Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 67 - 81 2019-04-30

ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE

Onur Başar ÖZBOZKURT [1]

16 21

Strateji ve stratejik yönetimin, geçmişte olduğu üzere, günümüzde de önemini korumaya devam ettiği ve gelecekte de işletmeler açısından daha büyük önem taşıyacağı düşünülmektedir. Klasik stratejik yönetim bakış açısından çağdaş stratejik yönetim anlayışına uzanan süreç ve özellikle çağdaş stratejik yönetim mimarisine ilişkin alanyazına katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, klasikten çağdaş stratejik yönetim yaklaşımına ilişkin kuramsal çerçeve, çağdaş stratejik mimari ve ilgili temel bileşenler ile çağdaş stratejik yönetim süreci detaylı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından sağlam bir stratejik tasarım ile mimariye ve stratejik araçlara ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bu kapsamda, çağdaş stratejik yönetimin temel araçlarının stratejik niyet, vizyon, misyon, uzun dönemli amaçlar, taktik ve politikalar, temel yetenekler ve stratejik kontrolden oluştuğu;  çağdaş stratejik yönetimin ise amaç- hedeflerin oluşturulması, stratejistler, verilerin toplanması, çevrenin analizi, stratejilerin formülasyonu, stratejik karar ve seçim, stratejilerin uygulanması ile kontrol ve değerlendirme gibi bileşenleri içerdiği ve sekiz aşamadan oluştuğu görülmektedir.

Strateji, Stratejik Yönetim, Stratejist, Çağdaş Stratejik Mimari, Organizasyon
 • Andrews, K. R. (1980). The Concept of Corporate Strategy, Richard D. Irwin. Inc. Homewood. Illinois.
 • Arıcı, E.D., İçigen, T.E. Özdemir, B., Özen, J. & Sarvan, F. (2003). On Stratejik Yönetim Okulu: Biçimleşme Okulunun Bütünleştirici Çerçevesi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 86, 78-94.
 • Bakoğlu, R. (2010). Çağdaş Stratejik Yönetim. Beta Yayınevi, (1. Baskı). İstanbul.
 • Barca, M., (2005). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi.
 • Barca, M. (2006). Yöneticiniz Ne Düzeyde Stratejist?. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Erzurum, Mayıs, 435.
 • Barney, J. B. (1995). Looking inside for Competitive Advantage, The Academy of Management Executive. Vol. 9, No. 4 (November), 49-50.
 • Blackwell, R., & Eppler, D. (2014). An approach to strategic situation analysis: Using models as analytical tools. Journal of Global Business Management, 10(1), 81.
 • Chandler, A. D. (1962). Strategy And Structure: Chapters In The History Of The American Enterprise. Massachusetts Institute Of Technology, Cambridge.
 • David, F. & Pearce, J. A. (1987). Corporate Mission Statements: The Bottom Line. The Academy of Management Executive, vol. 1, No. 2, May, 109.
 • Dess, G. G. & Miller, A. (1996). Strategic Management. Second Edition, Mc Graw-Hill Series in Management, USA.
 • Eren, E. & Özdemirci, A. (2018). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ghoshal, S., Mintzberg, H. & Quinn, J. B. (1998). Readings in the Strategy Process. Prentice Hall, England.
 • Grant, M. R. & Jordan, J. (2014). Stratejinin Temelleri, Çev. Gamze Sart, Nobel Yayın, Ankara.
 • Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1989). Strategic Intent. Harvard Business Review, 67(3), 63-76.
 • Hamel, G. & Prahalad, C. K. (1990). The core competence of the corporation. Harvard business review, 68(3), 79-91.
 • Hill, C., Jones, G. & Schilling, M. (2014). Strategic management: theory: an integrated approach. Cengage Learning., ed.11.
 • Hiriyappa, B. (2008). Strategic Management for Chartered Accountants. 2008, New Age International, press, pp. 35-44.
 • Horwath, R. (2006). The origin of strategy. Strategic Thinking Institute, 1-5. https://www.strategyskills.com/Articles_Samples/origin_strategy.pdf, Erişim Tarihi: 01.03.2019
 • Kurt, D. & Livvarçin, Ö. (2012). Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori. Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. Financial Times Prentice Hall.
 • Marşap, A. (2017). Çağdaş Stratejik Yönetişim, Nobel Yayınevi.
 • Mintzberg, H. (1987). The strategy concept: Five PS For Strategy. California Management Review.
 • Mirze, S.K. (2014). İşletmelerde Stratejik Planlama. Nobel Yayınevi, (1. Baskı). Ankara.
 • Blackwell, R., & Eppler, D. (2014). An approach to strategic situation analysis: Using models as analytical tools. Journal of Global Business Management, 10(1), 80.
 • Mirze, S.K. & Ülgen, H. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Beta Yayınevi, (5. Baskı). İstanbul.
 • Persaud, N., Woodhouse, M., & Scriven, M. (2016). Enhancing the Strategic Management. Process Through the Use of Professional Evaluation Methods and the Logic of Evaluation. Journal of MultiDisciplinary Evaluation, 12(26), 1-11.
 • Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Technics for Analyzing Industries and Competitors, New York, Free Press.
 • Porter, M. (1985). Competitive Advantage Creating And Sustaining Superior Performance. New York: Simon & Schuster Adult Publishing Group.
 • Prahalad, C. K. (1997). Strategies for growth. Rethinking the future: rethinking business, principles, competition, control & complexity, leadership, markets and the world, p. 63-75.
 • Sekhar, G. S. (2010). Business policy and strategic management. New Delhi, IK International Publishing House.
 • Thenmozhi, M. (2014). Management Science I. https://nptel.ac.in/courses/122106031/Pdfs/9_1.pdf. Erişim Tarihi: 08.03.2019.
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=STRATEJ%C4%B0, Erişim Tarihi: 01.03.2019.
 • Uçkun, N. (2009). Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci. Beta Yayınevi, (1. Baskı). İstanbul.
 • Yiğit, S. & Yiğit, A. M. (2011). Stratejik Yönetimde Dış Çevre Analizi: Kobi’ler ve Büyük İşletmeler Arasında Bir Karşılaştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (38), 119-136.
 • www.yildizholding.com.tr/basinda-biz/yildiz-holding-united-biscuits-i-alarak-dunyanin-ucuncu-buyuk-biskuvi-sirketi-oldu, Erişim Tarihi: 02.03.2019.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2325-2433
Author: Onur Başar ÖZBOZKURT (Primary Author)
Institution: ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead550424, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {67 - 81}, doi = {}, title = {ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {ÖZBOZKURT, Onur Başar} }
APA ÖZBOZKURT, O . (2019). ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 67-81. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/550424
MLA ÖZBOZKURT, O . "ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 67-81 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/550424>
Chicago ÖZBOZKURT, O . "ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 67-81
RIS TY - JOUR T1 - ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE AU - Onur Başar ÖZBOZKURT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 81 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE %A Onur Başar ÖZBOZKURT %T ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD ÖZBOZKURT, Onur Başar . "ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 67-81.