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanındaki İyileştirmeleri Etkileyen Faktörler: ABD Örneği,Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi - 469 –2011/5,S:40-48
  • . Yılmaz, F,2015, Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişlerinin İstatiksel Açıdan Değerlendirilmesi, İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi/Is,GucTheJournal of Industrial Relationsand Human Resource,Nisan/April 2015, Cilt/Vol: 17, Sayı/Num: 2, Sayfa/Page: 76-91
  • . Baradan, S,2006, Türkiye’ de İnşaat Sektöründe İş Güvenliğinin Yeri Ve Gelişmiş Ülkelere Kıyaslanması, Deü Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 1 s. 87-100 Ocak 2006, İzmir
  • . Yılmaz, F, Tan, O, 2015, Bir İnşaat Şantiyesinde İş kazalarının Neden Olduğu İş günü Kayıplarının İşverene Maliyeti,Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:7 Sayı:14, Kış 2015 ISSN 1307-9832
  • . Aydın , U, 2013, İş Sağlığı Ve Eğitiminin İş Kazaları V e Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Rolü, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, cilt: 27 sayı: 4 Temmuz 2013
Journal Section Articles
Authors

Author: ALİ ÇAVUŞ

Bibtex @ { apjes257738, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {Akademik Platform}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {0 - 0}, doi = {10.21541/apjes.63338}, title = {Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇAVUŞ, ALİ} }
APA ÇAVUŞ, A . (2016). Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4 (2), 0-0. DOI: 10.21541/apjes.63338
MLA ÇAVUŞ, A . "Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 4 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/apjes/issue/24322/257738>
Chicago ÇAVUŞ, A . "Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 4 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi AU - ALİ ÇAVUŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21541/apjes.63338 DO - 10.21541/apjes.63338 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 4 IS - 2 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.63338 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.63338 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Platform Journal of Engineering and Science Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi %A ALİ ÇAVUŞ %T Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi %D 2016 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 4 %N 2 %R doi: 10.21541/apjes.63338 %U 10.21541/apjes.63338
ISNAD ÇAVUŞ, ALİ . "Türkiye’de İnşaat Sektöründeki İş Kazalarının Sınıflandırılarak Nedenlerinin İncelenmesi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 4 / 2 (May 2016): 0-0. https://doi.org/10.21541/apjes.63338