Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 208 - 214 2019-01-30

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hacı Arif TUNÇEZ [1]

92 167

Değerleme muhasebede önemli bir süreçtir. Muhasebe bilimi açısından değerleme, bir işletmenin finansal tablo unsurlarının değerini belirleme işlemidir. Finansal tablo unsurlarının belli bir tarihteki değerini tespit etmek amacıyla farklı değerleme yöntemleri kullanılır. TMS, finansal raporlama sistemine önemli değişiklikler getirmektedir. Bu süreçte, TMS ve VUK uyarınca varlık ve borçların değerleme esasları ve bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların işletmeler tarafından bilinmesi gerekmektedir.

TMS açısından varlık ve yükümlülükleri değerleme ölçüleri esas itibariyle; tarihi maliyet, cari maliyet, gerçekleşebilir değer ve bugünkü değerden oluşmaktadır. VUK değerleme hükümleri bilanço kalemlerinin bütününü aktif ve pasifiyle değerlenmeye tabi tutan ve sistematiğe dayanan bir yaklaşımdır. Bu çalışmada Türk vergi hukukunun değerlemeye bakışı, VUK’ndaki değerleme yöntemlerinin, TMS değerleme ölçüleri ile karşılaştırılarak açıklanmaya çalışılmıştır.

TMS, VUK, Değerleme
 • AKDOĞAN, Nalan ve AYDIN, Hamdi, 1987, Muhasebe Teorileri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 44, Ankara.
 • ATAMAN, Ümit, 1996, Genel Muhasebe, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • ATAMAN, Ümit, 2010, Genel Muhasebe-Muhasebede Dönem İçi İşlemleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • AYÇİÇEK, Fahri, 2011, Değeri Düşen Maddi Duran Varlıkların Ölçümlemesinde İşletmeye Özgü Bir Değer Olarak “Kullanım Değeri”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 103.
 • ÇABUK, Adem, 2001, Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 188, Bursa.
 • GÜÇLÜ, Faruk, 2004, Dönem Sonu İşlemleri Envanter ve Bilanço, Teknoed Yayınları, Ankara.
 • DUMAN, Haluk ve YÜCENURŞEN, Mehmet, 2017, TMS/TFRS Ve VUK Çerçevesinde Değer, Değerleme Ve Ölçüm, Social Sciences Studies Journal, Cilt: 3, Sayı: 10.
 • ERGİN, Hüseyin ve SEVİM, Şerafettin, 2001, Envanter Bilanço, Ekspres Matbaası, Kütahya.
 • ERGİN, N. Emre, 2016, Vergi Mevzuatı ile TMS/TFRS’nin değerleme Ölçüleri açısından Karşılaştırılması, Vergi Dünyası, Sayı: 418.
 • GÜCENME, Ümit, 2002, Envanter, Marmara Kitabevi, Bursa.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları.
 • ÖZTÜRK, Bünyamin ve ÖZER, Mustafa, 2003, Dönem sonu Envanter ve Değerleme İşlemleri, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
 • SENEL, Said Alpagut, vd., 2011, Türkiye Muhasebe Standartlarında Yer Alan Bir Değerleme Ölçüsü: Gerçeğe Uygun Değer, e-Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 6, Sayı: 1.
 • TOKAY, S. Hüseyin ve DERAN, Ali, 2008, Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları’nda Değerleme Ölçüleri, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 90.
 • Vergi Usul Kanunu.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hacı Arif TUNÇEZ (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { asead510804, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {208 - 214}, doi = {}, title = {TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {TUNÇEZ, Hacı Arif} }
APA TUNÇEZ, H . (2019). TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 208-214. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/510804
MLA TUNÇEZ, H . "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 208-214 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/510804>
Chicago TUNÇEZ, H . "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 208-214
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Hacı Arif TUNÇEZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 208 EP - 214 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Hacı Arif TUNÇEZ %T TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD TUNÇEZ, Hacı Arif . "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 208-214.
AMA TUNÇEZ H . TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 208-214.
Vancouver TUNÇEZ H . TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 214-208.