Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 187 - 199 2019-01-30

ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Fatih BAL [1]

76 184

Bu araştırma, sigarayı bırakma merkezinde 02 Ocak-15 Ocak tarihlerinde 18-60 yaşları arasında sigara bağımlılığı nedeniyle başvuran bireylere uygulanan Şema Terapi'nin sigara içme davranışına etkisi değerlendirmek amacıyla yarı deneysel araştırma olarak yapılmıştır. Araştırmada katılımcılar iki gruba eşit dağılımlı sekiz deney grubu ve sekiz kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni Şema Terapi ve bağımlı değişkeni katılımcıların sigara içme davranışı olarak belirlenmiştir. Katılımcılara uygulanan Şema Terapinin etkisi bilgisayar ortamında değerlendirilerek analiz edilmiştir. Katılımcıların bağımlı değişken verileri Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ile ölçülmüştür. Deney ve kontrol grubunun öntest sontest sonuçları arasındaki fark Mann Whitney U-Test ve ilişkili örneklem Wilcoxon Sıralı Test ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, Şema Terapinin sigarayı bırakma davranışı üzerinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Şema Terapi, Uyumsuz Şemalar, Sigara
  • Alışkın, O., Savaş, N., İnandı, T., Peker, E., Erdem, M., ve Yeniçeri, A. (2015). Mustafa kemal üniversitesi tıp fakültesi hastanesi sağlık personelinin sigara içme ve bağımlılık durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 6(24), 32-42.Bozkurt, N., ve Bozkurt, A.I. (2016). Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test oluşturulması. Pamukkale Üniveristesi Tıp Dergisi, 9(1),45-51.Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar.Kömürcü, B., ve Gör, N. (2016). Erken dönem uyumsuz şemalar ve kaygı üzerine birderleme. Nesne, 4(8), 183-203.Kömürcü, B., ve Gör, N., (2016). Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Kaygı Üzerine Bir Derleme. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 4, (8), 183-203.Odgen, J. (2016). Sağlık psikolojisi. (G. Dirik. Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Ögel, K. (2001). Madde bağımlılarına yaklaşım ve tedavi. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.Powers, R. A. & Matano, R. (2008). Madde kullanımı ve suistimali. I.D. Yalom (Ed.). Ergen terapisi içinde (ss.85-152). İstanbul: Prestij Yayınları.Sağlam, L. (2017). Nikotin bağımlılığının klinik değerlendirilmesi. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, 4 (1), 78-89. Soygüt G, Çakır Z (2009) Ebeveynlik biçimleri ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilerde kişilerarası şemaların aracı rolü: Şema odaklı bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2), 144-52.Tetik, B. K. (2018). Nikotin kullanım bozukluğu ve tedavisi. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlısı Kongresi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti (2016). Sigara vücudun düşmanı. TBM Alan Kitaplığı Dizisi: 8. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.Yıldız, E. (2016). Bağımlılık terimleri sözlüğü. İstanbul: Truva Yayınları.Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders. Sarasota, FL.Professional Resource Press.Young, J.E., Klosko, J.S., &., Weishaar, M.E. (2008). Şema terapi. İstanbul: Litera Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-9974-2033
Author: Fatih BAL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { asead512303, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {187 - 199}, doi = {}, title = {ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {BAL, Fatih} }
APA BAL, F . (2019). ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 187-199. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/512303
MLA BAL, F . "ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 187-199 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/512303>
Chicago BAL, F . "ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 187-199
RIS TY - JOUR T1 - ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Fatih BAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 199 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ %A Fatih BAL %T ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD BAL, Fatih . "ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 187-199.
AMA BAL F . ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 187-199.
Vancouver BAL F . ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 199-187.