Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 61 - 75 2018-06-21

DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ

Mehmet EVSİLE [1]

106 291

Demokrat Parti döneminde uygulanan ekonomik politikalar, iktidar dönemlerinde ve sonraki yıllarda tartışmalara konu olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada oluşan ortama ve Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı ekonomik modellere paralel olarak, Demokrat Parti iktidarı da dışarıdan borçlanarak kalkınma modeli uygulamaya başlamıştır. İktidarın ilk yıllarında başarılı olan bu model, özellikle Demokrat Parti iktidarının ortalarından itibaren  finans sıkıntısı yaşamaya başlamıştır. Bu sıkıntıların sonunda 4 Ağustos 1958 Ekonomik İstikrar Programı ilân edilmiştir. İstikrar programının gerekçeleri ve sonuçları iktidar ve muhalefet patileri mensupları tarafından tartışılmıştır. Muhalefet mensupları bu programın bir “devalüasyon” olduğunu; iktidar partisi mensupları ise “prim sistemi” olduğunu, ekonomik uygulamaları ile bir  “İktisadî İstiklâl Mücadelesi” verdiklerini söylemişlerdir. Bu makalede Demokrat Parti’nin uyguladığı ekonomik politikalarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi’ne yansıyan bilgiler işlenerek literatüre katkı yapılacaktır.

: Demokrat Parti, Ekonomik Programlar, Dış Borçlanma, 4 Ağustos 1958 İstikrar Programı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi (9. Dönem); Cilt:20, Ankara, 1953.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (10. Dönem); Cilt:5, Ankara, 1955.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (10. Dönem); Cilt:10, Ankara, 1956.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (10. Dönem); Cilt:17, Ankara, 1957.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (11. Dönem); Cilt:2, Ankara, 1958.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (11. Dönem); Cilt:7, Ankara,1959.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (11. Dönem); Cilt:12, Ankara, 1960.
 • Hükümetler ve Programları I.Cilt 1920-1960, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayını, Ankara, 1988.
 • Kanca, Osman Cenk (2012). 1950-1960 Arası Türkiye’de Uygulanan Sosyo-Ekonomik Politikalar, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2012, Cilt:9, Sayı: 19, s.47-63.
 • Karaçor, Zeynep-Atabey Ayşegül (2001). Türkiye Ekonomisinde Uygulanan İstikrar Politikalarının Tarihsel Süreç İçinde Analizi ve Bu Süreç İçerisinde Karar Birimlerinin Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt:4, Sayı:1 s.117-148.
 • Kılıçbay Ahmet (1991). Türk Ekonomisi, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Taş,, Mahir (2014), Menderes Döneminin Ekonomi Politiği ve 1958 İstikrar Programı, Mevzuat Dergisi, Yıl:7, Sayı:76.
 • Turgut, Serdar (1991). Demokrat Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi, Ankara.
 • Yenal, Oktay (2017). Cumhuriyet’in İktisat Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5289-8703
Author: Mehmet EVSİLE (Primary Author)
Institution: Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Country: Turkey


Bibtex @research article { asobid399226, journal = {Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2548-0480}, eissn = {2602-2567}, address = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {61 - 75}, doi = {}, title = {DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ}, key = {cite}, author = {EVSİLE, Mehmet} }
APA EVSİLE, M . (2018). DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 61-75. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asobid/issue/37669/399226
MLA EVSİLE, M . "DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 61-75 <http://dergipark.org.tr/asobid/issue/37669/399226>
Chicago EVSİLE, M . "DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 61-75
RIS TY - JOUR T1 - DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ AU - Mehmet EVSİLE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 75 VL - 2 IS - 3 SN - 2548-0480-2602-2567 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ %A Mehmet EVSİLE %T DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2548-0480-2602-2567 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD EVSİLE, Mehmet . "DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİSADÎ İSTİKLÂL MÜCADELESİ". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (June 2018): 61-75.