Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 185 - 197 2019-04-30

THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Burçin DEĞİRMEN [1] , Funda KIZILER EMER [2]

22 28

İzlek bilim (Tematoloji) ağırlıklı ikili karşılaştırma yapacağımız bu çalışmamızda; Theodor Storm'un Der Schimmelreiter (1888) novelindeki bent (set) ile Ahmet Üstel'in yazdığı ve yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı Köprü (1975) adlı filmde bahsi geçen köprü motifleri karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Çalışmamıza konu olan eserler zaman ve yaşanılan coğrafya açısından farklılıklar teşkil etse de, tematik açıdan benzerlikler taşıdığı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda adı geçen eserlerde benzer işlevlere sahip olması nedeniyle "ortak motif" olarak tespit ettiğimiz "bent" ve "Köprü" motifleri aracılığıyla aktarılmak istenen geleneksel ile modern toplum çatışması, toplum çıkarlarıyla bireysel çıkarların ters düşmesi gibi temalar karşılaştırmalı edebiyat biliminin ışığında inceleyeceğiz. 

Theodor Storm, Der schimmelreiter, Ortak Motif, Ahmet Üstel, Şerif Gören
  • Atayman, Veysel. (2005). Hayalet Süvari, çev. G. O. Yavaş, İstanbul: Bordo- Siyah Klasik Yayınları.Aytaç, Gürsel. (1983). Yeni Alman Edebiyatı Tarihi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.Aytaç, Gürsel. (2016). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara: Doğu Batı Yayınları.Bahçe, Serdal (2017). “İşçileşme ve Mühendisin Oasisi’i”, Elektrik Mühendisliği. Dosya. 2017 Temmuz • Sayı-461, s. 47-50.Bayram, Yavuz. (2004). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Ve Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S:16 (Güz 2004), 69-93.Chion, Michel. (1992). Bir Senaryo Yazmak, çev. N.T.Öztokat, İstanbul: Agora Kitaplığı.Çolak, Mustafa (2015). "Theodor Storm'un «KIRATLI» İsimli Hikâyesinde Mekan Yapısı ve Sembolik Fonksiyonu". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2015): 109-118.Deammrich, G. Ingrid. (1995). Themen und Motive in der Literatur, Tübingen: Uni-Taschenbücher. Dorsay, Atilla (1989). “Yanlış Senaryo, Becerikli Çekim: Köprü”, Sinemamızın Umut Yılları, 1970-80 Arası Türk Sinemasına Bakışlar. İstanbul: İnkılâp Kitabevi, s. 222-223.Emer, Kızıler, Funda. (2012). “Die Imagologie Als Arbeitsbereich Der Komparatistik,” Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 8, s. 1-17.Emer Kızıler, Funda. (2017). “Karşılaştırmalı Edebiyat bilimine Genel Bir Bakış”, IBAD International Scientific Researches Association-Journal, 20-23.Nisan.2017, s.153-160.Freedman, William.(2009). Edebi Motif: Bir Tanım ve değerlendirme, çev. Funda Özşener, Yedi, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Dergisi, Sayı: 2 S:64Frenzel, Herbert und Elizabeth, (1994). Daten deutscher Dichtung Chronologischer Abriβ der deutschen Literaturgeschichte, München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG.Gören,Şerif,(1975). Köprü, Renkli Akün film Yapımı, 1975Karadoğan, Ali. (1999). Şerif Gören Sineması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim DalıKefeli, Emel. (2000). Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, İstanbul, KitabeviKeleş, Nejdet.(2015). Theodor Storm’un “Kıratlı” Noveline Yansıyan Alman Batıl İnançları Ve Efsaneleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 27 (Bahar 2015), 17-36.Rothmann, Kurt. (2003). Kleine Geschichte der deutschen Literatur, Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co.Storm, Theodor. (1962). “Der Schimmelreiter”, Am Grauen Meer. Gesammelte Werke. (Hg.) Rolf Hochhuth, Gütersloh: Bertelsmann Lesering, s. 660-732.Storm, Theodor. (2005). Hayalet Süvari, çev. G. O. Yavaş, İstanbul: Bordo- Siyah Klasik Yayınları.Wilpert, von Gero. (1989). Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart: Kröner Verlag.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Burçin DEĞİRMEN
Country: Turkey


Author: Funda KIZILER EMER

Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @art and literature { asead553026, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {185 - 197}, doi = {}, title = {THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {DEĞİRMEN, Burçin and KIZILER EMER, Funda} }
APA DEĞİRMEN, B , KIZILER EMER, F . (2019). THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 185-197. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553026
MLA DEĞİRMEN, B , KIZILER EMER, F . "THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 185-197 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553026>
Chicago DEĞİRMEN, B , KIZILER EMER, F . "THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 185-197
RIS TY - JOUR T1 - THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI AU - Burçin DEĞİRMEN , Funda KIZILER EMER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 197 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI %A Burçin DEĞİRMEN , Funda KIZILER EMER %T THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD DEĞİRMEN, Burçin , KIZILER EMER, Funda . "THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 185-197.
AMA DEĞİRMEN B , KIZILER EMER F . THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 185-197.
Vancouver DEĞİRMEN B , KIZILER EMER F . THEODOR STORM'UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN'IN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 197-185.