Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-9963 | Yayın Aralığı Aylık | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İrfan TÜRKOĞLU | www.asead.com.tr


Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı her ay yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.  


Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-9963 | Yayın Aralığı Aylık | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İrfan TÜRKOĞLU | www.asead.com.tr
Kapak Resmi


Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı her ay yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.  


Cilt 7 - Sayı 8 - 30 Ağu 2020
 1. BAĞIMSIZLIK ÖNCESİ AZERBAYCAN ANAYASAL GELİŞMELER TARİHİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
  Sayfalar 1 - 19
  Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
 2. ÖĞRETMENLERİN ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 20 - 44
  Semra KİYE , Prof. Dr. Metin PİŞKİN
 3. PORTFÖY YATIRIMLARI VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YENİ SANAYİLEŞEN ÜLKELER ÖRNEĞİ
  Sayfalar 45 - 55
  Meltem KILIÇ
 4. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİ ŞARKILARIN SÖZLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 56 - 78
  Nazike KARAGÖZOĞLU
 5. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 79 - 98
  Muhammet ÇANKAYA
 6. 2005 VE 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE YAYINLANMIŞ 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÖRSEL KAYNAKLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 99 - 115
  Mehtap POLAT , Tuğba Cevriye OZKARAL
 7. İSLÂM HUKUKUNA GÖRE SANAL ORTAMDA MANEVİ HAKLAR
  Sayfalar 116 - 129
  Abdullah AKIN
 8. KÜRESEL AFETİN YEREL YANSIMALARI: COVID-19’UN BİTLİS ESNAFI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 130 - 145
  Celal İNCE
 9. RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT SYNDROME AND TASK PERFORMANCE DURING COVID 19: A FIELD STUDY
  Sayfalar 146 - 162
  Nurgül ERDAL
 10. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK MATEMATİK OKURYAZARLIK ÖZ YETERLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 163 - 180
  Elif Nur PELİTLİ , Hale YETİM
 11. MEHMED EMİN FEYZÎ BEY VE İLÂVE-İ ŞUÂÂT ÜZERİNE
  Sayfalar 181 - 190
  Hashim TOTONJI
 12. II. DÜNYA SAVAŞINDA JAPONYA’NIN UYGULADIĞI ASYA KATLİAMLARI
  Sayfalar 191 - 201
  Aoezan NAJMULDEEN
 13. YEREL YÖNETİŞİM UYGULAMASI OLARAK KENT KONSEYLERİNİN MALATYA KENT KONSEYİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 202 - 225
  Esra ÇİĞDEM