REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ

Abdulkadir Tuna [1] , Selma Öner [2] , Hakan Öner [3]

312 853

After the global crisis began in 2008, developed countries’ central banks injected liquidity to the financial markets intensely. This situation led the Central Bank of the Republic of Turkey to target financial stability besides price stability and to use new monetary policy tools. One of these tools is a new kind of financial engineering product named as Reserve Option Mechanism. In this study, the process of the Reserve Option Mechanism and cost advantages of its optimal use for Turkish banking sector are examined

2008 yılında Lehman Brothers Yatırım Bankası’nın iflas etmesi ile başlayan küresel krizle birlikte baş gösteren likidite sorununun üstesinden gelinebilmesi amacıyla, gelişmiş ülke merkez bankaları piyasalara yoğun bir şekilde likidite sağlamıştır. Gelişmiş ülkelerin piyasalara enjekte ettiği likidite, kısa vadeli sermaye hareketleri yoluyla gelişmekte olan ülkelere hızla akmaktadır. Bu durum piyasalarda yeni balonların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin Türkiye ekonomisine zarar vermesini önleyebilmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası daha önce kullanmadığı yeni para politikası araçlarını kullanmaya başlamıştır. Çalışmamızın konusunu oluşturan bu araç, Rezerv Opsiyon Mekanizması olarak isimlendirilen yeni bir çeşit finans mühendisliği ürünüdür. Bu çalışmada, Rezerv Opsiyonu Mekanizması’nın işleyişi ve optimal kullanıldığı taktirde Türk bankacılık sistemine sağlayacağı katkılar incelenmektedir.

 • Alper, K., Kara, H. ve Yörükoğlu, M. (2012), “Rezerv Opsiyonu Mekanizması”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekonomi Notları, Sayı: 2012/28.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2013), Haftalık Bülten, (Çevrimiçi) http://ebulten.bddk.org.tr/haftalikbulten/BultenYeni.aspx, 07 Mayıs 2013.
 • Başçı, E. (2012), Ekonomik Görünüm, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2012, s. 32, 06 Mart 2013.
 • Başçı, E., Özel, Ö., ve Sarıkaya, Ç. (2007), “The Monetary Transmission Mechanism In Turkey: New Developments”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Working Paper, No: 07/04.
 • Kara, A. H. (2006), “Turkish Experience With Implicit Inflation Targeting,” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Working Paper, No: 06/03.
 • Kara, A. H. (2012), “Küresel Kriz Sonrası Para Politikası”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Çalışma Tebliği, No: 12/17.
 • Küçüksaraç, D. ve Özel, Ö. (2012), “Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Optimal Katsayılarının
 • Cumhuriyeti Merkez Bankası Çalışma Tebliği, No: 12/32.
 • Oduncu, A., Ermişoğlu, E. ve Çelik, Y. (2013), “Merkez Bankası’nın Yeni Enstrümanı Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kur Oynaklığı”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi, 86, ss. 43-52.
 • Özatay, F. (2009), “Türkiye’de 2000-2008 Döneminde Para Politikası,” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 24 (275).
 • Özcan, S. (2006), “Para Politikası Tercihleri ile Finansal İstikrar Arasındaki İlişki, Enflasyon Hedeflemesi Politikasında Finansal İstikrar ve Türkiye Analizi”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
 • Parasız, İ. (2005), Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi, İstanbul.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2002), Yıllık Rapor 2001, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2004), Yıllık Rapor 2003, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2012a), 2013 Yılı Para ve Kur Politikası, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2012b), 2013 Yılı Para ve Kur Politikası, (Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2012, 03 Ocak 2013. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2013a), (Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ppyeni/disponibilite_yeni.html, 07 Mayıs 2013.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2013b), Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu, (Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2013/DUY2013-26.htm, 07 Mayıs 2013.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Abdulkadir Tuna

Author: Selma Öner

Author: Hakan Öner

Dates

Publication Date: April 6, 2015

Bibtex @ { atauniiibd35927, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {10.16951/iibd.03202}, title = {REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Tuna, Abdulkadir and Öner, Selma and Öner, Hakan} }
APA Tuna, A , Öner, S , Öner, H . (2015). REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2717/35927
MLA Tuna, A , Öner, S , Öner, H . "REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2717/35927>
Chicago Tuna, A , Öner, S , Öner, H . "REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ AU - Abdulkadir Tuna , Selma Öner , Hakan Öner Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ %A Abdulkadir Tuna , Selma Öner , Hakan Öner %T REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD Tuna, Abdulkadir , Öner, Selma , Öner, Hakan . "REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 2 (April 2015): 0-.
AMA Tuna A , Öner S , Öner H . REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): 0-.
Vancouver Tuna A , Öner S , Öner H . REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ OPTİMAL KULLANIMI VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): -0.