Year 2006, Volume 20, Issue 2, Pages 239 - 253 2010-11-27

DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI

Yavuz Kılağız [1] , Ahmet Baran [2] , İsmet Ulusu [3]

275 504

Nüfusunun %98’i deprem bölgelerinde yaşayan ülkemizde 1990’lı yıllardan sonra doğal afetlerde “zarar azaltma” stratejisi uygulanmaya başlanmış ve bu çerçevede 1999’da çıkarılan “Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile depremde oluşabilecek zararların azaltılması hedeflenmiştir. Bu Kararnamede zorunlu deprem sigortası yapılacak binalar ve bu binalar için sigorta primlerinin hesap yöntemi tarif edilmiştir. Tarif edilen hesap yönteminde sigortalanacak binalar için sağlıklı bir deprem hasar görebilirlik riski hesabı yapılmamaktadır. Bu çalışmada sigorta şirketleri için zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan veya ihtiyari deprem sigortası yaptırılmak istenen binaların deprem sigortası priminin belirlenmesinde kullanılmak üzere yeterli sayıda parametre ile deprem hasar görebilirlik riski hesaplayan bir bulanık uzman sistem önerilmiştir. Önerilen sistemle hem sigorta şirketlerinin ters seçim yapmalarının önlenmesi, hem de bina maliklerinin, binalarının deprem hasar görebilirlik risklerini öğrenerek gereğinde tedbir almalarının sağlanması amaçlanmıştır. Esnek yapısıyla değiştirilmeye ve geliştirilmeye müsait, kullanımı oldukça kolay olan sistem Matlab programı, Visual Basic programlama dili ve SQL veri tabanı ile gerçekleştirilmiştir.
Bulanık uzman sistemler, bulanık mantık, deprem hasar görebilirlik riski, zorunlu deprem vergisi
 • Akbulut, T. M., Aytuğ, A. (2005) “Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayalı Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşımı”,YTÜ Mim. Fak. Dergisi, 1(1), ss.88 98
 • Aktuğlu M. A., (1995), Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, İzmir.
 • Baykal, N., Beyan,T. (2004), Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Bıçaklar Kitabevi, Ankara.
 • Chen, L.S., Cheng, C.H. (2005), “Selecting IS Personnel Uses Fuzzy GDSS Based On Metric Distance Method”, European Journal of Operational Research, 160, ss. 803-820.
 • Depremin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Muhtemel Finans İhtiyacı, http://ekutup.dpt.gov.tr
 • Disaster Work Management Working Paper Series No:9,2004
 • Elmas, Ç. (2003), Bulanık Mantık Denetleyiciler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Erduran, E., Yakut, A. (2004) “Drift Based Damage Functions for Reinforced Concrete Columns”, Computers and Structures, Elsevier Publishers, 82(2-3), ss.121 130.
 • Federal Emergency Management Agency (FEMA), (1997), NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings. FEMA 273, Washington.
 • Federal Emergency Management Agency (FEMA), (1998), Handbook for the Seismic Evaluation of Buildings-A Prestandard FEMA 310, Washington.
 • Federal Emergency Management Agency (FEMA), (2000), NEHRP Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings FEMA 356, Washington.
 • İlki, A. Boduroğlu, H., Özdemir, P., Baysan F., Demir, C., Şirin, S. (2003) “Mevcut Ve Güçlendirilmiş Yapılar İçin Sismik İndeks Yöntemi ve Yapısal Çözümleme Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, AT-119,ss.1 12
 • Kanunlar, Yönetmelikler ve Kararnameler (2000), Afet İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Karabulut, M., (1988), Sigorta Pazarlaması, Yön Ajans, İstanbul.
 • Kosko, B., (1997), Fuzzy Engineering, Prentice Hall Inc., New Jersey.
 • Kuşçu, S., (1996), Sigorta Talep Teorisi ve Türkiye Uygulaması, Mega Ofset, Erzurum.
 • Nabiyev, V. V. (2003), Yapay Zeka, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Ozcebe, G., Yucemen, M. S., Aydogan, V., Yakut, A. (2003) “Preliminary Seismic Vulnerability Assessment of Existing Reinforced Concrete Buildings In Turkey, Part I: Statistical Model Based on Structural Characteristics”, Seismic Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings, NATO Science Series, Kluwer Academic Publishers,4(29), ss. 29-42.
 • Say, A. İ., İnelmen, K., Kabasakal, H. (2005) “Örgütlü Katılım ve Afet Yönetimi Etkileşimi”, Öneri, 6(23), ss. 9 18.
 • Simovic, S.P. (2001), Fuzzy Set Ranking Methods and Multiple Expert Decision Making, The University of Western Ontario, Ontario.
 • Sözen, S., Piroğlu, F. (1999), Acil Durum Yöneticileri için Zarar Azaltma Yöntemleri, ITÜ Afet Yönetim MerkeziYayınları, İstanbul.
 • Sucuoglu, H., Yazgan, U. (2003) “Simple Survey Procedures for Seismic Risk Assessment in Urban Building Stocks”, Seismic Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings, NATO Science Series, Kluwer Academic Publishers, 4(29), ss. 97-118.
 • Şener, S. M., Tezer, A., M., Helvacıoğlu, İ., Trabzon, L. (2002), Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi Projesi, ITÜ Afet Yönetim Merkezi Yayınları, İstanbul. www.dask.gov.tr www.jmo.org.tr
 • www.khkm.gov.tr www.undp.org www.worldbank.org
 • Zadeh, L. (1965), “Fuzzy Sets”,Information and Control, 8, ss. 338-353.
Primary Language tr;en
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yavuz Kılağız

Author: Ahmet Baran

Author: İsmet Ulusu

Bibtex @ { atauniiibd35381, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {20}, pages = {239 - 253}, doi = {}, title = {DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI}, key = {cite}, author = {Kılağız, Yavuz and Baran, Ahmet and Ulusu, İsmet} }
APA Kılağız, Y , Baran, A , Ulusu, İ . (2010). DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 239-253. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35381
MLA Kılağız, Y , Baran, A , Ulusu, İ . "DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 239-253 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35381>
Chicago Kılağız, Y , Baran, A , Ulusu, İ . "DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 239-253
RIS TY - JOUR T1 - DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI AU - Yavuz Kılağız , Ahmet Baran , İsmet Ulusu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 253 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI %A Yavuz Kılağız , Ahmet Baran , İsmet Ulusu %T DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Kılağız, Yavuz , Baran, Ahmet , Ulusu, İsmet . "DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (November 2010): 239-253.