Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 175 - 184 2019-04-30

ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER

Duygu YAVUZ [1]

32 48

Çocuk edebiyatı için halk edebiyatı eserleri temel ve milli kaynaklardır. Çocuk edebiyatı, bir toplumun kültürünün yansımasıdır. Yüzyıllardır süregelen Türk kültürü, halk edebiyatı ve gelenekleri, çocuk edebiyatı aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Türk halk edebiyatı motifleri, çocuk edebiyatı için çok geniş bir çalışma alanı sunmaktadır. Bir toplumu toplum yapan, ortak değerleridir. Ortak değerlerin aktarılmasını sağlamak da, toplumdaki her bireyin vatandaşlık görevidir. Bu makalede, çocuk edebiyatının Türkiye’de ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, çocuk edebiyatı ve kültürel sembollerin tanımları, çocuk edebiyatının hedef kitlesi,  Türk halk edebiyatının bir parçası olan ve aynı zamanda çocuk edebiyatında yer alan edebi ürünler, örneklerle açıklanmış, Türk halk edebiyatının çocuk edebiyatı aracılığıyla çocukların gelişimlerini nasıl desteklediği ifade edilmiştir.

çocuk edebiyatı, kültürel semboller, çocuk edebiyatı ve kültür
  • AKSOY, Ö.A. (1983), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul.ALAYLIOĞLU, R. ve OĞUZKAN, F. (1976), Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü, İstanbul: İnkılap ve Ala Yayınevleri.ARI, S. (2016a), “Çeviribilimde Yeni Yaklaşımlar: Sembolik Formlar Kuramı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4): 39-46.ARI, S. (2016b), “Çeviri ve Kültürel Semboller”, İstanbul: Değişim Yayınları.BORATAV, P.N.(1984), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.ÇELEBİOĞLU, A. (1987), ‘Ninnilerimize Dair’ Çocuk Edebiyatı Yıllığı, İstanbul: Gökyüzü Yayınları.ÇER, E. (2016), 0-6 Yaş Çocuk Kitaplarında Çocuk Gerçekliği ve Çocuğa Görelik, Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.DEMİRAY, K. (1977), Açıklamalı Çocuk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: İnkilap ve Aka Kitabevleri.DİLİDÜZGÜN, S.(1996), Çağdaş Çocuk Yazını: Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.DUYMAZ, A. (2002), İrfanı Arzulayan Sözler Tekerlemeler, Ankara: Akçağ Yayınları.ELÇİN, Ş. (2000), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.GÜLEÇ, H.Ç. ve GEÇGEL, H. (2006), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Kök Yayıncılık.GÜLERYÜZ, H. (2006), Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.GÜNAY, U. (1975), Elazığ Masalları, Erzurum.GÜNAY, U.T.(2000), “Dede Korkut Kitabı ve Toplumsal Değerlerin Tahlili”, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Ankara.KANTARCIOĞLU, S. (1991), Eğitimde Masalın Yeri, İstanbul: Milli Eğitim Yayınları.KARATAŞ, T. (2007), Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.LÜLE, E. (2007), ‘Yedi Farklı Çocuk Kitabının Çocuk Yazını İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi’, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 17-30.OĞUZKAN, A.F. (2006), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık.ÖZBAY, M. (2001), “Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirme Yolları”, Türk Dili, (589), s. 9-15.ÖZDEMİR, E. (1990), Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, İstanbul: Remzi KitabeviÖZDEMİR, E. (1995), Eleştirel Okuma, Ankara: Bilgi Yayınevi.PROPP, V.(1998), Folklor Teori ve Tarih, (Çev. Hasgül, N. Ve Tanyel, T.) İstanbul: Avesta Yayınları.SAKAOĞLU, S. (1999), Masal Araştırmaları, Ankara: Akçağ Yayınevi.SEVER, S.(2011), Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Ankara: Anı Yayıncılık.SEVER, S.(2012), Çocuk ve Edebiyat, İzmir: Tudem Yayınevi.SEYİDOĞLU, B. (1986), Türk Dili ve Edebiyatı Ansikolopedisi, Cilt:6, İstanbul: Dergah YayınlarıSINAR, A. (2006), Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4(7), s.175-225.ŞİMŞEK, A.(2006), “Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanı Çocuk Edebiyatı Ürünlerinden Yararlanma Bağlamında Çağdaş Dünyanın Neresindedir?” (4-6 Ekim 2006) II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.ŞİMŞEK, T. (2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Rengarenk Yayınları.ŞİRİN, M. R. (1987), Çocuk Edebiyatı Yıllığı, İstanbul: Gökyüzü Yayınları.ŞİRİN, M. R. (1998), 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.ŞİRİN, M. R. (2007). Çocuk Edebiyatı Kültürü / Okuma Alışkanlığı ve Medya Sarmalı, Ankara: Kök Yayıncılık.TOSUN, M. ve ARI, S.(2016) “Resimli Hikaye Çevirilerinde Sembolik Değerlerin Aktarımı Üzerine Bir İnceleme”, Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü içinde. S. 257-265. Trakya Üniversitesi Yayınları No: 171.TURAN, E.(1998), “Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi ve Çocuk Edebiyatı”, Türk Dili, Nisan (556): 302-306.TÜR, G. ve TURLA, A. (1999), Okul Öncesinde Çocuk, Edebiyat ve Kitap, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANSİKLOPEDİSİ (1979), Cilt:3, İstanbul: Dergah YayınlarıTÜRKİYE BİLİMSEL AKADEMİSİ (2011), Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Yeni Reform Matbaacılık.URAL, S. (2013), Çocuk Edebiyatı.(Ed. Gönen, M.), Ankara: Eğiten KitapYALÇIN, A. ve AYTAŞ, G. (2005). Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.ZENGİN, A.Y. ve ZENGİN, N. (2007), Eğitim Fakülteleri için Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Truva Yayınları
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Duygu YAVUZ (Primary Author)
Institution: Sakarya Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead552337, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {175 - 184}, doi = {}, title = {ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER}, key = {cite}, author = {YAVUZ, Duygu} }
APA YAVUZ, D . (2019). ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 175-184. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/552337
MLA YAVUZ, D . "ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 175-184 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/552337>
Chicago YAVUZ, D . "ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 175-184
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER AU - Duygu YAVUZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 184 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER %A Duygu YAVUZ %T ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD YAVUZ, Duygu . "ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 175-184.