Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 2667-4866 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University | http://dergipark.gov.tr/gusbd

29.089

98.850

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün sahibi olduğu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi dört ayda bir yayınlanan ulusal ve hakemli bilimsel bir dergidir. 2014 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayın hayatına devam etmiştir. 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141/ 30425  sayılı kanun  ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmış ve  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Aralık 2018 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2667-4866 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University | http://dergipark.gov.tr/gusbd
Cover Image

29.089

98.850

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün sahibi olduğu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi dört ayda bir yayınlanan ulusal ve hakemli bilimsel bir dergidir. 2014 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayın hayatına devam etmiştir. 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141/ 30425  sayılı kanun  ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmış ve  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Aralık 2018 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Cilt 6 Sayı 17 Last Issue
Volume 6 - Issue 17 - May 2019
 1. BAĞDATLI ZİHNÎ'NİN YÛSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİNİN HAMDULLAH HAMDÎ'NİN YÛSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK ETKİLENME BAĞLAMINDA SORGULANMASI
  Pages 173 - 183
  Nur Şerif Akyel
 2. TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE KURULAN VAKIFLARIN EKONOMİK YAPISI VE GELİR KAYNAKLARI
  Pages 184 - 196
  Oğuzhan Arslan
 3. TÜRK SİYASİ HAYATINDA HEGEMONİK TARİH TEZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
  Pages 197 - 212
  Erdem AYÇİÇEK
 4. APOKALİPTİK KİLİSELER
  Pages 213 - 228
  Doğu BARANAYDIN, Fırat BARANAYDIN
 5. GRUP FOLKLORU BAĞLAMINDA İCAT EDİLMİŞ YEMEK: SATUK BUĞRA HAN AŞI
  Pages 229 - 238
  Emine ÇAKIR
 6. TÜRK BÜTÇE SİSTEMİ İLE AZERBAYCAN VE RUSYA BÜTÇE SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
  Pages 239 - 244
  Saadat Ibrahımova
 7. CİBUTİ'DE YARDIM VAKIFLARININ OYNADIĞI ROL
  Pages 245 - 250
  Aden Abar
 8. DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE AİLE VE İKİLİ İLİŞKİLER
  Pages 251 - 259
  SAFURA İNAN
 9. JOHN LOCKE’DA “DOĞA DURUMU” KAVRAMININ TARİHSEL ARKA PLANI
  Pages 260 - 269
  Zülal Hazal KARAKAŞ
 10. TÜRKİYE’DE SAĞLIK FİNANSMAN SİSTEMİNDE GENEL VERGİLERİN YERİ VE ÖNEMİ
  Pages 270 - 279
  Elif KOCATAŞKIN
 11. LOCAL GOVERNMENT: A CASE STUDY OF UGANDA
  Pages 280 - 287
  Abdulrahman İmam LUBEGA
 12. KARL POPPER FELSEFESİNDE BİLİMSEL DOĞRULAR VE YANLIŞLANABİLİRLİK İLKESİ
  Pages 288 - 294
  Mercan Maden
 13. SÜLEYMAN FÂİK EFENDİ MECMUASINDA KISA BİR GEZİNTİ
  Pages 295 - 308
  Zeynep Merinos
 14. THE RELATIONSHIP BETWEEN CORRUPTION AND UNEMPLOYMENT RATES IN KENYA
  Pages 309 - 318
  Douglas Getuma ONCHARI
 15. HABERMAS VE BAUMAN’DA ENTELEKTÜEL KAVRAMI
  Pages 319 - 324
  Alican Özer
 16. LEYLA İLE MECNUN HİKÂYESİ'NİN ŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANI'NA YANSIMASI
  Pages 325 - 339
  Esma Polat
 17. KAMU KURUMLARINDA KÜÇÜLME YAKLAŞIMI: TÜRKİYE VE FRANSA ADALET BAKANLIKLARI ÖRNEĞİ
  Pages 340 - 351
  Cengiz Sarı
 18. TÜRKÇE VERİNTİLER SÖZLÜĞÜNDE ÇİÇEKLER, SÜS BİTKİLERİ
  Pages 352 - 368
  Serpil SOYDAN
 19. ULUSLARARASI ÇERÇEVEDE GIDA REJİMLERİ, ÇOK ULUSLU TARIM GIDA ŞİRKETLERİ VE SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİLİK
  Pages 369 - 383
  Bilgen Taşdoğan
 20. EPİK ANLATILARDA ÇATIŞMA UNSURLARININ ÇÖZÜMLENMESİ: “OĞUZ KAĞAN DESTANI” ÖRNEĞİ
  Pages 384 - 390
  Osman Turan Arıkoğlu
 21. MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMALARININ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN MEMNUNİYET VE KULLANMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 391 - 408
  Musa Ünalan, Tevfik Şükrü Yapraklı, Zeynep Kaçer
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2148-8924 2148-8924 2014-2018