Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 19 - 60 2018-06-21

Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye

Mehtap Erdoğan Taş [1]

54 235

Bugüne kadar üzerinde fazla çalışma yapılmamış ve manzum hilyeler ile levha hilyeler kadar dikkat çekmemiş olmakla birlikte edebiyatımızda çok sayıda mensur hilye yazılmıştır. Bunlardan biri de yazıldığı yüzyılı göz önünde bulundurarak mensur hilyelerin ilk örneklerinden olduğunu düşündüğümüz Şeyhülislam Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye adlı eseridir. Elinizdeki çalışmada önce mensur hilyeler ve bu hilyelerin nüshaları hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu eser; yazılış tarihi, nüshaları, şekil ve muhteva özellikleri gibi çeşitli açılardan incelenmiştir. Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye ile Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin küçük oğlu Mehmed Es‘ad Efendi’nin Gülistân-ı Şemâ’il adlı manzum hilyesi arasındaki dikkat çekici bazı benzerliklere değinilmiş ve çalışmanın sonuna hilyenin transkripsiyonlu metni eklenmiştir.


hilye, mensur, Şeyhülislam Hoca Sa‘deddîn, Mehmed Es‘ad Efendi
  • Daş, Abdurrahman (2003). Hoca Saadeddin Efendi’nin Hayatı ve Eserleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.14, s. 165-207.
  • Erdoğan, Mehtap (2013). Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
  • Gözütok Tamdoğan, Zehra (2016). Türk-İslam Edebiyatında Hilye ve “Halîl B. Ali el-Kırımî’nin Mensur Hilye-i Nebevîsi. İstem, Yı:14, S.28, s. 389-413.
  • Lokman bin Hüseyin El-Urmevî, Kıyâfetü’l-İnsâniyye Fî Şemâ’ili’l-Osmâniyye, Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Tarih No: 1216.
  • Uğur, Ahmet vd. (1997). Kitâbü’t-Târîh-i Künhü’l-Ahbâr Gelibolulu Mustafa ‘Âlî Efendi, I. Cilt, I. Kısım. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehtap Erdoğan Taş (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { asobid407615, journal = {Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2548-0480}, eissn = {2602-2567}, address = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {19 - 60}, doi = {}, title = {Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye}, key = {cite}, author = {Erdoğan Taş, Mehtap} }
APA Erdoğan Taş, M . (2018). Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 19-60. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asobid/issue/37669/407615
MLA Erdoğan Taş, M . "Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 19-60 <http://dergipark.org.tr/asobid/issue/37669/407615>
Chicago Erdoğan Taş, M . "Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 19-60
RIS TY - JOUR T1 - Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye AU - Mehtap Erdoğan Taş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 60 VL - 2 IS - 3 SN - 2548-0480-2602-2567 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye %A Mehtap Erdoğan Taş %T Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2548-0480-2602-2567 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Erdoğan Taş, Mehtap . "Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (June 2018): 19-60.